Profily zaměstnanců

PhDr. Kateřina Siveková

ředitelka organizace - statutární zástupce
krizový intervent, psychoterapeut,
odborný garant v oblasti psychoterapie a krizové pomoci

Na studiích se věnovala dramaterapii, psychologii, etopedii a psychopedii. Absolvovala dva pětileté výcviky, jeden psychodynamicky orientovaný, druhý zaměřený na terapii v rodině, s párem a se skupinou. Má téměř dvacet pět let zkušeností s psychoterapií jak individuální, párovou, rodinnou či skupinovou, tak s krizovou intervencí v oblastech zdravotní, sociální, meziresortní. Založila a řídila několik organizací, jejichž cílem byla péče o handicapované či znevýhodněné lidi nebo lidi v sociální izolaci a také služby poskytující terénní formu krizové pomoci. Je spoluzakladatelkou Terapeutického centra Modré dveře, z.ú. v roce 2011 a do konce roku 2018 jeho generální ředitelkou. Působí také jako lektorka výcviků a kursů v krizové pomoci nebo psychoterapii. V současné době je v supervizním výcviku a kursu biosytnézy pro děti.

V Modrých dveřích je na pozici psychoterapeutky pro děti i dospělé, pracuje jako rodinný a párový terapeut, dále pak jako mentor a odborný garant  pro začínající psychoterapeuty v oblasti individuální, párové a rodinné terapie a v oblasti krizové pomoci .

e-mail: katerina.sivekova@modredvere.cz, modredvere@modredvere.cz
tel: +420 725 830 830 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Mgr. Jan Socha

výkonný ředitel
ředitel centra Modré dveře Říčany

Vystudoval Řízení v sociálních a zdravotnických organizacích na Karlově univerzitě v Praze a Sociální pedagogiku a volný čas na Masarykově univerzitě v Brně. Po studiích prožil nějaký čas v Anglii, kde pobýval v komunitě pro lidi s mentálním postižením. Po návratu působil v Green Doors (v tréninkových kavárnách pro lidi s duševním onemocněním Café Na půl cesty a V. kolona). V Člověku v tísni nabíral zaměstnance pro humanitární a rozvojové mise ve světě, sám se nakonec na pár měsíců připojil k misi v Sýrii. Poslední roky strávil v business prostředí na HR pozicích u developerské společnosti a v DHL Express.

V Modrých dveřích je na pozici výkonného ředitele.

e-mail: jan.socha@modredvere.cz, vykonny.reditel@modredvere.cz
tel: +420 727 864 932 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Ing. Petra Ponrtová

finanční ředitelka

Vystudovala mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze, po ukončení studia se věnovala finančnímu auditu a poradenství v mezinárodní auditorské firmě. V rámci této profese pracovala pro české i zahraniční klienty v rámci České republiky a dále dva roky na německé pobočce firmy.

Svoje zkušenosti z auditorského oboru doplnila dalším vzděláváním a praxí v oblasti účetnictví a finančního řízení neziskových organizací. Má zkušenosti z finančního managementu a vedení účetnictví zapsaných ústavů, spolků i nadací.

V Modrých dveřích má na starosti finanční řízení organizace.

e-mail: petra.ponrtova@modredvere.cz
tel: +420 720 028 312


Mgr. Lenka Pekařová, DiS.

Mgr. Lenka Pekařová, DiS.

vedoucí sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby, sociální pracovník

Vystudovala Vyšší odbornou školu sociálně právní a dále Filosofickou Fakultu Univerzity Karlovy, obor sociální práce.

Pracovní zkušenosti má s rizikovou mládeží z organizace LATA, z. ú., se seniory v Domově Sue Ryder, z. ú. a s organizací dobrovolnických programů. Je vyškoleným koordinátorem rodinných konferencí.

V Modrých dveřích pracuje jako vedoucí SR a SAS a sociální pracovnice.

e-mail: lenka.pekarova@modredvere.cz

tel.:+420 727 864 773 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět, až to bude možné.)Bc. Kateřina PažourekBc. Kateřina Pažourek

ředitelka centra Modré dveře Praha
krizový intervent, psychoterapeut

Vystudovala sociální pedagogiku na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.  Absolvovala kurz telefonické krizové intervence pořádaný dětskou krizovou Linkou bezpečí, kde působí jako externí krizová interventka.  Dále absolvovala řadu kurzů a výcviků, například roční koučovací výcvik, roční specializační kurz pro práci v sociálně intervenčních službách, výcvik pro práci s emocemi. Je frekventantkou komplexního psychoterapeutického výcviku v systemickém přístupu (Umění terapie). Zároveň prochází ročním kurzem psychoterapeutického minima u Českého institutu biosyntézy. Během své praxe nasbírala zkušenosti s organizováním následného vzdělávání pro pomáhající profesionály v sociálních službách. Již několik let se věnuje sociálně-konzultační práci pro rodiny s dětmi, a individuálně-terapeutické práci s dospělými a adolescentními klienty.

