Pomáhejte s námi


Chcete připět na provoz naší organizace?

č. účtu: 107-1066130267/0100

Abychom vám mohli vystavit potvrzení o daru, zašlete nám vaše kontaktní údaje na email: vykonny.reditel@modredvere.cz.


Pomozte našim klientům i Vy

Osmiletého Petra k nám přivedla jeho „maminka“. Vystřídal už tři školy. Všude to bylo stejné - posměšky, urážky a nakonec i fyzické ubližování. Péťa neměl v životě štěstí. Jeho biologická matka ho opustila v dětství. Několik let strávil v dětském domově. Petr má nízké sebevědomí a ve vztazích mu to moc nejde. A tak se pravidelně stával obětí šikany a agrese. Po 3 letech intenzivní terapeutické práce se dneska Petr usmívá a má několik velmi dobrých kamarádů. Prosím, zamyslete se a otevřete Petrovi a jemu podobným dětem dveře do terapie, která jim pomůže v dalším životě!


Katka seděla v čekárně a koukala do zdi. Odmítala vejít. Ani lákání na hračky nezabralo. Vlastně netuším, jestli mě tehdy vnímala. Podle její maminky, to ale byl pokrok. U jiných psychologů Katka řvala, kopala a někdy i mlátila hlavou o zeď. Trvalo ještě dlouho, než získala odvahu a překročila práh mých dveří. Dneska spolu dokážeme mluvit. Zatím pár vět. Způsob práce s Katkou bylo nutné přizpůsobit neobvyklé diagnóze. Prosím, podpořte diagnostické služby pro Kačku a další děti!


Míša přišla o celou rodinu. Vychovává ji babička. Snaží se, ale moc si s Míšou nerozumí. Nedávno přišla na to, že Míša kouří marihuanu. A kdo ví, co ještě dělá. Jejich vztahy jsou velice napjaté. Babička si potřebuje urovnat vztahy se svou mrtvou dcerou, matkou Míši, a Míša potřebuje zpracovat obrovskou ztrátu. Obě potřebují prostor pro svá trápení – pod odborným vedením terapeuta. Dopřejte prosím lidem s těžkým osudem lepší budoucnost!

(uvedené příběhy jsou skutečné, změnili jsme však jména a reálie, abychom zachovali naprostou anonymitu)

Darujte pravidelně

Jak se říká, "nemusí pršet, jen když kape". Posílejte nám každý měsíc třeba stovku nebo dvě. A přemluvte pár lidí, aby to samé udělali i oni. Postupně tak vzniknou částky, díky kterým můžeme zaměstnat více odborníků, pomoci více lidem, zachránit více životů.

Děkujeme!

(po zvolení částky budete přesměrování na platební bránu portálu Darujme.cz)

Darujte jednorázově

Chcete přispět jednorázově a časem se případně vrátit a darovat znovu? Můžete nám poslat stovku, nebo víc? Udělejte to a řekněte několika lidem, ať nám také pošlou dar, díky kterému pomůžeme více lidem, kteří pomoc potřebují. Váš dar má smysl v jakékoliv výši.

Děkujeme!

(po zvolení částky budete přesměrování na platební bránu portálu Darujme.cz)

Náš provoz a služby finacujeme z dotací a grantů, ale ty nepokryjí veškeré náklady spojené s komplexní nabídkou našich center. Největší význam hrají dary od individuálních a firemních dárců.

Právě díky vám můžeme zkvalitňovat život lidí, kteří pořebují podporu, a pomáhat těm, kteří se ocitli v náročných životních situacích.Prodej našich výrobků

Naši klienti a naši dobrovolníci vyrábějí z darovaného materiálu předměty, které si můžete zakoupit a podpořit tak provoz našich služeb a činnost naší organizace.

 

Jak na to? 

Vyberte z naší galerie předmět, který se vám líbí. Napište naší asistentce a ona s vámi domluví všechny podrobnosti.

Za vaši podporu děkujeme!

