Vypisujeme výběrové řízení na jedno rezidenční místo v oboru specializačního vzdělávání: klinická psychologie

10. 5. 2019
Přihlášky přijímáme do 30.5.2019. Pro více informací klikněte na nadpis této aktuality.

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.,

náměstí Smiřických 39, Kostelec nad Černými lesy, 281 63

Vyhlašuje výběrové řízení na jedno rezidenční místo

 

V oboru specializačního vzdělávání: klinická psychologie

 

v souladu dotačního programu Ministerstva zdravotnictví  a vyhlášky č. 186 / 2009 Sb.

 

Do výběrového řízení se mohou přihlašovat absolventi jednooborového magisterského studia psychologie a AKK Psycholog ve zdravotnictví či psychologové ve zdravotnictví v předatestační přípravě.

 

Doklady nutné k účasti na výběrovém řízení:

- přihláška do výběrového řízení ( viz www.mzcr.cz)

- osobní dotazník (viz www.mzcr.cz)  + 1 fotografie pasového formátu

- lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíců)

- výpis z  Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku (ne starší 3 měsíců)

- neověřená kopie dokladu potvrzující získání odborné způsobilosti

- neověřená kopie dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné

  způsobilosti, pokud ji získal

- přehled odborné praxe (včetně potvrzení o uznatelných zápočtech předchozí praxe)

 

Hodnotící kritéria:

- formální náležitosti: úplné doložení všech požadovaných dokladů do výběrového

   řízení

- vzdělání a kvalifikace, jazykové znalosti

- odborné znalosti a dovednosti – předchozí vzdělání, kurzy, výcviky, práce s počítačem

- osobnostní předpoklady

Způsob hodnocení uchazečů:

- hodnotící komise posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o   

   rezidenční místo

 

 

Přihlášky spolu s vyplněnými požadovanými přílohami zasílejte nejpozději do 30. 5. 2019 a to poštou, osobně nebo e-mailem na adresu: Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú., náměstí Smiřických 39, Kostelec nad Černými lesy, 281 63, centrum.kostelec@modredvere.cz

 

 

 

V Kostelci nad Černými lesy dne 10. 5. 2019

Darujte

Darujte

Sledujte nás

  

CO JE U NÁS NOVÉHO?

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú,
sídlo organizace: náměstí Smiřických 39, Kostelec nad Černými lesy, 281 63
další centra: 
Praha Hostivař, K Horkám 23
Říčany, Tyrše a Fügnera 105/7

dat.schránka: s38nup5
IČ:22768602

č. účtu: 107-1066130267/0100

výkonná ředitelka: 
+420 727 864 932


ředitelka-statutární zástupce:
+420 725 830 830