Profily zaměstnanců

PhDr. Kateřina Noemi Siveková

PhDr. Kateřina Noemi Siveková

ředitelka organizace - statutární zástupce krizový intervent, psychoterapeut, odborný garant v oblasti psychoterapie a krizové pomoci, mentor

Na studiích se věnovala dramaterapii, psychologii, etopedii a psychopedii. Absolvovala dva pětileté výcviky, jeden psychodynamicky orientovaný, druhý zaměřený na terapii v rodině, s párem a se skupinou. Má téměř dvacet pět let zkušeností s psychoterapií jak individuální, párovou, rodinnou či skupinovou, tak s krizovou intervencí v oblastech zdravotní, sociální, meziresortní. Založila a řídila několik organizací, jejichž cílem byla péče o handicapované či znevýhodněné lidi nebo lidi v sociální izolaci a také služby poskytující terénní formu krizové pomoci. Je spoluzakladatelkou Terapeutického centra Modré dveře, z.ú. v roce 2011 a do konce roku 2018 jeho generální ředitelkou. Působí také jako lektorka výcviků a kursů v krizové pomoci nebo psychoterapii. V současné době je v supervizním výcviku a kursu biosytnézy pro děti.

V Modrých dveřích je na pozici psychoterapeutky pro děti i dospělé, pracuje jako rodinný a párový terapeut, dále pak jako mentor a odborný garant pro začínající psychoterapeuty v oblasti individuální, párové a rodinné terapie a v oblasti krizové pomoci.

e-mail: katerina.sivekova@modredvere.cz

tel.: 725 830 830 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Ing. Petra Ponrtová

Ing. Petra Ponrtová

finanční ředitelka, vedoucí projektově-finančního týmu

Vystudovala mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze, po ukončení studia se věnovala finančnímu auditu a poradenství v mezinárodní auditorské firmě. V rámci této profese pracovala pro české i zahraniční klienty v rámci České republiky a dále dva roky na německé pobočce firmy.

Svoje zkušenosti z auditorského oboru doplnila dalším vzděláváním a praxí v oblasti účetnictví a finančního řízení neziskových organizací. Má zkušenosti z finančního managementu a vedení účetnictví zapsaných ústavů, spolků i nadací.

V Modrých dveřích má na starosti finanční řízení organizace.

e-mail: petra.ponrtova@modredvere.cz

tel.: 720 028 312 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Mgr. Lenka Pekařová, DiS.

Mgr. Lenka Pekařová, DiS.

vedoucí sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby, sociální pracovník

Vystudovala Vyšší odbornou školu sociálně právní a dále Filosofickou Fakultu Univerzity Karlovy, obor sociální práce.

Pracovní zkušenosti má s rizikovou mládeží z organizace LATA, z. ú., se seniory v Domově Sue Ryder, z. ú. a s organizací dobrovolnických programů. Je vyškoleným koordinátorem rodinných konferencí.

V Modrých dveřích pracuje jako vedoucí SR a SAS a sociální pracovnice.

e-mail: lenka.pekarova@modredvere.cz

tel.: 727 864 773 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Bc. Kateřina Pažourek

Bc. Kateřina Pažourek

ředitelka centra Modré dveře Praha, krizová interventka, psychoterapeutka

Vystudovala sociální pedagogiku na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Absolvovala kurz telefonické krizové intervence pořádaný dětskou krizovou Linkou bezpečí, kde působila 2 roky na pozici krizové interventky. Dále absolvovala řadu kurzů a výcviků, například roční koučovací výcvik, roční specializační kurz pro práci v sociálně intervenčních službách, roční výcvik pro práci s emocemi. Je frekventantkou komplexního psychoterapeutického výcviku v systemickém přístupu (Umění terapie). Úspěšně absolvovala roční kurz psychoterapeutického minima u Českého institutu biosyntézy. Během své praxe nasbírala zkušenosti s organizováním následného vzdělávání pro pomáhající profesionály v sociálních službách. Již několik let se věnuje sociálně-konzultační práci pro rodiny s dětmi a individuálně-terapeutické práci s dospělými a adolescentními klienty.