Výtěžek z prodeje je využit na financování provozu služeb sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro osoby s duševním onemocněním a mentálním postižením, které jsou poskytovány v centru v Říčanech. Dále pomáhá financovat provoz služby krizová pomoc, které poskytujeme v centru v Říčanech a v Praze-Hostivaři. Je také použit k vybavení ordinací klinických psychologů, kteří poskytují péči v Kostelci nad Černými lesy.Jak jinak nám můžete pomoci financovat naše služby?

Máte nás rádi? Nakupujete na svých oblíbených e-shopech přes GIVT.cz. Třeba na zoot.cz, kasa.cz nebo damejidlo.cz. Část z Vaší útraty půjde na naší podporu a vy nedáte ani korunu navíc!

GIVT promění vaše každodenní nákupy na internetu v dobrý skutek.
Stačí před nákupem navštívit portál GIVT.cz 

Nejprve zvolíte, komu chcete pomáhat a pak už nakupujete tak, jak jste zvyklí. Z každého vašeho nákupu pošle internetový obchod určité procento na dobrou věc jako poděkování a vy samozřejmě nezaplatíte nic navíc.

Jak to funguje?


Rádi byste nám poskytli jiný než finanční dar?

Pomoci nám můžete také:

 • materiálním darem
 • poskytnutím služby (např. školením, focením, zprostředkováním know-how apod.)
 • mediální podporou

Co získáte na oplátku?

 • image odpovědné firmy
 • dobrý skutek bez práce
 • dlouhodobého partnera v neziskovém sektoru
 • publicitu
 • prostor pro reklamu

Pokud nás chcete podpořit, ozvěte se nám a domluvíme se na podrobnostech.

Mgr. Jan Socha
+420 727 864 932
vykonny.reditel@modredvere.cz


Etický kodex nestátní neziskové organizace pro jednání s dárci

Vedeni společným zájmem o rozvoj svébytné a svobodné občanské společnosti prohlašujeme, že:

 1. Získané dary využijeme v souladu s naším posláním a s vůlí dárce, ať je vyjádřená písemně nebo ústně. Pokud víme, že bychom dar takto nedokázali využít, odmítneme ho.
 2. O všech přijatých darech informujeme otevřeně, pravdivě a úplně.
 3. Odpovídáme za to, od koho přijímáme prostředky a řídíme se přitom zásadami, které zveřejňujeme.
 4. Přijaté dary využíváme účelně, hospodárně a v souladu s platnou legislativou.
 5. Využíváme nástroje transparentnosti, především zveřejňujeme stanovy (statut, zřizovací listinu) výroční zprávu, finanční závěrku, případně audit hospodaření atp.
 6. Za dar vždy poděkujeme a ručíme za to, že se získanými údaji o dárcích bude nakládáno diskrétně a bezpečně v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 7. Ručíme za to, že osoby pověřené, aby naším jménem jednaly s dárci a získávaly jejich zájem a podporu, budou dodržovat etický kodex fundraisera.

Etický kodex fundraisera

 1. Veškerá komunikace fundraisera s dárcem je otevřená, pravdivá a úplná.
 2. Fundraiser respektuje dárce i jeho odmítnutí, nezneužije slabosti dárce, citově nevydírá a nevyvíjí nátlak.
 3. Fundraiser oslovuje výlučně takové dárce, kteří jsou pro organizaci přijatelní.
 4. Fundraiser přijme pouze takový dar, jehož zamýšlené využití je v souladu s posláním organizace a s etickými pravidly organizace.
 5. Fundraiser jedná tak, aby neohrozil organizaci, její dobré jméno a aby nepoškodil jiné organizace.
 6. Fundraiser poděkuje vždy, včas a adekvátní formou.
 7. Fundraiser chrání důstojnost, bezpečí a práva lidí, pro které organizace vykonává svou činnost.
 8. Fundraiser se vzdělává v oboru a usiluje o kultivaci profese.

Darujte

Darujte

Sledujte nás

   

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú,
sídlo organizace: náměstí Smiřických 39, Kostelec nad Černými lesy, 281 63
další centra: 
Praha Hostivař, K Horkám 23
Říčany, Tyrše a Fügnera 105/7

dat.schránka: s38nup5
IČ:22768602

č. účtu: 107-1066130267/0100


Ředitelka organizace - statutární zástupce

Výkonný ředitel