Profily zaměstnanců

Irena Fodorová

Irena Fodorová

výkonná ředitelka organizace

Proč mne zaujala nabídka možnosti vedení Terapeutického centra Modré dveře? Protože jsem si uvědomila, že práce v neziskové organizaci má pro mě daleko větší osobní naplnění a svůj život chci věnovat smysluplnějším činům než jenom vydělávání peněz, které nevím, kde skončí. Je to něco, co prostě na člověka přijde v určité životní fázi. Mám za sebou více než 17 let praxe v komerční sféře v oblastech péče o klíčové zákazníky, marketing a e-commerce. Po této životní etapě jsem cítila nutnost změny a nasměrovala jsem svou cestu do neziskového sektoru, kde jsem prožila 8 let, které významným způsobem pozměnili můj pohled na relativní hodnotu věcí, které v životě potkáváme a také to, že vše může být ve skutečnosti jinak, než se nám to na začátku jeví. V Modrých dveřích vidím novou příležitost se vším, v co jsem v předchozích letech mohla doufat. Zkrátka práci, která bude mít smyl pro mě a současně bude zodpovědná vůči naší společnosti. Velice mi záleží na vztazích, které tvoříme a na komunikaci, kterou vedeme. Vím, že kvalitu života si tvoříme každý sám, ale také vím, že je krásné, když nám v tom někdo může pomoci.

e-mail: irena.fodorova@modredvere.cz

tel.: 724 307 106 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


PhDr. Kateřina Noemi Siveková

PhDr. Kateřina Noemi Siveková

psychoterapeut, mentor

Na studiích se věnovala dramaterapii, psychologii, etopedii a psychopedii. Absolvovala dva pětileté výcviky, jeden psychodynamicky orientovaný, druhý zaměřený na terapii v rodině, s párem a se skupinou. Má téměř dvacet pět let zkušeností s psychoterapií jak individuální, párovou, rodinnou či skupinovou, tak s krizovou intervencí v oblastech zdravotní, sociální, meziresortní. Založila a řídila několik organizací, jejichž cílem byla péče o handicapované či znevýhodněné lidi nebo lidi v sociální izolaci a také služby poskytující terénní formu krizové pomoci. Je spoluzakladatelkou Terapeutického centra Modré dveře, z.ú. v roce 2011 a do konce roku 2018 jeho generální ředitelkou. Působí také jako lektorka výcviků a kursů v krizové pomoci nebo psychoterapii. V současné době je v supervizním výcviku a kursu biosytnézy pro děti.

V Modrých dveřích je na pozici psychoterapeutky pro děti i dospělé, pracuje jako rodinný a párový terapeut, dále pak jako mentor a odborný garant pro začínající psychoterapeuty v oblasti individuální, párové a rodinné terapie a v oblasti krizové pomoci.

e-mail: katerina.sivekova@modredvere.cz

tel.: 728 071 075 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Ing. Petra Ponrtová

Ing. Petra Ponrtová

finanční ředitelka, vedoucí projektově-finančního týmu

Vystudovala mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze, po ukončení studia se věnovala finančnímu auditu a poradenství v mezinárodní auditorské firmě. V rámci této profese pracovala pro české i zahraniční klienty v rámci České republiky a dále dva roky na německé pobočce firmy.

Svoje zkušenosti z auditorského oboru doplnila dalším vzděláváním a praxí v oblasti účetnictví a finančního řízení neziskových organizací. Má zkušenosti z finančního managementu a vedení účetnictví zapsaných ústavů, spolků i nadací.

V Modrých dveřích má na starosti finanční řízení organizace.

e-mail: petra.ponrtova@modredvere.cz


Mgr. Lenka Pekařová, DiS.

Mgr. Lenka Pekařová, DiS.

vedoucí sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby, sociální pracovnice

Vystudovala Vyšší odbornou školu sociálně právní a dále Filosofickou Fakultu Univerzity Karlovy, obor sociální práce.

Pracovní zkušenosti má s rizikovou mládeží z organizace LATA, z. ú., se seniory v Domově Sue Ryder, z. ú. a s organizací dobrovolnických programů. Je vyškoleným koordinátorem rodinných konferencí.