V Modrých dveřích pracuje jako krizová interventka a psychoterapeutka.  Je ředitelkou centra Modré dveře Praha.  

e-mail: katerina.pazourek@modredvere.cz

tel.: 722 065 202 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Mgr. Petra Domkařová

Mgr. Petra Domkařová

vedoucí klinických psychologů, klinický psycholog, psychoterapeut

Vystudovala psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Absolvovala psychoterapeutický výcvik PCA – Psychoterapie zaměřená na člověka. Má praxi z práce v pobytových zařízeních pro seniory (LDN, domov pro seniory). V Modrých dveřích pracovala jako psycholog pro skupinu osob s mentálním postižením, lektor tréninku kognitivních funkcí pro lidi s duševním onemocněním, krizový intervent a psychoterapeut pro veřejnost. V průběhu roku 2013 nastoupila do specializačního vzdělávání v oboru klinická psychologie a přešla do klinické ambulance. Zde se věnovala diagnostice a psychoterapii dětí a dospělých. Specializační zkoušku z klinické psychologie složila v roce 2018. V roce 2019 vstoupila do předatestační přípravy pro dětskou klinickou psychologii a aktuálně se věnuje především diagnostice, psychoterapii a poradenství dětí a dospívajících.

V rámci služeb pro veřejnost nabízí diagnostiku, individuální psychoterapii, psychologické poradenství, krizovou intervenci pro děti a dospívající.

e-mail: petra.domkarova@modredvere.cz


PhDr. Natalie Migasová

PhDr. Natalie Migasová

psycholog ve zdravotnictví

Vystudovala jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Absolvuje psychoterapeutický výcvik v kognitivně-behaviorální terapii a studuje doktorský (PhD) program psychologie na PedfUK. V současnosti působí i v Psychoterapii Anděl.
Je zařazena do předatestační přípravy v rámci klinické psychologie.

Pracovala v multidisciplinárním týmu pro děti a adolescenty v Praze, dříve byla asistentkou pedagoga a učitelkou angličtiny a několik let dělala osobní asistentku lidem s autismem. Absolvovala kurz Psycholog ve zdravotnictví, Základní kurz krizové intervence, Certifikovaný kurz psychoterapeutické intervence u psychóz, a další.

Věnuje se neurotickým poruchám (fobie, úzkosti, OCD), depresím, poruchám autistického spektra a potížím se sebepoškozováním či poruchám příjmu potravy.

V Modrých dveřích nabízí zejména psychodiagnostiku, dále i psychoterapii a krizovou intervenci.

e-mail: natalie.migasova@modredvere.cz


Mgr. Gabriela Javornická

Mgr. Gabriela Javornická

psycholog v předatestační přípravě, psychoterapeut

Vystudovala jednooborovou psychologii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Absolvovala psychodynamicky orientovaný psychoterapeutický výcvik SUR. Zajímá se o psychosomatickou problematiku. Na toto téma realizovala i výzkum v rámci své diplomové práce „Motivace psychosomatických klientů k psychoterapii“. Absolvovala kurz „Psycholog ve zdravotnictví“. U CoEdu dosáhla certifikátu „Profesionální kouč“. Absolvovala akreditované kurzy Rorschachovy metody, Tematicko-apercepčního testu a Kompletní krizové intervence.

Dříve pracovala v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy na odděleních léčby závislostí, ochranného léčení a na příjmu. Má zkušenosti s psychodiagnostikou, individuální a skupinovou psychoterapií dospělých se závislostmi, poruchami osobnosti, psychotickými, neurotickými a psychosomatickými onemocněními.

