Odborná spolupráce

Supervize

PhDr. Vlastimil Sojka - případová supervize, týmová supervize pro pracovníky nepřímé péče

Psychologická ambulance PhDr. Sojka, s.r.o.

V roce 1983 ukončil studium jednooborové psychologie na Masarykově univerzitě v Brně. V roce 1986 získal titul doktora filozofie. Svoji odbornost následně prohloubil o funkční specializaci z klinické psychologie a systematické psychoterapie. Je absolventem psychoterapeutického výcviku SUR, výcviku dle Eriksona v hypnotické a nehypnotické konverzaci a dále výcviku v integrované supervizi (J.Hewson).

Pracoval v pedagogicko-psychologické poradně, dále jako externí učitel psychologie na gymnáziu, psycholog v psychiatrické ambulanci, manželský a školní psycholog. Od roku 1994 se věnuje soukromé praxi, kde poskytuje odborné služby v oblasti psychologické diagnostiky a psychoterapie.

Je akreditovaný dopravní psycholog.

Rovněž mu byla udělena akreditace k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost k výkonu činnosti pedagogického pracovníka.

Od roku 1990 působí jako soudní znalec v oboru zdravotnictví se specializací klinická psychologii.

Vede balintovské skupiny, angažuje se jako lektor v Národním ústavu pro vzdělávání v Praze a vede výcvikové kurzy v Logoterapii a Existenciální analýze.

Působí také jako supervizor v mnoha organizacích státního i neziskového sektoru.


Strategické plánování

PhDr. Petr Vojtíšek, PhD. - expert na strategické plánování, expert na lidské zdroje a expert na evaluaci v rámci projektu OPZ ESF

Vystudoval sociální práci na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, následně pak postgraduální studium sociologie na téže fakultě. V praxi sociální práce našel své místo spíše v manažerských pozicích. Vedl jak terénní, tak pobytové sociální služby. Od roku 2009 se věnuje konzultační činnosti, lektorování a dalším činnostem spojeným s podporou managementu neziskových organizací v sociální sféře. Sám se cítí být pravou rukou týmů, se kterými spolupracuje. Podílí se na projektech a studiích pro veřejnou správu a samosprávu. Vyučuje management a sociální politiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

S Petrem spolupracujeme na tvorbě Strategického plánu.


PR, Marketing, Fundraising

 Marek Jehlička - expert PR a marketing, expert fundraising

Pomáhá firmám i neziskovým organizacím efektivně komunikovat. Díky tomu, že pracoval jako novinář i jako tiskový mluvčí umí kombinovat pohledy obou profesí. Spoluzaložil několik firem i neziskových organizací a působil v jejich managementu. Přes 10 let pracuje jako konzultant a lektor public relations, marketingu a komunikace na sociálních sítích. V současné době působí v Modrých dveřích, ve společnosti Mapotic.com, Natočvideo.cz a ve vlastní společnosti Skyworker.cz, kde vytváří videa a fotografie z dronu.

 Mgr. Jan Kroupa - expert fundraising

Přes 15 let působí jako konzultant, lektor a analytik v oblasti filantropie, fundraisingu a managementu organizací občanské společnosti v České republice a více než deseti zemích světa, především ve střední a východní Evropě. Je spoluzakladatelem Českého centra fundraisingu, předsedou NETT, o.s. (nezávislý think tank pro občanskou společnost, www.ttnett.cz) a členem několika správních rad neziskových organizací u nás i v zahraničí.

Daruj

Podpořte nás

ČÍSLO ÚČTU 107-1066130267 / 0100
DÁRCOVSKÁ DMS

DMS MODREDVERE 30
DMS MODREDVERE 60
DMS MODREDVERE 90

na číslo 87 777
více info zde

Děkujeme každému za jakoukoli formu pomoci.

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú,
sídlo organizace: náměstí Smiřických 39, Kostelec nad Černými lesy, 281 63
dat.schránka: s38nup5
IČ:22768602
+420 321 678 474, 725 830 830