V Modrých dveřích pracuje jako vedoucí SR a SAS a sociální pracovnice.

e-mail: lenka.pekarova@modredvere.cz

tel.: 727 864 773 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Mgr. Miloslava Vlková

Mgr. Miloslava Vlková

vedoucí centra Modré dveře Praha, krizová interventka, psychoterapeutka

Vystudovala teologii a psychosociální studia na Univerzitě Karlově v Praze. Absolvovala kurz praktické krizové intervence a psychoterapeutický psychodynamický výcvik SUR, v současné době je účastnicí čtyřletého Komplexního vzdělávacího programu v rodinné terapii psychosomatických poruch. Pracovala jako krizový intervent a terapeut v Armádě spásy, kde realizovala trauma respektující přístup, vedla vlastní praxi zaměřenou na psychosociální poradenství. Ctí bio-psycho-sociální přístup. V Terapeutickém centru Modré dveře Praha pracuje jako vedoucí, psychoterapeutka a krizová interventka.  

e-mail: miloslava.vlkova@modredvere.cz

tel.: 725 817 366 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Bc. Jakub Chudomel

Bc. Jakub Chudomel

psychoterapeut

Vystudoval obor Sociální práce v prostředí etnických minorit na Evangelické akademii a Etopedii / vychovatelství na UJAK. Je absolventem dlouhodobého psychoterapeutického výcviku v dynamické hlubinné psychoterapii (SUR, komunita KUŠ). Dále absolvoval řadu kurzů a výcviků, například Narativní systemická psychoterapie, recovery, práce s traumatem, komunitní plánování rozvoje služeb, Akademie sociálního podnikání, problematika poruch příjmu potravy, a další.

Má bohaté pracovní zkušenosti, nyní současně pracuje jako terapeut v Terapeutické komunitě Němčice se závislými na OPL, v minulosti v Novém Prostoru, v Romodromu či v následné péči o uživatele návykových látek.

V Modrých dveřích pracuje jako párový a rodinný psychoterapeut.

e-mail: jakub.chudomel@modredvere.cz


Bc. Daniela Chmelová

Bc. Daniela Chmelová

psychoterapeutka, krizová interventka

Vystudovala Humanistiku na Filozofické fakultě v Plzni a poté Psychologii na Jihočeské univerzitě v Č. Budějovicích. Absolvovala kurz Kompletní krizové intervence a v současné době dokončuje pětiletý psychoterapeutický výcvik v Gestalt modalitě.

V minulosti hodně cestovala a pracovala jako dobrovolnice na různých mezinárodních projektech. Jazykové znalosti pak zúročila v komerční sféře, ale vždy ji to táhlo zpět k pomáhajícím profesím. Praxi získávala při práci s dětmi ohroženými sociálním vyloučením (NZDM Mezičas, školní klub Pexeso) a poté u nás v Modrých dveřích, kam se nyní po mateřské dovolené opět vrací.

V Modrých dveřích nyní pracuje jako psychoterapeutka a krizová interventka.

e-mail: daniela.chmelova@modredvere.cz


Mgr. Hedvika Hrušková

Mgr. Hedvika Hrušková

psycholog, psychoterapeutka

Vystudovala speciální pedagogiku a psychologii na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Absolvovala psychodynamicky orientovaný psychoterapeutický výcvik SUR. Má zkušenosti v podpoře lidí s mentálním postižením, v rámci pozice školní psycholožky pracuje terapeuticky a poradensky s dětmi a rodiči.

Absolvovala množství kurzů zaměřených na práci s dětmi (děti s ADHD, práce s dětskou kresbou, rodinné poradenství, kazuistické semináře atd.). Využívá metodu Sandplaying.

V Modrých dveřích pracuje jako psycholog a psychoterapeut.

e-mail: hedvika.hruskova@modredvere.cz

tel.: 725 434 812 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Bc. Leona Kolářová, DiS.

Bc. Leona Kolářová, DiS.

sociální pracovnice

Vystudovala sociální práci s osobami se sníženou soběstačností na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové. Má dlouhodobé zkušenosti s lidmi s mentálním či kombinovaným postižením, především v oblasti nácviků praktických a sociálních dovedností a v oblasti umělecké tvorby.