V Modrých dveřích nabízí psychoterapii, psychodiagnostiku a krizovou intervenci.

e-mail: gabriela.javornicka@modredvere.cz


Mgr. Monika Hulíková

Mgr. Monika Hulíková

psycholog ve zdravotnictví

Jednooborovou psychologii vystudovala na Masarykově Univerzitě v Brně. Absolvovala psychoterapeutický výcvik PCA – (Personal-Centred Approach) – humanistická psychoterapie zaměřená na člověka. Po škole pracovala jako psycholog v Dětském krizovém centru v Praze, kde získala praxi v práci s dětmi a dospívajícími, zvláště v oblasti krizové pomoci. Další zkušeností je práce na Psychoterapeutické a psychosomatické klinice ESET, kde jejími klienty byli převážně dospělí potýkající se s problémy se závislostí, úzkostmi, depresemi, či osobnostními a vztahovými potížemi. Absolvovala mnoho diagnostických kurzů a odborných stáží. Ve své práci využívá celostní pohled na zdraví člověka.

V Modrých dveřích pracuje jako psycholog ve zdravotnictví, psychoterapeut a krizový intervent pro dospělé, děti a dospívající.

e-mail: monika.hulikova@modredvere.cz


Bc. Jakub Chudomel

Bc. Jakub Chudomel

psychoterapeut

Vystudoval obor Sociální práce v prostředí etnických minorit na Evangelické akademii a Etopedii / vychovatelství na UJAK. Je absolventem dlouhodobého psychoterapeutického výcviku v dynamické hlubinné psychoterapii (SUR, komunita KUŠ). Dále absolvoval řadu kurzů a výcviků, například Narativní systemická psychoterapie, recovery, práce s traumatem, komunitní plánování rozvoje služeb, Akademie sociálního podnikání, problematika poruch příjmu potravy, a další.

Má bohaté pracovní zkušenosti, nyní současně pracuje jako terapeut v Terapeutické komunitě Němčice se závislými na OPL, v minulosti v Novém Prostoru, v Romodromu či v následné péči o uživatele návykových látek.

V Modrých dveřích pracuje jako párový a rodinný psychoterapeut.

e-mail: jakub.chudomel@modredvere.cz


Mgr. et Mgr. Zdeňka Vitámvásová

Mgr. et Mgr. Zdeňka Vitámvásová

sociální pracovník, krizový intervent, psychoterapeut

Vystudovala obor sociální pedagogika na Masarykově univerzitě v Brně a obor Rehabilitační a psychosociální péče zaměřená na děti, dospělé a staré osoby na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Je frekventantkou Psychoterapeutického výcviku PCA – poradenství a psychoterapie zaměřené na klienta na Českém institutu PCA v Brně.

Od roku 2018 pracuje v Modrých dveřích jako psychoterapeut s dospělými i dětmi. Má pracovní zkušenosti s prací s uživateli návykových látek a také s primární prevencí v této oblasti, s lidmi po poranění mozku a jejich rodinami, lidmi s mentálním a kombinovaným postižením v sociálně terapeutické dílně. Současně pracuje s dětmi a jejich rodiči v „lesní školce“ ve spolku Cestička.

V Modrých dveřích pracuje jako sociální pracovník, krizový intervent a psychoterapeutka.

e-mail: zdenka.vitamvasova@modredvere.cz

tel.: 702 217 867 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Mgr. Hedvika Hrušková

Mgr. Hedvika Hrušková

psycholog, psychoterapeut

Vystudovala speciální pedagogiku a psychologii na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Absolvovala psychodynamicky orientovaný psychoterapeutický výcvik SUR. Má zkušenosti v podpoře lidí s mentálním postižením, v rámci pozice školní psycholožky pracuje terapeuticky a poradensky s dětmi a rodiči.

Absolvovala množství kurzů zaměřených na práci s dětmi (děti s ADHD, práce s dětskou kresbou, rodinné poradenství, kazuistické semináře atd.). Využívá metodu Sandplaying.

