KRIZOVÁ POMOC
Co jeden cítí jako velmi náročné, pro druhého může být drobná nepříjemnost. Pro krizovou pomoc není ale žádná naše obtíž příliš malá nebo příliš banální. Krizový intervent ji bere vždy vážně.

Příčiny naší psychické krize jsou různé jako my sami. Každý máme své vnitřní hranice a každý máme své mechanismy, které nám pomáhají vyrovnávat se s obtížnou situací. Své problémy nevnímejme jako banalitu, naopak, řešme je včas s odborníkem. Pomoc s jeho hledáním usnadňuje tato MAPA a nebo tento PŘEHLED.

Věděli jste, že ročně využije krizovou pomoc v Modrých dveřích přes 500 osob? Třetinu z toho tvoří děti a dospívající do 18 let.Psychická krize je stav, kdy si nejsme schopni pomoci vlastními silami. Naše způsoby zvládání náročných situací najednou nefungují nebo nestačí. Počáteční pocit nepohody může postupně sílit a začít se projevovat i navenek. Začne ovlivňovat naše fyzické zdraví a naše vztahy. Jsme unavení, podráždění až agresivní - vůči sobě nebo vůči okolí. Můžeme mít vyrážku, nechuť k jídlu, trpíme nespavostí. To všechno naši nepohodu ještě zhoršuje a může vyústit až k psychickému zhroucení a rozpadu blízkých vztahů.

Odhalíme-li začínající krizi včas, můžeme její dopady výrazně zmírnit. Pokud vyhledáme pomoc odborníka, můžeme ochránit naše fyzické zdraví a uchovat si dobré vztahy s kamarády, kolegy, spolužáky i fungující rodinu. Pokud máte sebemenší pochybnost o svém psychickém stavu, vyhledejte krizovou pomoc! MAPA

Věděli jste, že pro rychlou první psychologickou pomoc můžete využít i aplikaci v mobilním telefonu? Psychosociální krizová pomoc je sociální služba, která je každému dítěti, dospělému nebo seniorovi v psychické krizi poskytována bezplatně a anonymně (dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách). 

V České republice je dostupná ambulantně téměř v každém kraji. Telefonické krizové linky jsou pak dostupné na celém území ČR. Najděte pomoc, která je blízko vás v MAPĚ.

Krizová pomoc je poskytována buď ambulantně, telefonicky nebo v terénu (krizoví interventi vyjedou k situaci na místo). Existují také lůžka krizové pomoci, pokud krizový stav vyžaduje hospitalizaci.

Věděli jste, že krizoví interventi umí pracovat s vaší krizí, i když vy jen mlčíte?lka jednoho ambulantního setkání krizové intervence se odvíjí od našeho stavu. Obvykle trvá 50 minut. Je možné přijít vícekrát. Za tato setkání se nic neplatí. Služba je bezplatná. 

Krizová intervence má svá pravidla, kterými se krizoví interventi řídí. Jsou zavedena proto, abychom byli my i krizoví interventi v bezpečí. Mezi ty nejdůležitější patří anonymita. Nemusíme říkat nic, co nechceme. Ani jméno, ani odkud jsme.

Jednotlivé krizové intervence se liší klient od klienta. Průběh se vždy řídí jeho potřebami a aktuální situací. Přesto mají krizové intervence společné několik věcí: klienty nikdo nesoudí a nehodnotí. Krizoví interventi jsou tu od toho, aby naslouchali. Nepracují za klienta, ale vedou ho a směřují, aby nalezl řešení. Pomáhají mu ho hledat. Ukazují mu cestu, kterou on sám zrovna nemusí vidět. Jak si pomoc ví totiž nejlépe on sám. Jen na to musí přijít. 

Věděli jste, že na krizovou pomoc do Modrých dveří se nemusíte objednávat? Je to ale lepší.Krizovou pomoc najdete v centru Modré dveře Říčany (Tyrše a Fügnera 105/7, tel.: 725 515 905) a centru Modré dveře Praha (K Horkám 23/16, tel.: 725 515 934).

DALŠÍ KRIZOVÉ LINKY (na linky můžete volat nonstop zdarma, hovor je anonymní): 

Modrá linka: 608 902 410, 731 197 477 / Linka první psychické pomoci: 116 123 / Linka bezpečí (děti a mladiství): 116 111


Darujte

Darujte

Sledujte nás

          

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.

sídlo organizace:

Tyrše a Fügnera 105/7, 251 01 Říčany - Radošovice

další centra: 
Hornokrčská 707/7, 140 00 Praha 4 - Krč
Nám. Smiřických 39,  281 63 Kostelec n. Č. lesy

Dat. schránka: s38nup5
IČ: 22768602

Číslo účtu veřejné sbírky: 43-4444070227/0100
Číslo běžného účtu: 107-1066130267/0100