Dotkni se svých pocitů II. (NF Veolia)

Projekt "Dotkni se svých pocitů II." reaguje na dětské emoční prožívání situací, kdy se zvyšuje neadekvátnost reakcí a ventilací špatným směrem (sebepoškozováním, agresí vůči okolí aj.). Usiluje o včasné podchycení dětských psychických obtíží, aby nedošlo k jejich zhoršení a rozvoji duševního onemocnění.

Realizace projektu:

1.7.2023 - 30.6.2024

Cíl projektu:

Cílem našich aktivit je vybavit děti funkčními nástroji na zvládání zátěžových situací a vybavit je dovednostmi pro navazování zdravých vztahů nejen se svými vrstevníky. Děti v dobrém terapeutickém vztahu posílí důvěru ve své schopnosti zátěžové situace zvládnout a tím si celkově posílí sebevědomí.

Aktivity projektu:

S dětmi budeme pracovat ve speciálně upravené multisenzorické místnosti, ve které se děti cítí více bezpečně, uvolněně a jsou schopny vnímat, co prožívají. Důraz našich aktivit s dětmi je kladen na prožitek přijetí, bezpečí, pojmenování a pochopení toho, co prožívám a proč. Projektové aktivity pomáhají dětem snížit míru stresové zátěže, kterou děti z různých důvodů zažívají a snaží se ji ventilovat naučenými - často nefunkčními - způsoby.

"Dotkni se svých pocitů II." je podpořena z nadačním příspěvkem od Minigranty Veolia. Finanční podpora jde na krizovou pomoc a individuální psychoterapie, které mohou probíhat ve speciálně vybavené místnosti pro práci s dětmi v krizi a v náročných situacích (multisenzorická místnost)

Počet podpořených dětí: 170 dětských klientů

Darujte

Darujte

Sledujte nás

          

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.

sídlo organizace:

Tyrše a Fügnera 105/7, 251 01 Říčany - Radošovice

další centra: 
Hornokrčská 707/7, 140 00 Praha 4 - Krč
Nám. Smiřických 39,  281 63 Kostelec n. Č. lesy

Dat. schránka: s38nup5
IČ: 22768602

Číslo účtu veřejné sbírky: 43-4444070227/0100
Číslo běžného účtu: 107-1066130267/0100