V Modrých dveřích pracuje jako psycholog a psychoterapeut.

e-mail: hedvika.hruskova@modredvere.cz

tel.: 725 434 812 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Bc. Leona Kolářová, DiS.

Bc. Leona Kolářová, DiS.

sociální pracovník

Vystudovala sociální práci s osobami se sníženou soběstačností na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové. Má dlouhodobé zkušenosti s lidmi s mentálním či kombinovaným postižením, především v oblasti nácviků praktických a sociálních dovedností a v oblasti umělecké tvorby.

Lektoruje kurzy pro sociální pracovníky i širokou veřejnost. Baví jí individuální i skupinová práce s lidmi, ve které objevuje a rozvíjí druhé i samu sebe.

V Modrých dveřích pracuje jako sociální pracovnice.

e-mail: leona.kolarova@modredvere.cz

tel.: 725 840 840 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Bc. Eva Vančurová

Bc. Eva Vančurová

Sociální pracovnice, krizová interventka

Vystudovala sociální pedagogiku na Vyšší odborné škole Evropská v Praze a Arteterapii na Jihočeské universitě v Českých Budějovicích. Později absolvovala výcvik v krizové intervenci tváří v tvář.

Během studia se zúčastnila roční zahraniční stáže, kde v rámci ergoterapie pracovala s lidmi s dlouhodobým duševním onemocněním. I další pracovní zkušenosti se týkají zejména lidí s duševním onemocněním, nejdříve ve Fokusu Praha, a poté v Modrých Dveřích, kde s přestávkou pracuje od roku 2015.

V Modrých dveřích pracuje jako sociální pracovnice a krizový intervent.

e-mail: eva.vancurova@modredvere.cz

tel.: 725 434 785 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Mgr. Hana Kordíková

Mgr. Hana Kordíková

sociální pracovník

Vystudovala sociální pedagogiku na Husitské teologické fakultě a sociální práci na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Pracovala jako osobní asistentka dětí i dospělých s různými typy handicapů.

Nejvíce zkušeností má v podpoře lidí s mentálním postižením ve službě sociální rehabilitace, kde se zabývala nácvikem dovedností potřebných pro samostatný život.

Věří, že každý může být úspěšný. Jde o to si v životě dávat reálné cíle a najít k nim ty nejvhodnější cesty.

V Modrých dveřích pracuje jako sociální pracovnice.

e-mail: hana.kordikova@modredvere.cz

tel.: 702 132 062 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Eva Brabcová, DiS.

Eva Brabcová, DiS.

sociální pracovník

Vystudovala Vyšší odbornou školu v Domažlicích, obor sociální práce.

Pracovala v Terapeutické komunitě Mýto zaměřené na práci s lidmi s duševním onemocněním, zejména schizofrenií.

Zkušenosti má také s poradenskou činností v rámci Informačního a poradenského centra Kontakt Praha, kde se věnovala sociálnímu a pracovnímu poradenství. Zde načerpala bohaté zkušenosti v práci s lidmi bez domova a podílela se na vytváření průvodce a adresáře V Praze doma bez domova.

V rámci dobrovolných aktivit se věnovala osobní asistenci duševně, mentálně i tělesně postiženým, seniorům a dětem z dětského domova.

Šest let pracovala jako učitelka žáků 1. a 2. stupně ZŠ, pořádala tvůrčí dílny pro rodiče s dětmi a vedla školní sbor.

V Modrých dveřích pracuje jako sociální pracovnice.

e-mail: eva.brabcova@modredvere.cz

tel.: 606 603 115 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Radka Vaňková, DiS.

Radka Vaňková, DiS.

sociální pracovník

Vystudovala Vyšší odbornou školu sociálně právní v Praze (dnes JAHODOVKA) a nyní studuje obor sociální práce na Vysoké škole zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty.

Několik let pracovala s cílovou skupinou osob poskytujících placené sexuální služby v rámci organizace ROZKOŠ bez RIZIKA a podílela se na vzniku projektu Sexuální asistence v České republice.