V Modrých dveřích pracuje jako ředitelka centra Modré dveře Praha, nabízí krizovou intervenci a psychoterapii. 

e-mail: katerina.pazourek@modredvere.cz
tel: +420 722 065 202 ( Pokud opakovaně nezvedáme telefon, napište nám, prosím, SMS nebo email. Do emailu uvádějte také Váš telefonický kontakt. Děkujeme.)


PhDr. Helena Schejbalová

PhDr. Helena Schejbalová

ředitelka centra Modré dveře Kostelec nad Černými lesy
dětský klinický psycholog, psychoterapeut, školitel psychologů v předatestační přípravě, odborný garant

Vystudovala jednooborovou psychologii na Univerzitě Karlově v Praze. V roce 2005 úspěšně složila atestaci v oboru klinická psychologie, v roce 2015 získala funkční specializaci v psychoterapii, v roce 2019 pak získala atestaci v oboru dětská klinická psychologie. Absolvovala plně dokončený psychoterapeutický výcvik SUR a výcvik v krizové intervenci. Profesně se před nástupem do Modrých dveří věnovala zejména vývojové diagnostice a poradenství, psychoterapii a psychodiagnostice klientů s tělesným handicapem.

Modrých dveřích pracuje jako dětská  klinická psycholožka zejména pro děti, nabízí psychologickou diagnostiku, poradenství a psychoterapii. 

Je ředitelkou centra Modré dveře Kostelec nad Černými lesy, odborným garantem a školitelem v oboru klinická psychologie a dětská klinická psychologie.

e-mail: helena.schejbalova@modredvere.cz, klinicky.psycholog@modredvere.cz
tel:  +420 702 090 603  (Pokud opakovaně nezvedáme telefon, napište nám, prosím, SMS nebo email. Do emailu uvádějte také Váš telefonický kontakt. Děkujeme.)


Mgr. Petra Domkařová

Mgr. Petra Domkařová

klinický psycholog, psychoterapeut

Vystudovala psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Absolvovala psychoterapeutický výcvik PCA – Psychoterapie zaměřená na člověka. Má praxi z práce v pobytových zařízeních pro seniory (LDN, domov pro seniory). V Modrých dveřích pracovala jako psycholog pro skupinu osob s mentálním postižením, lektor tréninku kognitivních funkcí pro lidi s duševním onemocněním, krizový intervent a psychoterapeut pro veřejnost. V průběhu roku 2013 nastoupila do specializačního vzdělávání v oboru klinická psychologie a přešla do klinické ambulance. Zde se věnovala diagnostice a psychoterapii dětí a dospělých. Specializační zkoušku z klinické psychologie složila v roce 2018. V roce 2019 vstoupila do předatestační přípravy pro dětskou klinickou psychologii a aktuálně se věnuje především diagnostice, psychoterapii a poradenství dětí a dospívajících. 

V rámci služeb pro veřejnost nabízí diagnostiku, individuální psychoterapii, psychologické poradenství, krizovou intervenci pro děti a dospívající. 

e-mail: petra.domkarova@modredvere.cz
tel.: +420 702 090 602 (Pokud opakovaně nezvedáme telefon, napište nám, prosím, SMS nebo email. Do emailu uvádějte také Váš telefonický kontakt. Děkujeme.)


Mgr. Marie Hollá

Mgr. Marie Hollá

psycholog v předatestační přípravě

Vystudovala jednooborovou psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Dříve pracovala v Národním ústavu duševního zdraví jako psycholog na Oddělení kognitivních poruch, kde se věnovala zejména diagnostice pacientů s kognitivními poruchami, výzkumu v oblasti spánku a kognitivních poruch a také vývoji nových kognitivních testů. Absolvovala kurz „Psycholog ve zdravotnictví“, je frekventantkou akreditovaného kurzu Rorschachovy metody. V roce 2019 nastoupila do specializačního vzdělávání v oboru klinická psychologie.

