O nás

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.

je provozovatelem :

Terapeutického centra Modré dveře Kostelec nad Černými lesy

Terapeutického centra Modré dveře Praha

Terapeutického centra Modré dveře Říčany

Bylo založeno manžely Sivekovými jako Občanské sdružení Modré dveře, registrováno bylo u Ministersva vnitra 26.10.2011. Sociální služby poskytuje veřejnosti od 3. září 2012, služby zdravotnické od roku 2014. 

Ředitelkou organizace a statutárním zástupcem  je PhDr. Kateřina Noemi Siveková.

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú. je nestátní nezisková organizace, která se zabývá zkvalitňováním života lidí, kteří potřebují podporu a pomoc v životních situacích. Jeho činnost je primárně financována z veřejných prostředků a evropských fondů, významný podíl na financování činnosti organizace patří darům a příspěvkům od partnerů, podporovatelů a přátel organizace.

Naše poslání : "Jsme tu pro lidi, kteří hledají psychickou stabilitu v životě a potřebují k tomu odbornou pomoc či podporu."

Hodnoty, kterými se řídíme: Spolupráce, odpovědnost, odbornost, rovnocennost.

Naše služby

Naše služby poskytujeme ve třech centrech v Praze, v Říčanech a v Kostelci nad Černými lesy, která se svou nabídkou liší tak, jak jsme reagovali na chybějící služby týkající se poskytování bio-psycho-sociálních služeb. Služby koncipujeme tak, aby vytvářely logický rámec vzájemně se doplňujících aktivit vedoucích k co největší svobodě a nezávislosti klientů/pacientů. Vnímáme, že pomoc je hodnotnější a stabilnější, pokud se soustředíme na širší kontext klienta/pacienta, na jeho rodinné zázemí, na propojenost se zaměsnavatelem/vedením školy, soužití se sousedy. 

Darujte

Darujte

Sledujte nás

          

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.

sídlo organizace:

Tyrše a Fügnera 105/7, 251 01 Říčany - Radošovice

další centra: 
Hornokrčská 707/7, 140 00 Praha 4 - Krč
Nám. Smiřických 39,  281 63 Kostelec n. Č. lesy

Dat. schránka: s38nup5
IČ: 22768602

Číslo účtu veřejné sbírky: 43-4444070227/0100
Číslo běžného účtu: 107-1066130267/0100