Věnuje se oblasti andragogiky a vzdělávání dospělých a to různých cílových skupin s mottem, že „Každý má právo na svobodnou volbu toho, co bude studovat a jakou práci bude vykonávat.“ V současnosti se zabývá tématem, zda může být vzdělání nástrojem prevence nezaměstnanosti.

V Modrých dveřích pracuje jako sociální pracovnice.

e-mail: radka.vankova@modredvere.cz

tel.: 727 976 513 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Mgr. Marie Lubojacká

Mgr. Marie Lubojacká

sociální pracovník

Vystudovala sociální práci na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Pracovala jako pracovní asistentka a sociální pracovnice s dospělými lidmi s mentálním postižením.

Nejvíce zkušeností získala jako sociální pracovnice v centru denních služeb, kde spolupracovala s dospělými lidmi s mentálním postižením od jejich vstupu do služby, přes individuální plánování v oblasti rozvoje sociálních dovedností (hledání práce, doprovody na úřady, využití volného času) až po ukončení využívání služby. Působila také jako vedoucí sociální služby a vedla tým 6ti pracovníků.

V Modrých dveřích pracuje jako sociální pracovnice.

e-mail: marie.lubojacka@modredvere.cz

tel.: 724 394 978 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Mgr. Jana Černá

Mgr. Jana Černá

Psychoterapeutka, krizová interventka

Vystudovala sociální práci na Univerzitě Karlově v Praze a andragogiku na Univerzitě Jana Amose Komenského. Absolvovala výcvik Arteterapie, kurz krizové intervence u dětí, dospělých i obětí domácího násilí.

Praxi získala v oblasti krizové intervence u dětí, kde pracovala 6 let. V krizové pomoci také pracovala u dospělých dvanáct let. Poskytuje terapii od roku 2003 dětem i dospělým.

Nejvíce si cení zkušeností získaných ze ŽIVOTA90, kde působila dvanáct let. Poskytovala zde krizovou intervenci, poradenství i terapii. V současnosti pracuje také jako lektorka vzdělávacích kurzů pro pracovníky v sociálních službách a supervizorka sociálních služeb.

V Modrých dveřích pracuje jako psychoterapeutka a krizová interventka.

e-mail: jana.cerna@modredvere.cz

tel.: 722 065 156 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Tereza Anderssonová

Tereza Anderssonová

psychiatrická sestra, pracovník v sociálních službách, krizový intervent, psychoterapeut

Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Praze a 3.letou specializaci v ošetřovatelské péči v oboru psychiatrie v Brně. V ráci své specializace pracovala několik let na Adiktologii ve VFN, Praha. Nyní je studentkou oboru sociální práce na Jihočeské univerzitě. Absolvovala celkový výcvik v krizové intervenci tváří v tvář a výcvik v Sandtray - terapeutická práce v pískovišti. Je absolventkou psycho - dynamicky zaměřeného psychoterapeutického výcviku. Dále se vzdělává v různých seminářích zaměřených na psychoterapii. Mimo jiné pracuje jako zdravotní sestra v mobilním hospici Cesta domu.

V Modrých dveřích pracuje jako krizový intervent, psychoterapeut a pracovník v sociálních službách.

e-mail: tereza.anderssonova@modredvere.cz

tel.: 606 603 045 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Mgr. Tereza Havránková

Mgr. Tereza Havránková

krizový intervent a psychoterapeut

Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze. Absolvovala psychoterapeutický výcvik v integrované gestalt terapii INSTEP a výcvik v krizové intervenci, během studia prošla řadou odborných psychologických stáží. Psychologické práci se věnuje od roku 2012, má zkušenosti z oblasti pracovní psychologie a z terapeutické práce s dospělými a dětmi.

