Odborná spolupráce

Členství v asociacích


Supervize

PhDr. Vlastimil Sojka - případová supervize, týmová supervize pro pracovníky nepřímé péče

PhDr. Milan Kinkor - Supervize řízení, individuální supervize

PeaDr. Martina Těmínová Richterová - Supervize řízení, individuální supervize

PhDr. Martin Cipro, Ph.D. - Supervize řízení, individuální supervize

PaeDr. Michael Chytrý - Případová individuální supervize, supervize řízení, individuální supervize

Mgr. Jirka Albrecht - týmová supervize pracovníků přímé péče

MUDr. Richard Zajíc - Případová individuální supervize

PhDr. Jirka Drahota - Případová skupinová supervize

MUDr. Helena Kuželková -  Případová individuální supervize

Dipl. KT Beate Albrich - Případová skupinová supervize

PhDr. et Mgr. Jaromír Chrášťanský - Případová individuální supervize

PhDr. Věra Rašková - Případová individuální supervize

PhDr. Vladislava Moravčíková - Případová individuální supervize

PhDr. Dana Krejčířová - Případová skupinová supervize

Mgr. Václav Šnorek - Případová skupinová supervize


Strategické plánování

PhDr. Petr Vojtíšek, PhD. - expert na strategické plánování, expert na lidské zdroje a expert na evaluaci v rámci projektu OPZ ESF

Vystudoval sociální práci na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, následně pak postgraduální studium sociologie na téže fakultě. V praxi sociální práce našel své místo spíše v manažerských pozicích. Vedl jak terénní, tak pobytové sociální služby. Od roku 2009 se věnuje konzultační činnosti, lektorování a dalším činnostem spojeným s podporou managementu neziskových organizací v sociální sféře. Sám se cítí být pravou rukou týmů, se kterými spolupracuje. Podílí se na projektech a studiích pro veřejnou správu a samosprávu. Vyučuje management a sociální politiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

S Petrem spolupracujeme na tvorbě Strategického plánu.


PR, Marketing, Fundraising

 Marek Jehlička - expert PR a marketing, expert fundraising

Pomáhá firmám i neziskovým organizacím efektivně komunikovat. Díky tomu, že pracoval jako novinář i jako tiskový mluvčí umí kombinovat pohledy obou profesí. Spoluzaložil několik firem i neziskových organizací a působil v jejich managementu. Přes 10 let pracuje jako konzultant a lektor public relations, marketingu a komunikace na sociálních sítích. V současné době působí v Modrých dveřích, ve společnosti Mapotic.com, Natočvideo.cz a ve vlastní společnosti Skyworker.cz, kde vytváří videa a fotografie z dronu.

 Mgr. Jan Kroupa - expert fundraising

Přes 15 let působí jako konzultant, lektor a analytik v oblasti filantropie, fundraisingu a managementu organizací občanské společnosti v České republice a více než deseti zemích světa, především ve střední a východní Evropě. Je spoluzakladatelem Českého centra fundraisingu, předsedou NETT, o.s. (nezávislý think tank pro občanskou společnost, www.ttnett.cz) a členem několika správních rad neziskových organizací u nás i v zahraničí.

Daruj

Podpořte nás

ČÍSLO ÚČTU 107-1066130267 / 0100
DÁRCOVSKÁ DMS

DMS MODREDVERE 30
DMS MODREDVERE 60
DMS MODREDVERE 90

na číslo 87 777
více info zde

Děkujeme každému za jakoukoli formu pomoci.

Blog

3. 1. 2018

Nové auto pro terénní sociální službu

Od dubna 2017 realizujeme investiční projekt IROP s číslem CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_039/0002335 na pořízení osobního automobilu pro terénní službu. Projekt se blíží ke konci. Již brzy se rozšíří naše možnosti poskytování služeb v terénu.

Více informací

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú,
sídlo organizace: náměstí Smiřických 39, Kostelec nad Černými lesy, 281 63
dat.schránka: s38nup5
IČ:22768602
+420 725 830 830