Modré dveřeKostelec nad Černými lesy

Klinický psycholog - děti

Pozor změna!

Psychodiagnostické vyšetření:

PhDr. Helena Schejbalová do odvolání nepřijímá z důvodu naplnění kapacity nové pacienty. 

Mgr. Petra Domkařová a Mgr. Lukáš Legner - termíny na vyšetření pacientů se pohybují v rozmezí 1-3 měsíců. 

Psychoterapie: - na tuto službu je možné se objednávat u klinických psychologů do pořadníku.V ordinaci klinického psychologa poskytujeme ambulantní  klinicko-psychologické služby diagnostické i psychoterapeutické pro pacienty všech věkových skupin bez omezení diagnóz. Služby jsou v případě zdravotní indikace hrazené ze zdravotního pojištění pacienta.Chci se objednat

kontaktujte některého z klinických psychologů:

PhDr. Helena Schejbalová, tel.: +420 702 090 603, e-mail: helena.schejbalova@modredvere.cz - vedoucí klinických psychologů

Mgr. Petra Domkařová, tel.: +420 702 090 602, e-mail: petra.domkarova@modredvere.cz

Mgr. Lukáš Legner, tel.: +420 702 132 063, e-mail: lukas.legner@modredvere.cz

Ordinační hodiny: po - pá 8:00 - 16:30 (je nutné se předem objednat)


Pojišťovny, se kterými máme smlouvu

111 - VZP 201 - Vojenská zdravotní pojišťovna 209 - Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

111 - VZP

201 - Vojenská zdravotní pojišťovna

209 - Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

213 - Revírní bratrská pokladna 211 - zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
213 - Revírní bratrská pokladna

Jste-li pojištěni u jiné pojišťovny a máte zájem o naše služby, kontaktujte nás na modredvere@modredvere.cz.


Co děláme

DIAGNOSTIKA

TERAPIE A PORADENSTVÍ

 • posouzení psychomotorického vývoje raného věku
  - při nerovnoměrném vývoji
  - při opožďování milníků ve vývoji
 • diagnostika při podezření na poruchu z okruhu autistického spektra
 • diferenciální diagnostika pro děti s poruchou z okruhu autistického spektra
 • poruchy chování dětí v rodině i mimo ni
 • silné afektivní stavy
 • záškoláctví
 • diagnostika hyperaktivity a poruchy pozornosti
 • individuální psychoterapie
  - poruchy chování, traumatické zážitky, fobie, práce s afektem
 • poradenství
  - výchova dětí s obtížemi
  - poruchy z okruhu autistického spektra
  - přístupy k dětem s poruchami chování v souvislosti se změnami v rodině 
  - obtíže při adaptaci na změnu (např. nemoc, narození dítěte, úmrtí, rozvod) 
 • rodinná psychoterapie
 • krizová intervence
 • posouzení školní zralosti
 • diagnostika při obtížích při osvojování látky ve škole
 • šikana ve škole, obtíže v kolektivu vrstevníků
 • dětské úzkostné poruchy
 • psychosomatické obtíže u dětí a dospívajících
 • poruchy nálady u dětí a dospívajících

Tým klinických psychologů

Pro kontakt na daného pracovníka klikněte na jeho jméno či fotografii.

Koterapeuti

PhDr. Kateřina Siveková

PhDr. Kateřina Siveková

Mgr. Jan Kaňák

Mgr. Jan Kaňák


Našemu zařízení byla Ministerstvem zdravotnictví ČR udělena akreditace k uskutečňování praktické části specializačního vzdělávacího programu v oboru klinická psychologie.

Daruj

Podpořte nás

ČÍSLO ÚČTU 107-1066130267 / 0100
DÁRCOVSKÁ DMS

DMS MODREDVERE 30
DMS MODREDVERE 60
DMS MODREDVERE 90

na číslo 87 777
více info zde

Děkujeme každému za jakoukoli formu pomoci.

Blog

3. 1. 2018

Nové auto pro terénní sociální službu

Od dubna 2017 realizujeme investiční projekt IROP s číslem CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_039/0002335 na pořízení osobního automobilu pro terénní službu. Projekt se blíží ke konci. Již brzy se rozšíří naše možnosti poskytování služeb v terénu.

Více informací

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú,
sídlo organizace: náměstí Smiřických 39, Kostelec nad Černými lesy, 281 63
dat.schránka: s38nup5
IČ:22768602
+420 725 830 830