Modré dveřePraha

Krizová pomoc

Krizová pomoc Praha - Krč:  + 420 725 515 934

Potřebujete využít služby krizové pomoci?

Přijďte osobně - Hornokrčská 707/7, Praha 4

V pracovní dny od 8:00 do 16:00 hod (v 16:00 hodin uzavíráme služby).

Můžete přijít bez objednání nebo si domluvit termín na telefonním čísle 725 515 934. Pokud telefon nikdo nebere, právě konzultujeme. Zavoláme Vám zpět. 

Telefon neslouží jako krizová linka (linka důvěry). Pokud potřebujete telefonickou krizovou pomoc, můžete zavolat na Pražskou linku důvěry.

Služba je registrována pod registračním číslem 8613016 a  je realizována v souladu s § 60 zákona o sociálních službách (108/2006 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů).  Pracovníci Modrých dveří se řídí Etickým kodexem

Nevíte kudy kam?

Je vám úzko?

Zhroutil se vám svět?

Opustil vás partner/partnerka?

Potřebujete se někomu svěřit?

Trápí vás ztráta zaměstnání?

Obrátil se vám svět naruby?

Trápí vás někdo?

Máte psychické obtíže, se kterými si nevíte rady?

Přemýšlíte, že byste si ublížili?

Přemýšlíte nad sebevraždou?

Nezvládáte to?

Vaše situace se změnila k horšímu a vy nevíte jak dál?

Prožíváte krizi?


KOMU POMÁHÁ:

Pomoc je určena každému bez věkového omezení, kdo se nachází v náročné situaci, kterou:

 • nemůže zvládnout sám či s pomocí blízkých,
 • a to v čase, který je přijatelný pro jeho dobré fungování a zvládání v každodenním životě.
 • Je anonymní
 • a za službu nebudete nic platit  (je hrazena z veřejných finančních prostředků a z dalších zdrojů).

 KDY POMÁHÁ:

 • potřebujete se zorientovat v situaci, kterou zažíváte jako náročnou, nepřehlednou,
 • zažíváte akutní potíže, akutní pocit nepohody,
 • nevíte, co se situací, ve které jste,
 • potřebujete mluvit s někým, kdo naslouchá, o tom, co prožíváte, co si o situaci myslíte, co vás napadá,
 • potřebujete promyslet, co v situaci udělat,
 • potřebujete podpořit ve znovunalezení kontroly nad životem,
 • přemýšlíte o tom, že byste si ublížili či se zabili.

JAK PROBÍHÁ:

 • přijďte do Terapeutického centra Modré dveře v Praze v čase od 8:00 do 16:00. 
 • Nemusíte se představovat; neptáme se na osobní údaje (jméno, bydliště apod.) - služba je anonymní.
 • Nepotřebujete žádné doporučení od lékaře.
 • Služby jsou bezplatné.

 

POSLÁNÍ SLUŽBY

Posláním krizové pomoci nabízené Modrými dveřmi je poskytování pomoci lidem, kteří se dostali do náročné životní situace či krizového stavu a potřebují odbornou podporu, aby se zorientovali ve své situaci a zvolili další vhodný postup řešení. Naším cílem je pak podpořit klienty, aby znovu nalezli kontrolu nad svými životy.

 

CÍLE SLUŽBY

Člověk, který překonal krizové období, protože:

 • rozumí situaci, kterou prožívá,
 • obnovil nebo posílil svoje kompetence a síly pro samostatné zvládání situace,
 • prožil, normalizoval či stabilizoval své emoce,
 • zastavil ohrožující tendence chování,
 • má větší kontrolu nad svou situací,
 • získal či obnovil svoji stabilitu,
 • zná možné zdroje své podpory, ať už vlastní či ve svém okolí,
 • zná nejbližší kroky k řešení své náročné životní situace,
 • orientuje se v dostupné síti sociálních a zdravotních služeb.

 

  

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽY

 • Anonymita a diskrétnost - Službu poskytujeme anonymně. Znamená to, že zachováváme mlčenlivost o sdělených informacích. Důsledně dbáme na ochranu osobních údajů klientů, chráníme jejich osobnost a soukromí. Záznam z poskytnuté služby vedeme v elektronické podobě také anonymně, tzn. pod evidenčním číslem, které není možné spojit s žádnou konkrétní osobou a jejími osobními údaji. Bez výslovného souhlasu klienta a jeho vystoupení z anonymity neposkytujeme žádné informace o něm třetí straně. Výjimkou je naše oznamovací povinnost dle příslušných trestněprávních předpisů (§ 367 a § 368 zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník - nepřekažení a neoznámení trestného činu) a zákona o sociálně-právní ochraně dětí (§ 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí).