V Modrých dveřích se věnuje psychoterapii a krizové intervenci.

e-mail: tereza.havrankova@modredvere.cz

tel.: 606 603 405 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Mgr. Bára Smetánková

Mgr. Bára Smetánková

Psychoterapeutka, krizová interventka

Vystudovala Jabok dále ETF UK v oboru sociální práce a pastorační činnost bakalářské. Navázala magisterským studiem v oboru Supervize a řízení v sociálních a zdravotnických organizacích na Karlově univerzitě v Praze.

Absolvovala komplexní psychoterapeutický výcvik v individuální, rodinné a párové terapii podle Virginie Satirové, výcvikv krizové intervence a roční kurz Terapie partnerského vztahu v Institutu rodinné terapie SKT Liberec.

Je certifikovanou psychoterapeutkou a členkou České asociace pro psychoterapii.

Má dlouholeté pracovní zkušenosti v sociální práci a pedagogice. Pracovala s mentálně postiženými, se seniory a drogově závislými. Výrazně jí ovlivnila roční humanitární mise s Člověkem v tísni na Kavkaze a následná práce s uprchlíky v České republice. Iniciovala a 10 let vedla komunitní lesní školku pro děti a tímto světem žila.

Současně také poskytuje psychoterapii lidem po výkonu trestu v organizaci Rubikon. Klientům se věnuje i v soukromé praxi.

V Terapeutickém centru Modré dveře pracuje jako individuální, párová a rodinná terapeutka a krizová interventka.

e-mail: barbora.smetankova@modredvere.cz

tel.: 606 600 275 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Mgr. Tomáš Masopust

Mgr. Tomáš Masopust

rodinný a párový psychoterapeut

Vystudoval obor Andragogika – vzdělávání dospělých na Univerzitě JAK v Praze. Absolvoval Psychoterapeutický výcvik zaměřený na hlubinnou terapii v systému SUR, mediační výcvik a v současnosti je frekventantem psychoterapeutického výcviku v gestalt modalitě.

Od roku 2005 pracoval v sociálních službách, deset let řídil organizaci podporující lidi s mentálním postižením, založil a rozjel úspěšný sociální podnik nabízející pracovní uplatnění lidem s handicapem v potravinářské dílně.

Je spoluzakladatelem organizace TUDYTAM zabývající se poskytováním komplexní podpory neziskovým organizacím. Jako lektor a konzultant se zde věnuje především podpoře managementu a tématům týkajících se osobního rozvoje. Vede podpůrné skupiny pro lidi se schizofrenií a psychotickými obtížemi. V Modrých dveřích pracuje jako párový a rodinný psychoterapeut.

e-mail: tomas.masopust@modredvere.cz

tel.: 773 920 995 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Mgr. Alena Zelinová

Mgr. Alena Zelinová

psycholog, terapeut, krizový intervent

Vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Absolvovala řadu kurzů, zejména kurz krizové intervence a výcvik v motivačních rozhovorech. Pracovala v Kontaktním centru Progressive a Centru pro podporu samostatnosti Osa, kde získala zkušenosti s lidmi se závislostmi, s psychotickým onemocněním, mentálním postižením a jejich rodinami. Je frekventantkou Dynamického výcviku v komunitně-skupinové psychoterapii PVŠPS.

V Modrých dveřích pracuje jako psycholog, psychoterapeut a krizový intervent.

e-mail: alena.zelinova@modredvere.cz

tel.: 727 864 956 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Mgr. Sylva Hampalová

Mgr. Sylva Hampalová

terapeutka, krizová interventka

Vystudovala sociální práci na Karlově Univerzitě. Působila ve vícero sociálních službách poskytujících podporu např. lidem s duševním onemocněním, obětem trestných činů nebo migrantům. V současnosti ukončuje psychoterapeutický výcvik v Institutu pro výcvik v Gestalt terapii. Absolvovala základní kurz krizové intervence v Remediu a výcvik v relaxačních technikách u MUDr. Babiakové. V Modrých dveřích pracuje jako krizová interventka a psychoterapeutka.

