K zaměstnání o krok blíž

Realizujeme projekt podpořený z Operačního programu zaměstnanost s názvem:
K zaměstnání o krok blíž

Registrační číslo projektu: CZ.03.01.01/00/22_019/0000566
Doba realizace projektu: 1. 10. 2023 – 30. 9. 2025
Projekt je zaměřený na usnadnění přístupu k zaměstnání osobám s kumulací znevýhodnění na trhu práce - především osob s duševním onemocněním, které jsou dlouhodobě nezaměstnané nebo neaktivní. 
V projektu budou realizovány tyto klíčové aktivity:
1) Oslovování cílové skupiny a mapovací rozhovory
2) Individuální poradenství a psychoterapie
3) Poznávání zaměstnání
4) Rozvoj základních kompetencí
5) Aktivity ke zvýšení pracovních návyků a zkušeností
6) Zprostředkování zaměstnání

Cílovou skupinou jsou osoby s kumulací znevýhodnění na trhu práce, tzn. osoby nezaměstnané či neaktivní, které splňují alespoň dvě z níže uvedených charakteristik:
  • Osoby se zdravotním postižením či s duševním onemocněním
  • Osoby vedené ÚP ČR v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců či neaktivní déle než 5 měsíců
  • Osoby ve věku 55 a více let
  • Osoby s nízkou úrovní kvalifikace (ISCED 0 až 2)
  • Osoby pečující o dítě mladší 15 let či o osobu blízkou nebo závislou na pomoci jiné fyzické osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Cílem projektu je motivovat a podpořit tyto cílové skupiny k uplatnění na pracovním trhu, a to aktivitami orientovanými na rozvoj pracovních a sociálních kompetencí, dále pak  motivačními aktivitami zacílenými na posílení sociálních a komunikačních dovedností a získáním pracovních zkušeností prostřednictvím exkurzí a odborných praxí. Projekt podpoří osoby ze Středočeského kraje.
Darujte

Darujte

Sledujte nás

          

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.

sídlo organizace:

Tyrše a Fügnera 105/7, 251 01 Říčany - Radošovice

další centra: 
Hornokrčská 707/7, 140 00 Praha 4 - Krč
Nám. Smiřických 39,  281 63 Kostelec n. Č. lesy

Dat. schránka: s38nup5
IČ: 22768602

Číslo účtu veřejné sbírky: 43-4444070227/0100
Číslo běžného účtu: 107-1066130267/0100