V Modrých dveřích nabízí psychodiagnostiku dětí a dospělých a poradenství. Nabízí možnost vyšetření i v anglickém jazyce.

e-mail: marie.holla@modredvere.cz
tel.: +420 727 976 414 (Pokud opakovaně nezvedáme telefon, napište nám, prosím, SMS nebo email. Do emailu uvádějte také Váš telefonický kontakt. Děkujeme.)


Mgr. Gabriela JavornickáMgr. Gabriela Javornická

psycholog v předatestační přípravě, psychoterapeut

Vystudovala jednooborovou psychologii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Absolvovala psychodynamicky orientovaný psychoterapeutický výcvik SUR. Zajímá se o psychosomatickou problematiku. Na toto téma realizovala i výzkum v rámci své diplomové práce „Motivace psychosomatických klientů k psychoterapii“. Absolvovala kurz „Psycholog ve zdravotnictví“. U CoEdu dosáhla certifikátu „Profesionální kouč“. Absolvovala akreditované kurzy Rorschachovy metody, Tematicko-apercepčního testu a Kompletní krizové intervence.

Dříve pracovala v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy na odděleních léčby závislostí, ochranného léčení a na příjmu. Má zkušenosti s psychodiagnostikou, individuální a skupinovou psychoterapií dospělých se závislostmi, poruchami osobnosti, psychotickými, neurotickými a psychosomatickými onemocněními.

V Modrých dveřích nabízí psychoterapii, psychodiagnostiku a krizovou intervenci.

e-mail: gabriela.javornicka@modredvere.cz
tel: +420 725 434 791 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět, až to bude možné.)


Mgr. Michaela PártlováMgr. Michaela Pártlová

psycholog v předatestační přípravě, psychoterapeut

Psychologii vystudovala na Univerzitě Palackého v Olomouci. Kvalifikaci k výkonu terapeutické práce získala v rámci psychoterapeutického výcviku v logoterapii a existenciální analýze. Je zařazena do předatestační přípravy v rámci klinické psychologie.

Dříve pracovala v psychiatrické nemocnici na odděleních léčby závislostí, ochranných léčbách a gerontopsychiatrii. Dále má zkušenosti s prací v pedagogicko-psychologické poradně na pozici psychologa a metodika prevence. Mimo to se věnovala telefonické krizové intervenci a skupinové práci s dětmi v rámci pozice školního psychologa.

V Modrých dveřích nabízí psychodiagnostiku a psychoterapii dospělých a dospívajících.

e-mail: michaela.partlova@modredvere.cz
tel: +420 702 132 063 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět, až to bude možné.)


Bc. Jakub Chudomel

Bc. Jakub Chudomel

psychoterapeut

Vystudoval obor Sociální práce v prostředí etnických minorit na Evangelické akademii a Etopedii / vychovatelství na UJAK. Je absolventem dlouhodobého psychoterapeutického výcviku v dynamické hlubinné psychoterapii (SUR, komunita KUŠ). Dále absolvoval řadu kurzů a výcviků, například Narativní systemická psychoterapie, recovery, práce s traumatem, komunitní plánování rozvoje služeb, Akademie sociálního podnikání, problematika poruch příjmu potravy, a další.

Má bohaté pracovní zkušenosti, nyní současně pracuje jako terapeut v Terapeutické komunitě Němčice se závislými na OPL, v minulosti v Novém Prostoru, v Romodromu či v následné péči o uživatele návykových látek.

V Modrých dveřích pracuje jako psychoterapeut, nabízí individuální, párovou i rodinnou terapii.

e-mail: jakub.chudomel@modredvere.cz
tel: +420 721 967 425 (Pokud opakovaně nezvedáme telefon, napište nám, prosím, SMS nebo email. Do emailu uvádějte také Váš telefonický kontakt. Děkujeme.)


Mgr. et Mgr. Zdeňka Vitámvásová

Mgr. et Mgr. Zdeňka Vitámvásová

psychoterapeut

Vystudovala obor sociální pedagogika na Masarykově univerzitě v Brně a obor Rehabilitační a psychosociální péče zaměřená na děti, dospělé a staré osoby. Je frekventantkou Psychoterapeutického výcviku PCA – poradenství a psychoterapie zaměřené na klienta na Českém institutu PCA v Brně.