V Terapeutickém centru Modré dveře Praha pracuje jako krizová interventka a psychoterapeutka.

e-mail: sylva.hampalova@modredvere.cz

tel.: 725 885 885 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Bc. et Bc. Linda Macholdová

Bc. et Bc. Linda Macholdová

terapeutka, krizová interventka

Vystudovala jednooborovou psychologii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií (PVŠPS), kde zároveň dokončuje psychodynamicky orientovaný výcvik v psychoterapii. Je absolventkou kurzu telefonické a chatové krizové intervence, realizovaným dětskou krizovou linkou Linka bezpečí. Na Lince bezpečí působí již více než dva roky jako konzultantka a má tedy zkušenost s dětmi i dospělými studenty v náročných životních situacích. Má za sebou řadu praxí během studií, například v Psychiatrické nemocnici Bohnice nebo u Policie ČR. V ledu 2024 nastoupí do kurzu Psycholog ve zdravotnictví na PVŠPS.

V Terapeutickém centru Modré dveře Praha pracuje jako krizová interventka a psychoterapeutka.

e-mail: linda.macholdova@modredvere.cz

tel.: 722 502 408 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Mgr. Tereza Kavková

Mgr. Tereza Kavková

terapeutka, krizová interventka

Vystudovala psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Absolvovala kurz Kompletní krizové intervence a v současné době je účastnicí šestiletého psychoterapeutického výcviku v Existenciální analýze a logoterapii. Vzdělává se ale i v kognitivně behaviorální terapii a v psychoterapii zaměřené na tělo a emoce. Pracovala na krizové lince organizace ŽIVOT 90, kde se zaměřovala na seniory a pečující osoby, a následně jako školní psycholožka, kde poskytovala individuální konzultace dětem i rodičům.

V Terapeutickém centru Modré dveře Praha pracuje jako krizová interventka a psychoterapeutka.

e-mail: tereza.kavkova@modredvere.cz

tel.: 727 864 785 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Mgr. Veronika Kupková

Mgr. Veronika Kupková

rodinná mediátorka

Vystudovala sociologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Po ukončení studia se věnovala práci v bankovnictví. Získala zkušenosti s manažerskou prací a absolvovala tréninky ve vyjednávání, facilitaci a mediaci. Dále prošla programem Učitelství pro střední školy: společenské a ekonomické vědy na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy a získala plnou učitelskou kvalifikaci. Absolvovala akreditovaný mediační výcvik Asociace mediátorů ČR. Pracovala jako středoškolský pedagog, má zkušenost z neziskového sektoru a má kurz znakového jazyka České unie neslyšících.

V Terapeutickém centru Modré dveře Praha působí jako rodinná mediátorka.

e-mail: mediace@modredvere.cz

tel.: 731 633 491 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Mgr. Petra Vitáková

Mgr. Petra Vitáková

Psychoterapeut

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Vzdělávala se v oblasti sociální práce, podpory lidí s duševním onemocněním, kvality a řízení sociálních služeb a supervize pracovníků sociálních služeb. V roce 2019 zahájila výcvik v integrativní psychoterapii. Absolvovala řadu psychoterapeutických kurzů a seminářů, má zkušenost se systemickým přístupem, gestalt modalitou, Pesso Boyden psychomotorickou psychoterapií, kognitivně behaviorální terapií a mindfulness.

Je spoluzakladatelkou společnosti Velký vůz, organizovala a lektorovala prožitkové akce zaměřené na osobnostní rozvoj. V roce 2003 se podílela na založení společnosti Fosa poskytující sociální služby, kterou patnáct let řídila. Souběžně působila jako lektorka, metodička, konzultantka, členka řady odborných skupin, hodnotitelka projektů a supervizorka.

V Terapeutickém centru Modré dveře Praha pracuje jako psychoterapeutka.

e-mail: petra.vitakova@modredvere.cz

tel.: 702 132 064 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Lenka Mlčkovská, DiS.