Lektoruje kurzy pro sociální pracovníky i širokou veřejnost. Baví jí individuální i skupinová práce s lidmi, ve které objevuje a rozvíjí druhé i samu sebe.

V Modrých dveřích pracuje jako sociální pracovnice.

e-mail: leona.kolarova@modredvere.cz

tel.: 725 840 840 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Bc. Eva Vančurová

Bc. Eva Vančurová

vedoucí služby krizové intervence, sociální pracovnice

Vystudovala sociální pedagogiku na Vyšší odborné škole Evropská v Praze a Arteterapii na Jihočeské universitě v Českých Budějovicích. Později absolvovala výcvik v krizové intervenci tváří v tvář.

Během studia se zúčastnila roční zahraniční stáže, kde v rámci ergoterapie pracovala s lidmi s dlouhodobým duševním onemocněním. I další pracovní zkušenosti se týkají zejména lidí s duševním onemocněním, nejdříve ve Fokusu Praha, a poté v Modrých Dveřích, kde s přestávkou pracuje od roku 2015.

V Modrých dveřích pracuje jako sociální pracovnice a krizový intervent.

e-mail: eva.vancurova@modredvere.cz

tel.: 725 434 785 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Mgr. Hana Kordíková

Mgr. Hana Kordíková

sociální pracovnice

Vystudovala sociální pedagogiku na Husitské teologické fakultě a sociální práci na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Pracovala jako osobní asistentka dětí i dospělých s různými typy handicapů. Nejvíce zkušeností má v podpoře lidí s mentálním postižením ve službě sociální rehabilitace, kde se zabývala nácvikem dovedností potřebných pro samostatný život. Věří, že každý může být úspěšný. Jde o to si v životě dávat reálné cíle a najít k nim ty nejvhodnější cesty.

V Modrých dveřích pracuje jako sociální pracovnice.

e-mail: hana.kordikova@modredvere.cz

tel.: 702 132 062 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Bc. Radka Vaňková, DiS.

Bc. Radka Vaňková, DiS.

sociální pracovnice, specialistka na zaměstnávání

Vystudovala Vyšší odbornou školu sociálně právní v Praze (dnes JAHODOVKA) a nyní studuje obor sociální práce na Vysoké škole zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty.

Několik let pracovala s cílovou skupinou osob poskytujících placené sexuální služby v rámci organizace ROZKOŠ bez RIZIKA a podílela se na vzniku projektu Sexuální asistence v České republice.

Věnuje se oblasti andragogiky a vzdělávání dospělých a to různých cílových skupin s mottem, že „Každý má právo na svobodnou volbu toho, co bude studovat a jakou práci bude vykonávat.“ V současnosti se zabývá tématem, zda může být vzdělání nástrojem prevence nezaměstnanosti.

V Modrých dveřích pracuje jako sociální pracovnice.

e-mail: radka.vankova@modredvere.cz

tel.: 727 976 513 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Mgr. Marie Lubojacká

Mgr. Marie Lubojacká

sociální pracovnice

Vystudovala sociální práci na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Pracovala jako pracovní asistentka a sociální pracovnice s dospělými lidmi s mentálním postižením.

Nejvíce zkušeností získala jako sociální pracovnice v centru denních služeb, kde spolupracovala s dospělými lidmi s mentálním postižením od jejich vstupu do služby, přes individuální plánování v oblasti rozvoje sociálních dovedností (hledání práce, doprovody na úřady, využití volného času) až po ukončení využívání služby. Působila také jako vedoucí sociální služby a vedla tým 6ti pracovníků.

V Modrých dveřích pracuje jako sociální pracovnice.

e-mail: marie.lubojacka@modredvere.cz

tel.: 724 394 978 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Mgr. Tereza Havránková

Mgr. Tereza Havránková

psychoterapeutka, krizová interventka

Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze. Absolvovala psychoterapeutický výcvik v integrované gestalt terapii INSTEP a výcvik v krizové intervenci, během studia prošla řadou odborných psychologických stáží. Psychologické práci se věnuje od roku 2012, má zkušenosti z oblasti pracovní psychologie a z terapeutické práce s dospělými a dětmi.

