Historie

Od založení po současnost

Na počátku stála myšlenka pomáhat těm, kteří si sami pomoci nedokážou.  Nedostatečné pokrytí péče o lidi v krizi, lidi s duševním onemocněním či mentálním handicapem, přesvědčilo Kateřinu Sivekovou, aby v roce 2011 začala na vlastní náklady budovat místo nabízející takovouto pomoc.  

Významné události na sebe nenechaly dlouho čekat a hned 21. října 2011 došlo k založení Občanského sdružení Modré dveře, 3. května 2012 k slavnostnímu otevření budovy Modrých dveří spolu s tréninkovou kavárnou v Kostelci nad Černými lesy a již 2. září 2012 zde začaly být poskytovány sociální služby. 

Rok 2013 byl pro Modré dveře stejně tak významný a úspěšný jako ty předešlé.  Podařilo se otevřít ordinaci klinického psychologa, nabídka služeb se rozrostla o služby zdravotnické a podařilo se získat řadu významných ocenění.  Největším z nich byl však narůstající zájem klientů o odbornou pomoc.  

V dalších letech Modré dveře rostly a své služby zkvalitňovaly. Podařilo se otevřít další dvě centra (květen 2016 Modré dveře Praha, září 2017 Modré dveře Říčany) a rozšířit služby tak, aby se ještě více přiblížily lidem, kteří je potřebují. 

V současné době mají Modré dveře za sebou již 12 let existence, přes 12 000 klientů a řadu ocenění v čele s titulem Velká neziskovka roku 2018.  

Poskytované služby zahrnují krizovou pomoc, sociální aktivizaci a sociální rehabilitaci pro osoby s duševním onemocněním,  psychoterapii pro dospělé i děti. 

Modré dveře usilují o to, aby tato pomoc a podpora byla dostupná všem. Přibližně 95% služeb poskytují klientům výhradně bezplatně. 

Darujte

Darujte

Sledujte nás

          

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.

sídlo organizace:

Tyrše a Fügnera 105/7, 251 01 Říčany - Radošovice

další centra: 
Hornokrčská 707/7, 140 00 Praha 4 - Krč
Nám. Smiřických 39,  281 63 Kostelec n. Č. lesy

Dat. schránka: s38nup5
IČ: 22768602

Číslo účtu veřejné sbírky: 43-4444070227/0100
Číslo běžného účtu: 107-1066130267/0100