Modré dveřePraha

Pedagogicko-psychologické poradenství

Pedagogicko-psychologické poradenství nabízíme zejména rodinám, které potřebují a chtějí podpořit v rozvoji především v rovině vzdělávání a výchovy svých dětí. Ve všech oblastech pracujeme s celou rodinou, neboť naše odborná východiska vycházejí z konceptu rodiny jako základního bezpečného prostoru, kde pramení potřeba po rozvoji a vzdělání.

S dětmi a rodinami nejčastěji pracujeme formou návazné péče na základě vyšetření a doporučení pedagogicko-psychologických poraden (PPP). Návštěva PPP pro využití našich služeb ovšem není nutná. Úroveň potíží, se kterými se dítě potýká, zhodnotíme sami, nenahrazujeme pouze komplexní diagnostické vyšetření. Na základě vstupní konzultace vytvoříme individuální postup péče o dítě a rodinu. 

Naší dílčí specializací jsou děti s odkladem školní docházky nebo v předškolním roce, se kterými se věnujeme předškolní přípravě formou stimulačního programu MAXÍK.

Otázky, které si možná kladete:

 • Je naše dítě dostatečně zralé a připravené na první třídu ZŠ?
 • Naše dítě ve škole neprospívá, přestože je chytré a pečlivě se do školy připravuje.
 • Nevíme, zda postupujeme správně při výchově našeho dítěte.
 • Naše dítě má potíže s chováním a nevíme co dál.
 • Jak máme postupovat při změně školy a adaptaci na nový kolektiv?
 • Naše dítě chodí do alternativní školy nebo jej vzděláváme doma a potřebujeme poradit s výukovými i výchovnými postupy.
 • Potřebujeme se jen zorientovat ve vzdělávacím systému a vhodně zvolit směr vzdělávání v souladu s hodnotami naší rodiny.

Služby, které nabízíme:

 • Předškolní příprava

Předškolní přípravu nabízíme individuální nebo skupinovou formou Stimulačního programu MAXÍK. Jde o program, který je akreditován MŠMT ČR – č.j. 32 809/2010-25-778 a je v něm kladen důraz na komplexní rozvoj předpokladů, které dítě bude potřebovat ve škole, tedy hlavně zrakového a sluchového rozlišování, prostorové orientace, grafomotoriky, paměti, soustředěnosti a dalších schopností podílejících se na úspěšném zvládnutí čtení, psaní a počítání. Program vyžaduje domácí trénování s rodičem, které však nepřesahuje 8-10 minut denně. Program je koncipován tak, aby dítě bavil a co nejefektivněji rozvinul potřebné dovednosti.

Předškolní přípravu je u nás možné realizovat individuální formou, při které spolupracuje psycholog s jedním dítětem a rodičem, nebo skupinovou, zpravidla v malé skupince 3-7 dětí.

 • Péče o děti s poruchami pozornosti a hyperaktivitou

S dětmi, které se ve škole potýkají s potížemi kvůli nepozornosti, systematicky pracujeme na nácviku koncentrace pozornosti a dlouhodobé soustředěnosti.

S dětmi, které se potýkají specificky s hyperaktivitou, pracujeme na schopnosti uvědomovat si potřeby svého těla a na vhodných možnostech úlevy od nadměrného nabuzení, učíme děti cíleně relaxovat.

 • Péče o děti se specifickými poruchami učení

U dětí s diagnostikovanou specifickou poruchou učení, např. dyslexií, dysgrafií, dysortografií, dyskalkulií či kombinací těchto poruch, rozvíjíme oslabené dovednosti, jako jsou zrakové a sluchové rozlišování, senzomotorická koordinace, grafomotorika apod.

 • Výchovné a vzdělávací poradenství

Konzultujeme otázky a pochybnosti týkající se výchovy a vzdělávání dětí, potíže v rodinných vztazích a chování.

 • Péče o nadané děti

Věnujeme se rozvoji schopností a dovedností nadaných dětí a podporujeme rodinu a systém, ve kterém se dítě vyvíjí, aby co nejlépe podporoval a rozvíjel potenciál dítěte.

 • Kariérové poradenství

Dospívajícím a dospělým rozhodujícím se o budoucím profesním směřování pomáháme s orientací v možnostech, vlastních slabých a silných stránkách a preferencích.

 

NAŠI PSYCHOLOGOVÉ

Pro kontakt na daného pracovníka klikněte na jeho jméno či fotografii.

Darujte

Darujte

Sledujte nás

  

CO JE U NÁS NOVÉHO?

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú,
sídlo organizace: náměstí Smiřických 39, Kostelec nad Černými lesy, 281 63
další centra: 
Praha Hostivař, K Horkám 23
Říčany, Tyrše a Fügnera 105/7

dat.schránka: s38nup5
IČ:22768602

č. účtu: 107-1066130267/0100

výkonná ředitelka: 
+420 727 864 932


ředitelka-statutární zástupce:
+420 725 830 830