V Modrých dveřích se věnuje psychoterapii a krizové intervenci.

e-mail: tereza.havrankova@modredvere.cz

tel.: 606 603 405 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Mgr. Bára Smetánková

Mgr. Bára Smetánková

psychoterapeutka, krizová interventka

Vystudovala Jabok dále ETF UK v oboru sociální práce a pastorační činnost bakalářské. Navázala magisterským studiem v oboru Supervize a řízení v sociálních a zdravotnických organizacích na Karlově univerzitě v Praze.

Absolvovala komplexní psychoterapeutický výcvik v individuální, rodinné a párové terapii podle Virginie Satirové, výcvik krizové intervence a roční kurz Terapie partnerského vztahu v Institutu rodinné terapie SKT Liberec. Je certifikovanou psychoterapeutkou a členkou České asociace pro psychoterapii. Má dlouholeté pracovní zkušenosti v sociální práci a pedagogice. Pracovala s mentálně postiženými, se seniory a drogově závislými. Výrazně jí ovlivnila roční humanitární mise s Člověkem v tísni na Kavkaze a následná práce s uprchlíky v České republice. Iniciovala a 10 let vedla komunitní lesní školku pro děti a tímto světem žila.

Současně také poskytuje psychoterapii lidem po výkonu trestu v organizaci Rubikon. Klientům se věnuje i v soukromé praxi.

V Terapeutickém centru Modré dveře pracuje jako individuální, párová a rodinná terapeutka a krizová interventka.

e-mail: barbora.smetankova@modredvere.cz

tel.: 606 600 275 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Mgr. Alena Zelinová

Mgr. Alena Zelinová

psychoterapeutka, krizová interventka

Vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Absolvovala řadu kurzů, zejména kurz krizové intervence a výcvik v motivačních rozhovorech. Pracovala v Kontaktním centru Progressive a Centru pro podporu samostatnosti Osa, kde získala zkušenosti s lidmi se závislostmi, s psychotickým onemocněním, mentálním postižením a jejich rodinami. Je frekventantkou Dynamického výcviku v komunitně-skupinové psychoterapii PVŠPS.

V Modrých dveřích pracuje jako psycholog, psychoterapeut a krizový intervent.

e-mail: alena.zelinova@modredvere.cz

tel.: 727 864 956 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Mgr. Tereza Kavková

Mgr. Tereza Kavková

psychoterapeutka, krizová interventka

Vystudovala psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Absolvovala kurz Kompletní krizové intervence a v současné době je účastnicí šestiletého psychoterapeutického výcviku v Existenciální analýze a logoterapii. Vzdělává se ale i v kognitivně behaviorální terapii a v psychoterapii zaměřené na tělo a emoce. Pracovala na krizové lince organizace ŽIVOT 90, kde se zaměřovala na seniory a pečující osoby, a následně jako školní psycholožka, kde poskytovala individuální konzultace dětem i rodičům.

V Terapeutickém centru Modré dveře Praha pracuje jako krizová interventka a psychoterapeutka.

e-mail: tereza.kavkova@modredvere.cz

tel.: 727 864 785 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Mgr. Veronika Kupková

Mgr. Veronika Kupková

rodinná mediátorka

Vystudovala sociologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Po ukončení studia se věnovala práci v bankovnictví. Získala zkušenosti s manažerskou prací a absolvovala tréninky ve vyjednávání, facilitaci a mediaci. Dále prošla programem Učitelství pro střední školy: společenské a ekonomické vědy na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy a získala plnou učitelskou kvalifikaci. Absolvovala akreditovaný mediační výcvik Asociace mediátorů ČR. Pracovala jako středoškolský pedagog, má zkušenost z neziskového sektoru a má kurz znakového jazyka České unie neslyšících.

V Terapeutickém centru Modré dveře Praha působí jako rodinná mediátorka.

e-mail: mediace@modredvere.cz

tel.: 731 633 491 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Mgr. Monika Mašková

Mgr. Monika Mašková

psychoterapeutka

Vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, dále pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Absolvovala řadu kurzů, zejména kompletní kurz krizové intervence. Má zkušenosti s prací s dětmi ze školního prostředí zejména jako školní psycholožka a dále s léčbou závislostí z řad psychiatrických léčeben. Aktuálně je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v kognitivně-behaviorální terapii.

e-mail: monika.maskova@modredvere.cz

tel.: 725 885 885 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Lenka Mlčkovská, DiS.

