Krizová pomoc pro děti (II)

       

Název projektu: Krizová pomoc pro děti

Doba realizace: 1. července 2019 – 30. června 2021

 

Naším cílem je zajištění kapacit ambulantní formy služby krizové pomoci a udržení její terénní formy. V regionech Praha a Praha-východ jsme jediné zařízení poskytující tyto služby. Projektem umožníme minimálně 70 dětem do 18 let nebo rodinám s dětmi do 18 let čerpat odbornou pomoc v nepříznivé situaci. Umožníme tím ohroženým dětem v daných regionech, aby se k nim dostala odborná krizová pomoc nebo aby tuto službu mohly vyhledat ambulantně. 

 

Krizová pomoc je sociální služba dle 108/2006 Sb. zákona o sociálních službách. Je poskytována zdarma a anonymně. Terénní krizovou pomoc pro děti mohou využít rodiny s dětmi. Mohou nás zavolat také učitelé, vychovatelé nebo jiní pracovníci s dětmi a mládeží, kteří ví, že se dítě ocitlo v situaci, se kterou si není schopno poradit. Našimi klienty tak jsou rodiny, ve kterých probíhá domácí násilí; děti/mladiství, kteří jsou obětí šikany; děti/mladiství kteří se nemohou začlenit do školního kolektivu; děti/mladiství, kteří se sebepoškozují nebo mají sebevražedné myšlenky aj. Jezdíme do rodin, škol a školských zařízení, ale i jinam, je-li to potřeba. Službu poskytujeme na území hl. m. Prahy.  

 

 

Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků The VELUX Foundations. 

 

NROS https://www.nros.cz/

Včasná pomoc dětem https://www.vcasnapomocdetem.cz/

The VELUX Foundations http://veluxfoundations.dk/en

Darujte

Darujte

Sledujte nás

  

CO JE U NÁS NOVÉHO?

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú,
sídlo organizace: náměstí Smiřických 39, Kostelec nad Černými lesy, 281 63
další centra: 
Praha Hostivař, K Horkám 23
Říčany, Tyrše a Fügnera 105/7

dat.schránka: s38nup5
IČ:22768602

č. účtu: 107-1066130267/0100


Ředitelka organizace - statutární zástupce

Výkonný ředitel