Modré dveřeŘíčany

Supervize

Chcete-li si u nás objednat supervizi nebo se o ní dozvědět více, kontaktujte:

PhDr. Kateřinu Sivekovoukaterina.sivekova@modredvere.cz, tel. 725 830 830 nebo 728 071 075.

 

Supervizní vizitka

PhDr. Kateřina Siveková

 

Jdu cestou rozvoje pro práci s klienty/pacienty i pro nás.

 

Mé hodnoty: rozvoj, nadhled, odpovědnost, partnerství.

 

Vzdělání:

Mám za sebou vzdělání v oblasti psychoterapie, speciální pedagogiky, sociální práce, psychologie a dramaterapie, také vzdělání v oblasti řízení týmů a NNO. Absolvovala jsem dva pětileté výcviky zaměřené psychodynamicky a na práci s rodinou, plný výcvik v krizové pomoci, několik dlouhodobějších kurzů pro práci s tělem, výcvik pro manažery. V současné době jsem v supervizním výcviku, mám za sebou pět let absolvované supervize řízení (PhDr. Milan Kinkor) dva roky manažerské supervize (Mgr. Jan Kostečka)  a 11 let supervizí případových individuálních a případových skupinových a týmových čítajících stovky sezení. (MUDr. Jan Roubal, PhDr. Jiří Drahota, PhDr. Jan Šikl PhD., MUDr. Richard Zajíc, MUDr. Radvana Syrovátková, Mgr. Zbyšek Mohaupt, Mgr. Jan Šíp, Dipl.KT Beate Albrich).

 

Pracovní zkušenosti:

Téměř 25 let působím jako psychoterapeutka a krizová interventka. Pracovala jsem a pracuji v oblasti psychoterapie, krizové pomoci v různých resortech – v sociálním, zdravotnickém, v soukromé praxi i na projektech, dále působím v sociálních službách již přes dvacet let. Deset let jsem ředitelkou Terapeutického centra Modré dveře, z.ú., kde  pro začínají psychoterapeuty a krizové interventy vykonávám práci mentora a intervizora. Zde působím i jako psychoterapeutka pro dospělé a děti, jako párová a rodinná terapeutka. Současně jsem lektorkou kurzů v oblasti psychoterapie a krizové pomoci. Externě spolupracuji se vzdělávací organizací TUDYTAM a NROS.

 

Ceník:

Supervize případová individuální: 900 Kč (pro začínající profesionály na živnost: 500 Kč) případně dle domluvy

Supervize řízení: 1000 Kč

Supervize týmová: 1200 Kč

Uvedené ceny jsou za 50 min.

Kde: Buď v jednom z našich center v Praze Hostivaři, Říčanech nebo v Kostelci nad Černými lesy nebo u vás se započítáním financí za dopravu.

Darujte

Darujte

Sledujte nás

  

CO JE U NÁS NOVÉHO?

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú,
sídlo organizace: náměstí Smiřických 39, Kostelec nad Černými lesy, 281 63
další centra: 
Praha Hostivař, K Horkám 23
Říčany, Tyrše a Fügnera 105/7

dat.schránka: s38nup5
IČ:22768602

č. účtu: 107-1066130267/0100


Ředitelka organizace - statutární zástupce

Výkonný ředitel