Lenka Mlčkovská, DiS.

administrativní specialista

Ekonomický směr studia umožnil Lence působit v rozličných oborech, které propojila náplní práce ekonomického charakteru (účetní, fakturant, rozpočtář). Za dobu své praxe získala dobrý přehled nad finančními tématy, která jsou pro chod organizace nezbytná.

V Modrých dveřích působí na pozici administrátorky dotací.

e-mail: lenka.mlckovska@modredvere.cz

tel.: 603 109 045 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Mgr. Bc. Gabriela Malíková

Mgr. Bc. Gabriela Malíková

psychoterapeutka, krizová interventka

Vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, dále sociologii a sociální antropologii na FSV UK.  Profesní zkušenosti čerpala ze zdravotnictví, školství i sociální sféry. Působila na dětské psychiatrii a v denním stacionáři. Na Lince bezpečí pracovala jako krizový intervent v nonstop službě na telefonu, na chatu a v e-mailové poradně. Ve školství se pohybovala na různých pozicích – jako lektorka preventivních programů pro třídy, dále poskytovala intervenční služby kolektivům se vztahovými problémy a šikanou. Působila jako školní psycholožka na gymnáziu. Kromě individuální práce se věnuje lektorské činnosti v oblasti psychického zdraví, krizové komunikace a konflikt managementu. Aktuálně je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v integrativní gestalt terapii.  

e-mail: gabriela.malikova@modredvere.cz

tel.: 722 065 202 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Johana Homolová

Johana Homolová

PR koordinátor

Vystudovala Akademické gymnázium v Praze. Řadu let se věnovala PR a marketingu. Své pracovní zkušenosti z oblasti lidských zdrojů využívá i Modrých dveřích, kde pracuje na pozici PR koordinátora.

e-mail: johana.homolova@modredvere.cz

tel.: 739 323 840 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Mgr. Petra Stehlíková

Mgr. Petra Stehlíková

projektová koordinátorka, krizová interventka

Vystudovala Pražskou vysokou školu psychosociálních studií v oboru sociální práce se zaměřením na komunikace a aplikovanou psychoterapii.

Pracovní zkušenosti má s lidmi s duševním onemocněním z neziskové organizace Eset-Help, s klienty/pacienty Psychiatrické nemocnice Bohnice. Před rodičovskou dovolenou pracovala v Modrých dveřích na pozici Ředitelky centra Říčany, sociálního pracovníka, psychoterapeuta a krizového interventa.

V Modrých dveřích pracuje jako projektový koordinátor.

e-mail: petra.stehlikova@modredvere.cz

tel.: 731 506 420 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Bc. Štěpánka Růžičková

Bc. Štěpánka Růžičková

provozní, asistentka

Po studiu na Vysoké škole obchodní v Praze se několik let věnovala oblasti trade marketingu pro nadnárodní společnosti. Díky zkušenostem z korporátního prostředí si srovnala životní priority a uvědomila si důležitost a nepostradatelnost sféry sociálních služeb. Nyní působí v týmu terapeutického centra Modré dveře v Říčanech, kde se stará o provozní, organizační a administrativní záležitosti, dále o technickou správu domu a pozemku.

e-mail: asistentka.ricany@modredvere.cz

tel.: 731 158 447 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Ing. Iveta Skálová

Ing. Iveta Skálová

psychoterapeutka

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze se zaměřením na psychologii a sociologii v personálním řízení. Dokončuje sebezkušenostní výcvik Skálova institutu v Praze, který je zaměřen na integrativní psychoterapii. V minulosti pracovala na různých pozicích, jak v neziskovém sektoru, vzdělávání a oblasti HR, kde získala dlouholeté zkušenosti s prací s lidmi z různých oborů. Má také zkušenosti s prací s dětmi, neboť působila jako průvodce ve školce a jako asistent dětem na prvním stupni ZŠ. Spolupracuje s organizací ALMA, kde se jako koterapeut růstové skupiny věnuje lidem, kteří prošli závislostí. Je máma tří dětí, a když má čas, tak ráda cestuje.

e-mail: iveta.skalova@modredvere.cz

tel.: 702 217 819 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Anna Kubešová, DiS.

