Pomozte nám se zakoupením vyšetřovacích testů pro malé děti!

1. 12. 2017
Ve spolupráci s Nadačním fondem pomoci jsme otevřeli 90 denní sbírku na zakoupení psychodiagnostických metod na autismus a psychomotorický vývoj. Pomozte nám s jejich zakoupením. Přispějte prostřednictvím tohoto odkazu https://www.nfpomoci.cz/project/pomozte-nejmensim-dostat-se-na-vysetreni-vcas/ a Váš příspěvek bude znásoben 1,618. Děkujeme Vám!

Pomozte Kájovi dostat se na vyšetření včas.

Kája je chlapeček, který zřejmě trpí autismem. Možná ale, že jeho projevy jsou způsobeny poruchou vývoje a nebo nepevným výchovným vedením.

Vyšetřovací metody, které dokáží přesně odlišit autismus od poruchy psychomotorického vývoje jsou dostupné jen v některých ordinacích klinického psychologa.  Ty jsou zahlceny pacienty. Na vyšetření se čeká i rok.

Ve spolupráci s Nadačním fondem pomoci jsme otevřeli 90 denní sbírku, jejíž výtěžek půjde na zakoupení psychodiagnostických metod ADOS-2 a BSID-III. Chceme tím pomoci malým pacientům zkrátit dobu čekání na vyšetření. Budou moci využít naše pracoviště, které od prosince navýšilo svou kapacitu. 

K čemu je potřeba přesná diagnóza?

- Rodina bude vědět jak o Káju pečovat a podporovat jeho vývoj

- bude moci využívat adekvátní služby následné péče

- získá od státu finanční příspěvek na péči o Káju

- zvýší se kvalita života Káji i celé jeho rodiny

 

přispět můžete zdehttps://www.nfpomoci.cz/project/pomozte-nejmensim-dostat-se-na-vysetreni-vcas/

A co vlastně vyšetřovací metody umí a jak se používají?

ADOS-2 - Diagnostika a hodnocení poruchy autistického spektra

ADOS-2 je testová metoda využívaná v rámci psychologického vyšetření pro diagnostiku dětského autismu, atypického autismu, Aspergerova syndromu a dalších poruch z tohoto okruhu.  Metoda je založena na provokaci určitých situací a z ní vyplývající typu chování, komunikace, hry. Následně pak pozorování dítěte, jak si v dané situaci poradí. Pomocí pečlivě vybraného materiálu a sestavených úkolů se snažíme zachytit zvláštnosti, kterými se tyto děti liší od svých vrstevníků. Díky přímému pozorování dítěte „v akci“ dokážeme lépe porozumět, v čem má dítě problémy, zároveň posoudit míru závažnosti jeho obtíží lépe než z pouze z popisu zvláštností v chování podávané v rozhovoru s rodiči. V řadě případů zjistíme, že se nejedná o poruchu z okruhu autistického spektra, nýbrž o jinou vývojovou poruchu, nerovnoměrný vývoj a nezralost, nepevné výchovné vedení bez pravidel a hranic atp. Správné stanovení diagnózy je důležité pro další kvalitu života dítěte a jeho rodiny viz systém následné péče (např. raná péče, asistence pedagoga, speciální vzdělávací a výchovné potřeby, nácvik sociálních dovedností atp.).

 

BSID III – Vývojové škály Bayleyové

 

Vývojové škály obsahují speciálně vybrané hračky a úkoly určená pro jednotlivá věková období dítěte (od jednoho měsíce věku po 42. měsíc věku). Metoda je založena na principu vývoje – děti v určitých věkových obdobích jsou zralé k osvojení si určitých dovedností, ty pak v dalším vývoji dále rozvíjí a zkvalitňují. Při zadávání této metody pomocí jednoduché hry v dítěti podněcujeme dovednosti, které očekáváme, že by ve svém věku mělo umět. Dle počtu splněných úkolů dokážeme stanovit aktuální vývojovou úroveň v oblasti motorického (pohybového) vývoje a mentálního (rozumového vývoje). Posouzení psychomotorického vývoje je důležité zvláště tam, kde dochází k různým zpomalení vývoje, či odchylkám ve vývoji a zvažujeme možné příčiny jako např. Nejčastěji nerovnoměrný vývoj, opožďování ve vývoji řeči, opožďování celkového psychomotorického vývoje, stanovení hloubky mentální retardace, diagnostika dětského autismu, ADHD apod. Informace získané z pozorování a výsledků dané metody jsou důležitá především pro zachycení silných a slabých stránek dítěte, obtíží a potřeb rehabilitace. Pokud známe silné a slabé stránky daného dítěte můžeme rodičům navrhnout doporučení, jak jej snadněji rozvíjet, vychovávat, případně jej nepřetěžovat nadměrnými požadavky, díky tomu pak podporovat kvalitu života dítěte i jeho rodiny. Výsledky vyšetření pak využívají i další odborníci v systému komplexní péče (foniatrie, logopedie, neurologie, rehabilitace, raná péče, speciálně pedagogické centrum atd.). 


Pomůžete nám získat potřebný obnos na zakoupení těchto metod?

Klikněte na níže uvedený odkaz a nebo načtěte QR kód čtečkou ve svém mobilu. Přesměruje Vás na stránky NF pomoci, který pro nás sbírku otevřel. Zde můžete pohodlně přispět libovolnou částkou a navíc sdílet na facebooku. A víte co je na tom všem skvělé? Každý obnos Nadační fond pomoci znásobí 1,618.  A za sdílení na facebooku z jejich stránek nám dá peníze navíc. 

https://www.nfpomoci.cz/project/pomozte-nejmensim-dostat-se-na-vysetreni-vcas/

Přispějte nám a pomozte tak všem dětem. Nejen Kájovi.

Děkujeme!

Daruj

Podpořte nás

ČÍSLO ÚČTU 107-1066130267 / 0100
DÁRCOVSKÁ DMS

DMS MODREDVERE 30
DMS MODREDVERE 60
DMS MODREDVERE 90

na číslo 87 777
více info zde

Děkujeme každému za jakoukoli formu pomoci.

Sledujte nás

ČTETE NÁŠ BLOG?

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú,
sídlo organizace: náměstí Smiřických 39, Kostelec nad Černými lesy, 281 63
další centra: 
Praha Hostivař, K Horkám 23
Říčany, Tyrše a Fügnera 105/7

dat.schránka: s38nup5
IČ:22768602
generální ředitelství a statutární orgán:
+420 725 830 830