Všemi smysly z krize

Projekt "Všemi smysly z krize" reaguje na zhoršující se stav duševního zdraví u dětí. Usiluje o včasné podchycení dětských psychických obtíží, aby nedošlo k jejich zhoršení a rozvoji duševního onemocnění.

S dětmi budeme pracovat ve speciálně upravené multisenzorické místnosti, ve které se děti cítí více bezpečně, uvolněně a jsou schopny vnímat, co prožívají. Důraz našich aktivit s dětmi je kladen na prožitek přijetí, bezpečí, pojmenování a pochopení toho, co prožívám a proč. Projektové aktivity pomáhají dětem snížit míru stresové zátěže, kterou děti z různých důvodů zažívají a snaží se ji ventilovat naučenými - často nefunkčními - způsoby.

Cílem našich aktivit je vybavit děti funkčními nástroji na zvládání zátěžových situací a vybavit je dovednostmi pro navazování zdravých vztahů nejen se svými vrstevníky.

Z projektu Pomozte dětem je podpořena krizová pomoc, která bude využívat také speciálně vybavenou místnost pro práci s dětmi v krizi. Místnost je volně inspirována metodou Snoezelen. Multisenzorická místnost je vybavena tak, aby v ní docházelo ke stimulaci všech smyslů. 

Realizace projektu: 1. 7. 2022 - 30. 6. 2023

Počet podpořených dětí: 150

Darujte

Darujte

Sledujte nás

          

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.

sídlo organizace:

Tyrše a Fügnera 105/7, 251 01 Říčany - Radošovice

další centra: 
Hornokrčská 707/7, 140 00 Praha 4 - Krč
Nám. Smiřických 39,  281 63 Kostelec n. Č. lesy

Dat. schránka: s38nup5
IČ: 22768602

Číslo účtu veřejné sbírky: 43-4444070227/0100
Číslo běžného účtu: 107-1066130267/0100