Má pracovní zkušenosti s prací s uživateli návykových látek a také s primární prevencí v této oblasti, s lidmi po poranění mozku a jejich rodinami, lidmi s mentálním a kombinovaným postižením v sociálně terapeutické dílně. Současně pracuje s dětmi a jejich rodiči v „lesní školce“ ve spolku Cestička.

V Modrých dveřích pracuje jako psychoterapeutka.

e-mail: zdenka.vitamvasova@modredvere.cz
tel: +420 702 217 867 (Pokud opakovaně nezvedáme telefon, napište nám, prosím, SMS nebo email. Do emailu uvádějte také Váš telefonický kontakt. Děkujeme.)


Mgr. Hedvika HruškováMgr. Hedvika Hrušková

psycholog, psychoterapeut

Vystudovala speciální pedagogiku a psychologii na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Absolvovala psychodynamicky orientovaný psychoterapeutický výcvik SUR. Má zkušenosti v podpoře lidí s mentálním postižením, v rámci pozice školní psycholožky pracuje terapeuticky a poradensky s dětmi a rodiči.

Absolvovala množství kurzů zaměřených na práci s dětmi (děti s ADHD, práce s dětskou kresbou, rodinné poradenství, kazuistické semináře atd.). Využívá metodu Sandplaying.

V Modrých dveřích pracuje jako psycholog a psychoterapeut.

e-mail: hedvika.hruskova@modredvere.cz 
tel: +420 725 434 812 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět, až to bude možné.)


Mgr. Hana MikulováMgr. Hana Mikulová

psycholog, psychoterapeut, krizový intervent

Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Absolvovala sebezkušenostní výcvik v Integrativní psychoterapii zaměřené na tělo, výcvik v kompletní krizové intervenci a kurz všeobecné primární prevence. Pracovala s klienty se schizofrenií na chráněném bydlení, dále pak ve Středisku psychoterapeutických služeb Břehová jako koterapeut v denním stacionáři a jako lektorka primární prevence. Má zkušenosti s vedením relaxací, mindfulness a cvičení na uvolnění stresu (bioenergetická cvičení).

V Modrých dveřích pracuje jako psycholog, psychoterapeut a krizový intervent.

e-mail: hana.mikulova@modredvere.cz

tel: +420 725 885 885 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět, až to bude možné.)


Mgr. Pavel MarešMgr. Pavel Mareš

psychoterapeut, krizový intervent

Vystudoval Pražskou vysokou školu psychosociálních studií, obor sociální práce. Absolvoval pět let daseinsanalyticky orientovaného psychoterapeutického výcviku a tříletou sebezkušenost psychodynamického výcviku (SUR). Věnoval se též satiterapii, má zkušenosti s technikami na bázi mindfulness.

Nejvíce si cení svých profesních zkušeností získaných v psychosomatické klinice ESET, kde se věnoval klientům s neurotickými potížemi i poruchami osobnosti.

V Modrých dveřích pracuje jako psychoterapeut, krizový intervent  a průvodce relaxačními technikami.

e-mail: pavel.mares@modredvere.cz

tel: +420 724 394 978 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět, až to bude možné.)


Leona Kolářová, DiS.

Bc. Leona Kolářová, DiS.

sociální pracovník

Vystudovala sociální práci s osobami se sníženou soběstačností na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové. Má dlouhodobé zkušenosti s lidmi s mentálním či kombinovaným postižením, především v oblasti nácviků praktických a sociálních dovedností a v oblasti umělecké tvorby.

Lektoruje kurzy pro sociální pracovníky i širokou veřejnost. Baví jí individuální i skupinová práce s lidmi, ve které objevuje a rozvíjí druhé i samu sebe. 

V Modrých dveřích pracuje jako sociální pracovnice.

email: leona.kolarova@modredvere.cz

tel.: +420 725 840 840 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět, až to bude možné.)


Mgr. Hana KordíkováMgr. Hana Kordíková

sociální pracovník

Vystudovala sociální pedagogiku na Husitské teologické fakultě a sociální práci na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Pracovala jako osobní asistentka dětí i dospělých s různými typy handicapů.

Nejvíce zkušeností má v podpoře lidí s mentálním postižením ve službě sociální rehabilitace, kde se zabývala nácvikem dovedností potřebných pro samostatný život.

Věří, že každý může být úspěšný. Jde o to si v životě dávat reálné cíle a najít k nim ty nejvhodnější cesty.

