Co děláme

Naše služby

Naše služby poskytujeme ve třech centrech v Praze (detail zde), v Říčanech (detail zde) a v Kostelci nad Černými lesy (detail zde), která se svou nabídkou liší tak, jak jsme reagovali na chybějící služby týkající se poskytování psycho-sociálních služeb. Služby koncipujeme tak, aby vytvářely logický rámec vzájemně se doplňujících aktivit vedoucích k co největší svobodě a nezávislosti klientů/pacientů. Vnímáme, že pomoc je hodnotnější a stabilnější, pokud se soustředíme na širší kontext klienta/pacienta, na jeho rodinné zázemí, na propojenost se zaměstnavatelem/vedením školy, soužití se sousedy. 

Přibližně 95% našich služeb poskytujeme klientům výhradně zdarma. Usilujeme o to, aby naše pomoc a podpora byla dostupná všem.


Poslání, hodnoty

Naše poslání : "Jsme tu pro lidi, kteří hledají psychickou stabilitu v životě a potřebují k tomu odbornou pomoc či podporu."

Hodnoty, kterými se řídíme: Spolupráce, odpovědnost, odbornost, rovnocennost.


Vedení

Ředitelkou organizace a statutárním zástupcem organizace je Irena Fodorová,  vedoucí klinických psychologů centra Modré dveře Kostelec nad Černými lesy je Mgr. Petra Domkařová, vedoucí sociálních služeb centra Modré dveře Říčany je Mgr. Lenka Pekařová a vedoucí centra Modré dveře Praha je Mgr. Miloslava Vlková.

Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú. je nestátní nezisková organizace, která se zabývá zkvalitňováním života lidí, kteří potřebují podporu, pomoc v životních situacích, rovněž učí odborníky, jak takovouto pomoc poskytovat. Jeho činnost je primárně financována z veřejných prostředků a evropských fondů, významný podíl na financování činnosti organizace patří darům a příspěvkům od partnerů, podporovatelů a přátel organizace.


Centra

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú je provozovatelem :

centra Modré dveře Kostelec nad Černými lesy

centra Modré dveře Praha

centra Modré dveře Říčany

Darujte

Darujte

Sledujte nás

          

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.

sídlo organizace:

Tyrše a Fügnera 105/7, 251 01 Říčany - Radošovice

další centra: 
K Horkám 16/23, 102 00 Praha - Hostivař
Nám. Smiřických 39,  281 63 Kostelec n. Č. lesy

Dat. schránka: s38nup5
IČ: 22768602

Číslo účtu veřejné sbírky: 43-4444070227/0100
Číslo běžného účtu: 107-1066130267/0100