Modré dveřeŘíčany

Supervize

Chcete-li si u nás objednat supervizi nebo se o ní dozvědět více, kontaktujte:

PhDr. Kateřinu Sivekovoukaterina.sivekova@modredvere.cz, tel. 728 071 075.

 

Supervizní vizitka

PhDr. Kateřina Siveková

 

Jdu cestou rozvoje pro práci s klienty/pacienty i pro nás.

 

Mé hodnoty: rozvoj, nadhled, odpovědnost, partnerství.

 

Vzdělání:

Mám za sebou vzdělání v oblasti psychoterapie, speciální pedagogiky, sociální práce, psychologie a dramaterapie, také vzdělání v oblasti řízení týmů a NNO. Absolvovala jsem dva pětileté výcviky zaměřené psychodynamicky a na práci s rodinou, plný výcvik v krizové pomoci, několik dlouhodobějších kurzů pro práci s tělem, výcvik pro manažery. V současné době jsem v supervizním výcviku, mám za sebou pět let absolvované supervize řízení (PhDr. Milan Kinkor) dva roky manažerské supervize (Mgr. Jan Kostečka)  a 11 let supervizí případových individuálních a případových skupinových a týmových čítajících stovky sezení. (MUDr. Jan Roubal, PhDr. Jiří Drahota, PhDr. Jan Šikl PhD., MUDr. Richard Zajíc, MUDr. Radvana Syrovátková, Mgr. Zbyšek Mohaupt, Mgr. Jan Šíp, Dipl.KT Beate Albrich).

 

Pracovní zkušenosti:

Téměř 25 let působím jako psychoterapeutka a krizová interventka. Pracovala jsem a pracuji v oblasti psychoterapie, krizové pomoci v různých resortech – v sociálním, zdravotnickém, v soukromé praxi i na projektech, dále působím v sociálních službách již přes dvacet let. Deset let jsem ředitelkou Terapeutického centra Modré dveře, z.ú., kde  pro začínají psychoterapeuty a krizové interventy vykonávám práci mentora a intervizora. Zde působím i jako psychoterapeutka pro dospělé a děti, jako párová a rodinná terapeutka. Současně jsem lektorkou kurzů v oblasti psychoterapie a krizové pomoci. Externě spolupracuji se vzdělávací organizací TUDYTAM a NROS.

 

Ceník:

Supervize případová individuální: 1100 Kč (případně dle domluvy)

Supervize řízení: 1100 Kč

Supervize případová skupinová: 1300 Kč

Uvedené ceny jsou za 50 min.

Supervize probíhají v jednom z našich center nebo u vás se započítáním cestovného.

Cestovné tam a zpět: 8 Kč/1 km + 500 Kč za každou započatou hodinu na cestě (počítáno dle Google Maps z Říčan u Prahy).

Individuální supervizi lze bezplatně zrušit 2 pracovní dny předem, skupinovou 5 pracovních dní předem.

Darujte

Darujte

Sledujte nás

          

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.

sídlo organizace:

Tyrše a Fügnera 105/7, 251 01 Říčany - Radošovice

další centra: 
Hornokrčská 707/7, 140 00 Praha 4 - Krč
Nám. Smiřických 39,  281 63 Kostelec n. Č. lesy

Dat. schránka: s38nup5
IČ: 22768602

Číslo účtu veřejné sbírky: 43-4444070227/0100
Číslo běžného účtu: 107-1066130267/0100