V Modrých dveřích pracuje jako sociální pracovnice.

email: hana.kordikova@modredvere.cz

tel.: +420 702 132 062 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět, až to bude možné.)


Eva Brabcová, DiS.Eva Brabcová, DiS.

sociální pracovník

Vystudovala Vyšší odbornou školu v Domažlicích, obor sociální práce.

Pracovala v Terapeutické komunitě Mýto zaměřené na práci s lidmi s duševním onemocněním, zejména schizofrenií.

Zkušenosti má také s poradenskou činností v rámci Informačního a poradenského centra Kontakt Praha, kde se věnovala sociálnímu a pracovnímu poradenství. Zde načerpala bohaté zkušenosti v práci s lidmi bez domova a podílela se na vytváření průvodce a adresáře V Praze doma bez domova.

V rámci dobrovolných aktivit se věnovala osobní asistenci duševně, mentálně i tělesně postiženým, seniorům a dětem z dětského domova.

Šest let pracovala jako učitelka žáků 1. a 2. stupně ZŠ, pořádala tvůrčí dílny pro rodiče s dětmi a vedla školní sbor.

V Modrých dveřích pracuje jako sociální pracovnice.

email: eva.brabcova@modredvere.cz

tel.: +420 606 603 115 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět, až to bude možné.)


Radka Jásková, DiS.Radka Jásková, DiS.

sociální pracovník

Vystudovala Vyšší odbornou školu sociálně právní v Praze (dnes JAHODOVKA) a nyní studuje obor sociální práce na Vysoké škole zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty.

Několik let pracovala s cílovou skupinou osob poskytujících placené sexuální služby v rámci organizace ROZKOŠ bez RIZIKA a podílela se na vzniku projektu Sexuální asistence v České republice.

Věnuje se oblasti andragogiky a vzdělávání dospělých a to různých cílových skupin s mottem, že „Každý má právo na svobodnou volbu toho, co bude studovat a jakou práci bude vykonávat.“ V současnosti se zabývá tématem, zda může být vzdělání nástrojem prevence nezaměstnanosti.

V Modrých dveřích pracuje jako sociální pracovnice.

email: radka.jaskova@modredvere.cz

tel.: +420 727 976 513 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět, až to bude možné.)


Bc. Filip KakosBc. Filip Kakos

pracovník v sociálních službách

Vystudoval Česko-německá areálová studia na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Po ukončení studia přehodnotil své dosavadní směřování a vydal se směrem sociální práce. Po absolvování kurzu pracovníka v sociálních službách pracoval v sociálně terapeutické dílně, především s keramikou a vlnou, a v centru denních služeb pro lidi s mentální nebo kombinovaným postižením.

Jako dobrovolník v občanském sdružení se účastní realizace setkání mezi generacemi a mezi vesnicemi a je také dlouholetým členem Sboru dobrovolných hasičů, kde je spoluorganizátorem aktivit pro děti ze sousedství.

V Modrých dveřích pracuje v sociální rehabilitaci jako pracovník v sociálních službách.

email: filip.kakos@modredvere.cz

tel.: +420 702 132 064 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět, až to bude možné.)


Mgr. Tomáš Masopust

Mgr. Tomáš Masopust

psychoterapeut v projektu MAS Říčansko

Vystudoval obor Andragogika – vzdělávání dospělých na Univerzitě JAK v Praze. Absolvoval Psychoterapeutický výcvik zaměřený na hlubinnou terapii v systému SUR, mediační výcvik a v současnosti je frekventantem psychoterapeutického výcviku v gestalt modalitě.

Od roku 2005 pracoval v sociálních službách, deset let řídil organizaci podporující lidi s mentálním postižením, založil a rozjel úspěšný sociální podnik nabízející pracovní uplatnění lidem s handicapem v potravinářské dílně.

Je spoluzakladatelem organizace TUDYTAM zabývající se poskytováním komplexní podpory neziskovým organizacím. Jako lektor a konzultant se zde věnuje především podpoře managementu a tématům týkajících se osobního rozvoje.

Vede podpůrné skupiny pro lidi se schizofrenií a psychotickými obtížemi.

