Modré dveřePraha

Pověření k výkonu SPOD

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú., získalo od června 2017 pověření od Krajského úřadu Středočeského kraje pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD).

V rámci tohoto pověření nabízíme pomoc a podporu rodinám s dětmi do 18 let, které se dostaly do nepříznivé životní situace, a jsou v agendě Orgánu sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD). 

Rozsah pověření výkonem SPO dle ustanovení § 48 odst. 2 zákona o SPOD v rozsahu níže uvedených činností:

  • Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě (dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o SPOD)
  • Poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a pří péči o dítě zdravotně postižené (dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona o SPOD)


Můžete přijít bez objednání, nebo si domluvit termín na telefonním čísle 725 515 934.  K dispozici vám je tým krizových interventů a psychoterapeutů každý pracovní den.

Pracovníci Modrých dveří se standardy kvality sociálních služeb a Etickým kodexem.


POSLÁNÍ

Jsme tu pro lidi, kteří hledají psychickou stabilitu v životě a potřebují k tomu odbornou pomoc či podporu. Posláním služby SPOD je poskytování komplexní podpory rodinám tak, aby měly podmínky pro zvyšování kvality péče o své děti. A děti měly v rodině podmínky pro svůj nejlepší vývoj. 


CÍL

Poskytnout takové služby, které obsahují podporu a odbornou pomoc vedoucí ke zkvalitňování života našich klientů. A předávat naše zkušenosti, jak takovouto odbornou pomoc poskytovat. 

Dále navyšovat informovanost rodičů a vedení ke zvyšování jejich schopností a dovedností vychovávat své děti, přispívat k začleňování dětí do běžného života, zmírňovat výchovné obtíže, zmírňovat následky prožitých traumatických zkušeností dětí, podporovat vazby mezi rodičem a dítětem ve směru uzdravování poruchy attachementu, prevencí bránit vzniku dalších problémů v rodině.


CÍLOVÁ SKUPINA 

Rodiny ze Středočeského kraje a Prahy. Pro každé dítě, které se na pracovníka organizace obrátí s žádostí o pomoc z důvodů ohrožení svého života nebo porušování práv (dle §6 zákona o SPOD).


Terapeutické centrum Modré dveře Praha poskytuje služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (krizová pomoc), a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami). Pracovníci Modrých dveří se řídí Etickým kodexem.

Darujte

Darujte

Sledujte nás

   

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú,
sídlo organizace: náměstí Smiřických 39, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
další centra: 
K Horkám 16/23, 102 00 Praha - Hostivař
Tyrše a Fügnera 105/7, 251 01 Říčany - Radošovice

dat.schránka: s38nup5
IČ:22768602

č. účtu: 107-1066130267/0100


Ředitelka organizace - statutární zástupce

Výkonný ředitel