Co děláme

Naše služby

Naše služby poskytujeme ve třech centrech v Praze (detail zde), v Říčanech (detail zde) a v Kostelci nad Černými lesy (detail zde), která se svou nabídkou liší tak, jak jsme reagovali na chybějící služby týkající se poskytování psycho-sociálních služeb. Služby koncipujeme tak, aby vytvářely logický rámec vzájemně se doplňujících aktivit vedoucích k co největší svobodě a nezávislosti klientů/pacientů. Vnímáme, že pomoc je hodnotnější a stabilnější, pokud se soustředíme na širší kontext klienta/pacienta, na jeho rodinné zázemí, na propojenost se zaměstnavatelem/vedením školy, soužití se sousedy. 

Přibližně 95% našich služeb poskytujeme klientům výhradně zdarma. Usilujeme o to, aby naše pomoc a podpora byla dostupná všem.


Poslání, hodnoty

Naše poslání : "Jsme tu pro lidi, kteří hledají psychickou stabilitu v životě a potřebují k tomu odbornou pomoc či podporu."

Hodnoty, kterými se řídíme: Spolupráce, odpovědnost, odbornost, rovnocennost.

Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú. je nestátní nezisková organizace, která se zabývá zkvalitňováním života lidí, kteří potřebují podporu, pomoc v životních situacích, rovněž učí odborníky, jak takovouto pomoc poskytovat. Jeho činnost je primárně financována z veřejných prostředků a evropských fondů, významný podíl na financování činnosti organizace patří darům a příspěvkům od partnerů, podporovatelů a přátel organizace.


Zabýváme se zaměstnáváním lidí s duševním onemocněním 

V rámci sociálního podniku se aktivně budeme hlásit k indikátorům (rozpoznávacím znakům sociálního podniku), tak jak je definovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí na svých stránkách.

U nás se rozpoznávací znaky sociálního podniku budou týkat zejména následujících oblastí.

1. Sociálně prospěšný cíl

 1. Zaměřujeme se na osoby se zdravotním znevýhodněním, kterým nabízíme smysluplné pracovní uplatnění.
 2. Specializujeme se na lidi se zkušeností s duševním onemocněním.
 3. Respektujeme specifické potřeby svých zaměstnanců a usilujeme o maximální využití jejich potenciálu.
 4. Svým zaměstnancům poskytujeme podporu, přizpůsobením pracovní doby, vstřícným přístupem, možností kariérního růstu.
 5. Všechny pracovní pozice jsou otevřeny pro osoby se zdravotním handicapem.
 6. Pro nás je důležité, co člověk umí dokáže, ne jeho handicap.

2. Ekonomický prospěch

 1. Přestože a možná i díky tomu, že zaměstnáváme vysoké procento lidí se zdravotním handicapem, poskytujeme odběratelům a zákazníkům služby na profesionální úrovni.
 2. Naší snahou je maximální finanční nezávislost na veřejných zdrojích.
 3. Firmy mají maximální možnou autonomii v řízení a rozhodování.
 4. Výnosy z naší činnosti využíváme k rozvoji firem a podpoře osob se zkušeností s duševním onemocněním.

3. Místní prospěch

 1. Většina zákazníků našich firem budou podnikatelé, či občané z blízkého okolí. 

4. Environmentální prospěch

 1. Samozřejmě se budeme snažit třídit odpad a svou činností nezvyšovat ekologickou zátěž.

Centra

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú je provozovatelem :

centra Modré dveře Kostelec nad Černými lesy

centra Modré dveře Praha

centra Modré dveře Říčany

Darujte

Darujte

Sledujte nás

          

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.

sídlo organizace:

Tyrše a Fügnera 105/7, 251 01 Říčany - Radošovice

další centra: 
Hornokrčská 707/7, 140 00 Praha 4 - Krč
Nám. Smiřických 39,  281 63 Kostelec n. Č. lesy

Dat. schránka: s38nup5
IČ: 22768602

Číslo účtu veřejné sbírky: 43-4444070227/0100
Číslo běžného účtu: 107-1066130267/0100