 • Bezpečí - Dbáme na to, aby byl prostor, ve kterém je krizová pomoc poskytována, v kontextu klientovy krize, bez potenciálního nebezpečí pro klienta či druhou osobu.
 • Aktivní přístup - Úkolem pracovníků je vnášet do práce s klientem strukturu a oporu, dávat zpětnou vazbu, doporučovat či odrazovat od kontraproduktivních řešení. To však neznamená, že pracovník klientovi nenabízí prostor pro vlastní iniciativu a aktivní přístup k řešení.
 • Individuální přístup ke klientovi - Uvědomujeme si, že pro každého znamená krize něco jiného. Při práci zohledňujeme klientovu osobnost, schopnosti, dovednosti a návyky. S každým tvořivě hledáme způsob a míru podpory zohledňující jeho individualitu.
 • Časová omezenost - S klienty se zaměřujeme pouze na blízkou minulost, tedy na to jak a kdy krizová situace vznikla, a na dosažení blízké budoucnosti.
 • Respekt k rozhodnutí klienta - Při poskytování služby se řídíme rozhodnutím klienta. Uvědomujeme si však svoji povinnost poskytnout mu pro jeho rozhodnutí dostatek informací, a to takovým způsobem, aby jim rozuměl. Podporujeme tím jeho převzetí odpovědnosti za vlastní rozhodnutí.
 • Podpora důstojnosti klienta - Ve svém jednání projevujeme klientovi úctu. Chováme se tak, abychom nesnížili jeho důstojnost. Posilujeme i jeho úctu k sobě samému.
 • Respekt a rovnost - Na každého klienta pohlížíme jako na rovnocenného partnera. Službu poskytujeme všem lidem bez rozdílu věku, pohlaví, rasy, původu, náboženské či sexuální orientace, hendikepu a socioekonomického postavení
 • Návaznost - Podle potřeb klienta a povahy jeho příběhu máme zmapované možnosti na jaké navazující služby, odborníky či pracoviště klienta nasměrovat.

 

 

HLEDÁTE NĚCO JINÉHO? 

Možná o své náročné situaci nepotřebujete více mluvit, hledáte pouze praktické informace či základní právní poradenství a nevíte, na jakou organizaci se obrátit. V takovém případě je pro Vás vhodnější služba základního sociálního poradenství. To znamená, že pracovnice a pracovníci Terapeutického centra Modré dveře Vám mohou základně pomoci zorientovat se v situaci z hlediska praktických informací a kontaktů. Pokud potřebujete podrobnější nebo specifičtější poradenství, můžete se obrátit např. na občanské poradny

 

 

STOJÍME O VÁŠ NÁZOR!

Velmi stojíme o pohled klientů, klientek i veřejnosti na poskytované služby. Názory či případné stížnosti vnímáme jako pro nás podstatné. Chcete-li podat stížnost, zde v dokumentu najdete informace, jak postupovat. Dokument naleznete také úplně dole na stránce.

 

 

KDE JINDE HLEDAT KRIZOVOU POMOC:

PRAŽSKÁ LINKA DŮVĚRY
non stop, cena dle tarifu operátora
tel.: 222 580 697
e-mail: linka.duvery@csspraha.cz
chat:  www.chat-pomoc.cz

LINKA PRVNÍ PSYCHICKÉ POMOCI
non stop, zdarma
tel.: 116 123
linka pro rodinu a školu: 116 000
chat: http://linkapsychickepomoci.cz/chat/

LINKA BEZPEČÍ
non stop, zdarma, pro děti a dospívající
tel.: 116 111
chat: https://www.linkabezpeci.cz/sluzby/chatuj-s-nami/

RODIČOVSKÁ LINKA
provoz: po-čt 13:00 – 21:00, pá 9:00 – 21:00
tel.: 606 021 021, cena dle tarifu operátora

SENIOR TELEFON
Tel: 800 157 157 nonstop
Pro seniory a osoby pečující o seniory

CENTRUM KRIZOVÉ INTERVENCE BOHNICE
Ústavní 91, Praha 8, Tel: 284 016 110

RIAPS
Chelčického 39, Praha 3
tel.: 222 586 768
provoz: nonstop

SOS CENTRUM DIAKONIE
Varšavská 37, Praha 2
tel: 222 521 912,  777 734 173
provoz: 9:00–20:00 hod (pracovní dny)
osobně, telefon, email, chat

Darujte

Darujte

Sledujte nás

          

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.

sídlo organizace:

Tyrše a Fügnera 105/7, 251 01 Říčany - Radošovice

další centra: 
Hornokrčská 707/7, 140 00 Praha 4 - Krč
Nám. Smiřických 39,  281 63 Kostelec n. Č. lesy

Dat. schránka: s38nup5
IČ: 22768602

Číslo účtu veřejné sbírky: 43-4444070227/0100
Číslo běžného účtu: 107-1066130267/0100