V Modrých dveřích pracuje jako psychoterapeut v projektu MAS Říčansko.

email: tomas.masopust@modredvere.czLudmila Hanušová

Ludmila Hanušová

psychoterapeut v projektu MAS Říčansko

Vystudovala postupně střední pedagogickou školu, rozšiřující studium speciální pedagogiky se zaměřením na etopedii na UK v Praze a Pražskou psychoterapeutickou fakultu. Vzdělání dále rozvíjela absolvováním několika psychoterapeutických výcviků. První byl  psychodynamicky orientovaný pětiletý výcvik SUR, následoval výcvik v arteterapii a také v narativní terapii. Absolvovala mnoho kurzů, seminářů a dalších vzdělávacích aktivit v psychoterapeutické a speciálně výchovné oblasti.

Během své praxe nasbírala zkušenosti s prací s dětským, dospívajícím i dospělým klientem, s jednotlivci, páry rodinami i skupinou. Velké zkušenosti má v oblasti náhradní rodinné péče, stála u zrodu institutu pěstounství na přechodnou dobu. Hlavními terapeutickými tématy jsou pro ni mimo práce s traumatem, zvládání krizových situací, řešení konfliktů, vývojové úkoly, výchovné styly apod. Působí také jako lektorka a je autorkou několika publikací s tématikou komunikace a terapeutické práce v NRP.

V Modrých dveřích pracuje jako psychoterapeut v projektu MAS Říčansko.

email: ludmila.hanusova@modredvere.cz

tel: +420 725 833 833 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět, až to bude možné.)


Mgr. et Mgr. Alena ZelinováMgr. et Mgr. Alena Zelinová

psycholog, psychoterapeut, krizový intervent

Vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Absolvovala řadu kurzů, zejména kurz krizové intervence a výcvik v motivačních rozhovorech. Pracovala v Kontaktním centru Progressive a Centru pro podporu samostatnosti Osa, kde získala zkušenosti s lidmi se závislostmi, s psychotickým onemocněním, mentálním postižením a jejich rodinami. Je frekventantkou Dynamického výcviku v komunitně-skupinové psychoterapii PVŠPS a kurzu Psycholog ve zdravotnictví.

V Modrých dveřích pracuje jako psycholog, psychoterapeut a krizový intervent.

e-mail: alena.zelinova@modredvere.cz

tel: +420 727 864 956 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět, až to bude možné.)


Bc. Renáta Lokajíčková, DiS.Bc. Renáta Lokajíčková, DiS.

psychoterapeut, krizový intervent

Vystudovala Vyšší odbornou školu sociálně pedagogickou a Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Vychovatelství. Po studiu se věnovala především práci s ohroženými dětmi, dětmi na dětské psychiatrii a dětmi v pěstounské péči. Absolvovala výcvik v dynamicky orientované psychoterapii, je certifikovaným psychoterapeutem a členem České asociace pro psychoterapii. Dále absolvovala výcvik v kompletní krizové intervenci, kurz práce s terapeutickým pískovištěm nebo kurz arteterapie a artefiletiky. Psychoterapii se věnuje od roku 2016. Individuální terapie se též věnuje soukromě. V Modrých dveřích působila dříve také jako sociální pracovnice.

V Terapeutickém centru Modré dveře pracuje jako psychoterapeutka a krizová interventka. Nabízí individuální psychoterapii především pro děti a dospívající.

e-mail: renata.lokajickova@modredvere.cz

tel: +420 727 864 785 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět, až to bude možné.)


MUDr. Jiří JežekMUDr. Jiří Ježek

psychoterapeut

Vystudoval Lékařskou fakultu v Praze. Dále absolvoval supervizní výcvik, terapeutický výcvik v rodinných a systemických konstelacích a nadstavbový výcvik v metodě L.I.P. (Proces životní integrace). 
0d roku 1991 přednášel na řadě humanitně orientovaných VŠ profesní psychologii, filosofii a etiku. Od roku 2000 do roku 2014 byl ředitelem vzdělávací organizace AGNES, podporující profesní růst v neziskovém sektoru a v pomáhajících profesích. V řadě organizací se sociálním a zdravotním zaměřením působil jako lektor, supervizor a odborný konzultant. Od roku 2010 se systematicky zaměřuje na práci s rodinami, které čelí dlouhodobě vážné životní situaci či procházejí krizí.
Ve své terapeutické práci vychází z fenomenologického přístupu, který se snaží nahlížet a uznávat věci v (rodinném) systému či v životním příběhu tak, jak se „vyjevují“, a otevírá tak prostor pro výlučnou osobnost, a tedy i autentickou sílu a odpovědnost každého klienta. V Terapeutickém centru Modré dveře pracuje jako psychoterapeut pro rodiny a páry.

e-mail: jiri.jezek@modredvere.cz  tel: +420 739 751 902 (Na telefonu je dostupný pouze v úterý.)