Anna Kubešová, DiS.

psychoterapeutka, krizová interventka

Vystudovala sociální pedagogiku a dokončuje studium psychologie na Univerzitě Karlově v Praze. Absolvovala kurz telefonické krizové intervence a několik let působila jako krizová interventka na Lince bezpečí a krizové lince Prosaz. Mnoho let pracovala také v oblasti vzdělávání dospělých, s dětmi a dále také jako vedoucí VIDA centrum Praha a vedla podpůrné skupiny pro osoby se zkušeností s duševním onemocněním. Absolvovala řadu kurzů, vzdělávání a výcviků, například Expresivní terapii se zaměřením na arteterapii na Masarykově Univerzitě. Je frekventantkou komplexního psychoterapeutického výcviku v systemickém přístupu Umění terapie. Má psychoterapeutickou praxi se zaměřením na práci s LGBTQ+ klientelou, dospívajícími a těmi, kteří se potýkají se sebepoškozováním.

V Modrých dveřích pracuje jako krizová interventka a psychoterapeutka v Říčanech.

e-mail: anna.kubesova@modredvere.cz

tel.: 702 090 603 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Kristýna Šimůnková, DiS.

Kristýna Šimůnková, DiS.

sociální pracovnice

Vystudovala obor sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní (JAHODOVKA) a nyní pokračuje ve studiu na Sociálně ekonomické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor Sociální práce a sociální politika.

e-mail: kristyna.simunkova@modredvere.cz

tel.: 722 065 156 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Mgr. Šárka Topičová

Mgr. Šárka Topičová

specialistka péče o dárce

Proč jsem se rozhodla věnovat právě fundraisingu v Modrých dveřích? Duševnímu zdraví se v této době přikládá velká váha a i já sama se snažím dodržovat správnou psychohygienu. Věnuji se józe, chodím na pravidelné procházky, jím zdravě, spánek mám kvalitní a když se cítím pod psa, domluvím si terapii. Od té doby, co se takto věnuji sama sobě je můj život o poznání lepší. Po zkušenostech v neziskovém sektoru a po studiích marketingové komunikace, jsem se rozhodla, že bych ráda spojila své znalosti s přáním pomáhat lidem, a tak jsem tady. Mým cílem je propojit se s dárci a poskytnout tak našim klientům lepší podmínky.

e-mail: fundraising@modredvere.cz

tel.: 777 552 372 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Mgr. Beata Hucl

Mgr. Beata Hucl

psycholog, psychoterapeutka

Vystudovala psychologii na Karlově univerzitě v Praze. Absolvovala komplexní výcvik krizové intervence a 5-letý psychoterapeutický výcvik v psychodynamickém směru s důrazem na celostní psychosomatický přístup u Libereckého institutu pro psychoterapii a psychosomatiku. Má dlouholeté zkušenosti s provázením klientů náročnými životními situaci a poskytováním psychosociálního poradenství na pozici krizového interventa a terénního poradce u Diakonie ČCE a Lince pro seniory. V rámci dlouhodobých odborných stáží pracovala s klienty po poranění mozku a s klienty s duševním onemocněním.

e-mail: beata.hucl@modredvere.cz

tel.: 725 833 833 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


PhDr. Radana Wagenknechtová

PhDr. Radana Wagenknechtová

psychoterapeutka

Vystudovala speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Má mnohaleté zkušenosti v práci s dětmi se speciálními potřebami všech věkových kategorií.

Během pracovního života prošla řadou odborných psychologických a pedagogických kurzů a stáží. Např. na práci s dětmi s ADHD, s poruchami autistického spektra, v oblasti šikany a osobnostního rozvoje. Má certifikát „Profesionálního kouče“ CoEdu, nadstavbový kurz neurolingvistického programování, výcvik ve výkladu snů Daseinsanalytickou metodou, kurz Montessory pedagogiky apod.