Lenka Mlčkovská, DiS.

administrativní specialista

Ekonomický směr studia umožnil Lence působit v rozličných oborech, které propojila náplní práce ekonomického charakteru (účetní, fakturant, rozpočtář). Za dobu své praxe získala dobrý přehled nad finančními tématy, která jsou pro chod organizace nezbytná.

V Modrých dveřích působí na pozici administrátorky dotací.

e-mail: lenka.mlckovska@modredvere.cz

tel.: 720 031 589 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Johana Homolová

Johana Homolová

PR koordinátor

Vystudovala Akademické gymnázium v Praze. Řadu let se věnovala PR a marketingu. Své pracovní zkušenosti z oblasti lidských zdrojů využívá i Modrých dveřích, kde pracuje na pozici PR koordinátora.

e-mail: johana.homolova@modredvere.cz

tel.: 739 323 840 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Mgr. Petra Stehlíková

Mgr. Petra Stehlíková

projektový koordinátor

Vystudovala Pražskou vysokou školu psychosociálních studií v oboru sociální práce se zaměřením na komunikace a aplikovanou psychoterapii.

Pracovní zkušenosti má s lidmi s duševním onemocněním z neziskové organizace Eset-Help, s klienty/pacienty Psychiatrické nemocnice Bohnice. Před rodičovskou dovolenou pracovala v Modrých dveřích na pozici Ředitelky centra Říčany, sociálního pracovníka, psychoterapeuta a krizového interventa.

V Modrých dveřích pracuje jako projektový koordinátor.

e-mail: petra.stehlikova@modredvere.cz

tel.: 725 470 336 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Bc. Štěpánka Růžičková

Bc. Štěpánka Růžičková

provozní, asistentka

Po studiu na Vysoké škole obchodní v Praze se několik let věnovala oblasti trade marketingu pro nadnárodní společnosti. Díky zkušenostem z korporátního prostředí si srovnala životní priority a uvědomila si důležitost a nepostradatelnost sféry sociálních služeb. Nyní působí v týmu terapeutického centra Modré dveře v Říčanech, kde se stará o provozní, organizační a administrativní záležitosti, dále o technickou správu domu a pozemku.

e-mail: asistentka.ricany@modredvere.cz

tel.: 720 035 601 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Veronika Nováková

Veronika Nováková

asistentka/provozní

V Modrých dveřích pracuje jako asistentka/provozní v centru Modré dveře Kostelec nad Černými lesy. Nyní má na starosti administrativní práci a rovněž technickou správu budovy.

e-mail: asistentka.kostelec@modredvere.cz


Ing. Iveta Skálová

Ing. Iveta Skálová

Sociální pracovník, psychoterapeut

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze se zaměřením na psychologii a sociologii v personálním řízení. Dokončuje sebezkušenostní výcvik Skálova institutu v Praze, který je zaměřen na integrativní psychoterapii. V minulosti pracovala na různých pozicích, jak v neziskovém sektoru, vzdělávání a oblasti HR, kde získala dlouholeté zkušenosti s prací s lidmi z různých oborů. Má také zkušenosti s prací s dětmi, neboť působila jako průvodce ve školce a jako asistent dětem na prvním stupni ZŠ. Spolupracuje s organizací ALMA, kde se jako koterapeut růstové skupiny věnuje lidem, kteří prošli závislostí. Je máma tří dětí, a když má čas, tak ráda cestuje.

e-mail: iveta.skalova@modredvere.cz

tel.: 702 217 819 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Darujte

Darujte

Sledujte nás

          

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú,

sídlo organizace:

Náměstí Smiřických 39  281 63 Kostelec nad Černými lesy

 
další centra: 
K Horkám 16/23, 102 00 Praha - Hostivař
Tyrše a Fügnera 105/7, 251 01 Říčany - Radošovice

Dat. schránka: s38nup5
IČ: 22768602

Číslo účtu veřejné sbírky: 43-4444070227/0100
Číslo běžného účtu: 107-1066130267/0100