Tereza Anderssonová

krizový intervent, psychoterapeut, pracovník v sociálních službách

Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Praze a 3.letou specializaci v ošetřovatelské péči v oboru psychiatrie v Brně. V ráci své specializace pracovala několik let na Adiktologii ve VFN, Praha.  Nyní je studentkou oboru sociální práce na Jihočeské univerzitě. Absolvovala celkový výcvik v krizové intervenci tváří v tvář a výcvik v Sandtray - terapeutická práce v pískovišti. Je absolventkou psycho - dynamicky zaměřeného psychoterapeutického výcviku. Dále se vzdělává v různých seminářích zaměřených na psychoterapii. Mimo jiné pracuje jako zdravotní sestra v mobilním hospici Cesta domu. 

V Modrých dveřích pracuje jako krizový intervent, psychoterapeut a pracovník v sociálních službách.

e-mail: tereza.anderssonova@modredvere.cz
tel: +420 606 603 045 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět, až to bude možné.)


Mgr. Alžběta Krejčová

psycholog, psychoterapeut, krizový intervent

Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Absolvovala výcvik v kompletní krizové intervenci. Je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v Gestalt institutu Dialog. Pracovala jako psycholog v Domově pro seniory. Pracuje jako krizový intervent a psycholog na krizové lince zaměřené na seniory a pečující. Spolupodílela se jako psycholog na vývoji deskové hry.

 V Modrých dveřích pracuje jako psycholog, psychoterapeut a krizový intervent (krizovou intervenci a psychoterapii poskytuje i v anglickém jazyce).

Alžběta Krejčová gained her Masters from Psychology at the Charles University of Prague. She has an IB diploma from her ten years living abroad. She is currently frequenting gestalt- oriented psychotherapy training. She worked as a psychologist in a home for the elderly. She works as a crisis intervention specialist on a hotline for the elderly and their caretakers. She worked as a game psychologist on the development of a board game.

e-mail: alzbeta.krejcova@modredvere.cz
tel: +420 722 065 226  (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět, až to bude možné.)


Mgr. Dominik Břeň

psychoterapeut v projektu MAS Říčansko a MAS Podlipansko

Vystudoval jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Unverzity Karlovy v Praze. Absolvoval výcvik v kompletní krizové intervenci a je frekventantem psychoterapeutického výcviku v kognitivně-behaviorální terapii. Působí částečně jako skupinový terapeut na Stacionáři pro adolescenty na psychiatrické klinice při VFN v Praze. Zároveň pracoval jako kontaktní pracovník v NZDM Klub Cesta v Říčanech. Individuální a skupinové terapii se též věnuje soukromě. V průběhu karantény své služby nabízel zdarma v rámci iniciativ Linka "Anténa" a "dělámcomůžu".

e-mail: dominik.bren@modredvere.cz 
tel: +420 722 065 156 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Mgr.Tereza Havránková

Mgr.Tereza Havránková

krizový intervent a psychoterapeut v projektu MAS Podlipansko

Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze. Absolvovala psychoterapeutický výcvik v integrované gestalt terapii INSTEP a výcvik v krizové intervenci, během studia prošla řadou odborných psychologických stáží. Psychologické práci se věnuje od roku 2012, má zkušenosti z oblasti pracovní psychologie a z terapeutické práce s dospělými a dětmi.

 V Modrých dveřích se věnuje psychoterapii a krizové intervenci.

e-mail: tereza.havrankova@modredvere.cz 
tel: +420 606 603 405 (Pokud se nám nedovoláte, konzultujeme. Zavoláme zpět až to bude možné.)


Mgr. Petra Vitáková

metodička

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.
V sociálních službách pracovala od roku 1998 jako pracovní asistentka a konzultantka, vedoucí podporovaného zaměstnávání a ředitelka centra denních služeb. V roce 2003 se podílela na založení společnosti Fosa, o. p. s., poskytující sociální služby v Praze, kterou do roku 2019 řídila a nadále v ní pracuje jako metodička.

Od roku 2002 působí jako inspektorka, metodička, lektorka, konzultantka, členka řady pracovních skupin, hodnotitelka projektů financovaných Magistrátem hl. m. Prahy a ESF a supervizorka pro pracovníky sociálních služeb. Je editorkou a spoluautorkou metodiky podporovaného zaměstnávání v České republice.