Je frekventantkou pětiletého psychoterapeutického Daseinsanalytického výcviku na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Pracuje na základě fenomenologicky-hermeneutického přístupu, který se důsledně přidržuje bezprostřední fakticity lidské existence. Tím umožňuje plně respektovat osobitou jedinečnost každého člověka a vyhnout se tím jakémukoli manipulativnímu jednání.

V Modrých dveřích pracuje jako psychoterapeut.

e-mail: radana.wagenknechtova@modredvere.cz

tel.: 720 035 601 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Mgr. Petra Králová

Mgr. Petra Králová

psychoterapeutka

Vystudovala bakalářský obor sociální práce na Univerzitě v Hradci Králové. Magisterský program sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii zakončila na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.

V průběhu své mnohaleté profesní cesty se setkávala nejvíce s rodinami v různých krizových situacích. Pracovala s lidmi s duševním onemocněním, s lidmi v rozchodových a rozvodových sporech a s rodinami s dětmi s postižením (s diagnózami porucha autistického spektra, vývojová dysfázie, Downův syndrom, ADHD apod.).

Měla možnost získat zkušenosti na lince důvěry pro děti a dospělé, na psychiatrických lůžkových odděleních, na dětské psychiatrické ambulanci, v rodinném centru a v sociálních službách (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi a raná péče).

Za dobu své praxe absolvovala řadu kurzů, stáží a výcviků. Například výcvik mediačních technik pořádaný Asociací mediátorů ČR (100 hod.), výcvik relaxačních technik a výcvik výkladu snů Daseinsanalytickou metodou. Je frekventantkou pětiletého psychoterapeutického Daseinsanalytického výcviku.

e-mail: petra.kralova@modredvere.cz

tel.: 722 065 226 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Mgr. Lenka Hradecká Šulcová

Mgr. Lenka Hradecká Šulcová

krizová interventka

Vystudovala obor speciální pedagogika a učitelství 1.stupně, pracovala jako pedagog v inovativní škole a lesní školce, byla součástí projektu zaměřeného na děti, výchovu a osobní rozvoj. V průběhu své RD se rozhodla odejít ze školství, zároveň však zůstat u práce s dětmi, která ji velmi naplňuje a dává jí hluboký smysl. Absolvovala kurz krizové intervence, arteterapie a další odborné semináře zaměřené na problematiku psychických obtíží, je frekventantkou psychoterapeutického minima. Pracuje také jako krizový intervent na Lince Bezpečí.

V Modrých dveřích pracuje jako krizový intervent.

e-mail: lenka.hradecka@modredvere.cz


Bc. Sára Sichingerová

Bc. Sára Sichingerová

psychoterapeutka

Vystudovala bohemistiku a anglistiku na Filozofické fakultě UK, skrze učitelství na 2. stupni ZŠ si postupně našla cestu k tématům wellbeingu a duševního zdraví ve školství. Kromě učení má zkušenosti také jako vychovatelka v dětském domově a lektorka programů primární a selektivní prevence, nyní se věnuje metodické práci na programech pro školní třídy.  Je frekventantkou komplexního pětiletého výcviku v gestalt terapii.

e-mail: sara.sichingerova@modredvere.cz

tel.: 702 217 767 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Lucie Rusovová

Lucie Rusovová

sociální pracovnice

V sociálních službách se pohybuji od roku 2021. Nejvíce zkušeností mám jako osobní asistentka. V roce 2023 jsem absolvovala kurz pracovníka v sociálních službách. V Modrých dveřích nyní působím na pozici sociální poradce.

e-mail: lucie.rusovova@modredvere.cz

tel.: 720 028 311 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Bc. Dominik Roztočil

Bc. Dominik Roztočil

sociální terapeut

Náš obor je velmi krásný, a i velmi potřebný a jsem rád, že mohu být součástí tohoto týmu, který se snaží o to, aby se lidem na této zemi žilo lépe. S tím se pojí i můj cíl v Modrých dveřích, který je pomáhat klientům na jejich cestě a dále prohlubovat své znalosti a dovednosti, jako terapeut a psycholog. Těším se na každý kontakt, který zde navážu, ať už s klienty nebo i s kolegy. Ve svém volném čase rád sportuji, což velmi dobře pomáhá s odbouráním negativních emocí a celkově k lepšímu naladění. Věřím, že sport je taková má terapie, kterou velmi rád využívám, kdykoliv to jde.