Absolvovala řadu kurzů zaměřených na sociální práci, kvalitu sociálních sužeb, hodnocení projektů aj. V roce 2019 zahájila výcvik v gestalt terapii.

V Modrých dveřích zajišťuje metodickou podporu.

e-mail: metodik@modredvere.cz


Veronika Schwarzová, DiS.

Veronika Schwarzová, DiS.

projektový koordinátor

Vystudovala původně obor fyzioterapie na VOŠ, ale nadále se této oblasti pracovně nevěnovala. V Modrých dveřích pracuje na pozici projektového koordinátora. Je odpovědná za část videovýstupů organizace, především těch, které jsou spojeny s jednotlivými projekty.  

 

e-mail: veronika.schwarzova@modredvere.cz
tel: +420 725 470 336


Ing. Radvana Rudolfová

Ing. Radvana Rudolfová

administrativní specialista

Vystudovala obor Ekonomika řízení na stavební fakultě ČVUT.  Po škole pracovala 2 roky v Německu a pak působila mnoho let v mezinárodní společnosti, z toho 12 let na pozici ředitelky marketingu. Dlouhodobě se zajímá o osobní rozvoj, absolvovala řadu kurzů manažerských dovedností a kurzů osobního rozvoje. Je akreditovaným profesionálním koučem s akreditací MŠMT ČR a ICF. V posledních letech se věnovala marketingovému poradenství, lektorské činnosti a osobnímu i profesnímu koučinku.

V Modrých dveřích působí na pozici administrátorky dotací. 

 

e-mail: radvana.rudolfova@modredvere.cz
tel: +420 725 434 785


Lenka Mlčkovská, DiS.

Lenka Mlčkovská, DiS.

administrativní specialista

Ekonomický směr studia umožnil Lence působit v rozličných oborech, které propojila náplní práce ekonomického charakteru (účetní, fakturant, rozpočtář). Za dobu své praxe získala dobrý přehled nad finančními tématy, která jsou pro chod organizace nezbytná.   

V Modrých dveřích působí na pozici administrátorky dotací. 

 

e-mail: lenka.mlckovska@modredvere.cz
tel: +420 720 031 589


Veronika Nováková

Veronika Nováková

asistentka/provozní

V Modrých dveřích pracuje jako asistentka/provozní v centru Modré dveře Kostelec nad Černými lesy. Nyní má na starosti administrativní práci  a rovněž technickou správu budovy.

 

e-mail: asistentka.kostelec@modredvere.cz
tel: +420 720 028 311


Bc. Jarmila RohrwasserBc. Jarmila Rohrwasser

administrativní specialista, personalista

Vystudovala Vysokou hotelovou školu Praha a většinu své pracovní kariéry se věnovala práci v cestovním ruchu.

V Modrých dveřích pracuje jako administrativní specialista a personalista. Administruje projekty financované z evropských fodů. Na starosti má agendu spojenou s personalistikou. 

 

e-mail: jarmila.rohrwasser@modredvere.cz
tel: +420 720 035 601 


Johana HomolováJohana Tůmová

provozní asistentka, PR koordinátor

Vystudovala Akademické gymnázium v Praze. Řadu let se věnovala PR a marketingu. Své pracovní zkušenosti z oblasti lidských zdrojů využívá i Modrých dveřích. Kromě PR pro terapeutické centrum, se stará o administrativní a organizační činnosti, o správu domu a pozemku.

 

e-mail: asistentka.ricany@modredvere.cz
tel: +420 739 323 840 


Dobrovolníci


Viliam Sivek - konzultant v oboru marketingu a gastronomie, velký podporovatel a rádce, e-mail: modredvere@modredvere.cz

Zdeněk Štěpán - velký podporovatel a rádce, e-mail: modredvere@modredvere.cz

Mgr. Marta Chytková - naše velká výpomoc a podpora, e-mail: modredvere@modredvere.cz

Darujte

Darujte

Sledujte nás

  

CO JE U NÁS NOVÉHO?

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú,
sídlo organizace: náměstí Smiřických 39, Kostelec nad Černými lesy, 281 63
další centra: 
Praha Hostivař, K Horkám 23
Říčany, Tyrše a Fügnera 105/7

dat.schránka: s38nup5
IČ:22768602

č. účtu: 107-1066130267/0100


Ředitelka organizace - statutární zástupce

Výkonný ředitel