e-mail: dominik.roztocil@modredvere.cz

tel.: 737 960 733 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Bc. Martin Jelínek

Bc. Martin Jelínek

sociální poradce

Vystudoval oborovou speciální pedagogiku.  
Již během studia dělal dobrovolníka v Jedličkově ústavu – škola, kde se věnoval asistenci. Po studiu měl na starosti soc. právní poradenství pro lidi s chronickým onemocněním ledvin. Pracoval jako vedoucí a sociální pracovník v domově pro osoby s postižením a v chráněném bydlení. Asi za nejvýznamnější zkušenost považuje transformaci Domova se zvláštním režimem, kdy bylo lidem z „ústavu“ opět umožněno získávat zpět své kompetence ve všech oblastech života (bydlení, hospodaření, péče o sebe sama, setkávání atd.) s individuálně nastavenou podporou.

e-mail: martin.jelinek@modredvere.cz

tel.: 606 603 115 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Mgr. Sára Nekvasilová

Mgr. Sára Nekvasilová

krizová interventka

Vystudovala psychologii na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Absolvovala výcviky v telefonické a chatové krizové intervenci a v somatickém koučování. Aktuálně je frekventantkou pětiletého výcviku v rodinné systemické terapii v Dialogickém institutu pro psychoterapii. Má dlouholetou praxi v telefonické a chatové krizové intervenci na Lince bezpečí. Lektoruje programy primární prevence na základních a středních školách a je zapojená v projektu Terapie venku. Ráda cestuje a má zkušenosti s dobrovolnickými stážemi v zahraničí. 

e-mail: sara.nekvasilova@modredvere.cz


JUDr. Jitka Hanko PhD

sociální terapeut

Vystudovala Právnickou fakultu na Masarykově univerzitě v Brně. Absolvovala postgraduální studia na Europa-Kolleg a Universität Hamburg v Hamburku; a dále doktorandské studium na Právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze. V současnosti studuje NMgr. Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii na PVŠPS v Praze. Je absolventkou výcviku v komunitní a skupinové psychoterapii (sebezkušenostní část) na PVŠPS v Praze; a řady odborných seminářů a stáží.

Pracovala jako terapeutka v podpůrné skupinové terapii na Psychoterapii Anděl. Ctí daseinsanalytický přístup. Má vlastní praxi v psychosociálním poradenství.

V Terapeutickém centru Modré dveře Říčany pracuje jako sociální terapeut.

e-mail: jitka.hanko@modredvere.cz

tel.: 702 132 064 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Mgr. et Bc. Žaneta Naimová

Mgr. et Bc. Žaneta Naimová

psychoterapeutka

Vystudovala psychologii s rozšířením o speciální pedagogiku a nyní pokračuje v navazujícím magisterském studiu psychologie na Univerzitě Karlově. Je frekventantkou daseinsanalytického psychoterapeutického výcviku. Má zkušenosti v práci s lidmi se zkušeností s duševním onemocněním, pracovala také s osobami pečujícími o osoby s kognitivními poruchami. Ve své práci se opírá o daseinsanalytický přístup a princip Zotavení, což je proces, který vede ke smysluplnému, nadějnému a spokojenému způsobu života i přes omezení způsobené duševní nemocí. 

Absolvovala stáže v klinických psychologických ambulancích, lůžkových odděleních psychiatrických nemocnic, pedagogicko-psychologických poradnách i v oblasti školní psychologie.

Absolvovala celou řadu kurzů věnujících se problematice klientů se zkušeností s duševním onemocněním, krizové intervenci a problematice kognitivních poruch.

e-mail: zaneta.naimova@modredvere.cz

tel.: 606 603 045 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Darujte

Darujte

Sledujte nás

          

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.

sídlo organizace:

Tyrše a Fügnera 105/7, 251 01 Říčany - Radošovice

další centra: 
Hornokrčská 707/7, 140 00 Praha 4 - Krč
Nám. Smiřických 39,  281 63 Kostelec n. Č. lesy

Dat. schránka: s38nup5
IČ: 22768602

Číslo účtu veřejné sbírky: 43-4444070227/0100
Číslo běžného účtu: 107-1066130267/0100