Andělé pro Modré dveře 2013

12.12. 2013 PROBĚHLA V MODRÝCH DVEŘÍCH ÚŽASNÁ AKCE S NÁZVEM

ANDĚLÉ PRO MODRÉ DVEŘE

DÍKY NAŠIM PODPOROVATELŮM Z ŘAD TĚCH, KTEŘÍ NÁM ANDĚLY DAROVALI, A TĚCH, KTEŘÍ SI JE KOUPILI, JSME BĚHEM AUKCE ZÍSKALI NEUVĚŘITELNÝCH

140.493,-

Celkově vydražená částka byla ještě o 2050 Kč vyšší, ale tyto peníze již dostali přímo klienti, kteří své anděly do aukce vložili. Zisk 50% z prodejní ceny jakéhokoliv výrobku je součást jejich rehabilitačního procesu. 

DĚKUJEME VŠEM AUTORŮM NAŠICH ANDĚLŮ A ZÁROVEŇ VŠEM, KTEŘÍ SI ANDĚLY V AUKCI KOUPILI A PODPOŘILI TÍM KLIENTY TERAPEUTICKÉHO CENTRA MODRÉ DVEŘE

VELICE SI TÉTO PODPORY VÁŽÍME A VĚŘÍME, ŽE NÁM ZACHOVÁTE PŘÍZEŇ I V ROCE 2014

AUTORY ANDĚLŮ, KTEŘÍ BYLI V AUKCI PRODÁNI, JSOU: 
 • Stanislava Gondová
 • klienti Terapeutického centra Modré dveře
 • Ladislav Suchochleb
 • zaměstnanec Sociálního podniku Madlenka
 • Edita Vovsíková
 • Irena Lešková
 • Kateřina Groholová
 • Stanislava Hoření
 • Tereza Vydrová Škarková
 • Jiří Genzer
 • Jaroslav Chmelík
 • Iveta Bílá
 • Jiří Filípek
 • Marta Kyselová
 • Herci a představitelé Divadla Bez zábradlí, hostující herci a hudebníci:
  • Jiří Bartoška, Týna Průchová, Martin Zahálka, Agáta Hanychová, Simona Stašová, Oldřich Vízner, Petr Nárožný, Vincent Navrátil, Martin Stropnický, Bára Leichnerová, Veronika Žilková, Naďa Konvalinková, Hana Heřmánková, Veronika Jeníková, Marcel Vašinka, Čestmír Gebouský, Jana Šulcová, Vendula Křížová, Kateřina Seidlová, Dana Morávková, Bohumil Klepl, Libor Jeník, Jana Boušková, Bára Hrzánová, Karel Heřmánek, Karel Heřmánek ml., Jarmila Vlčková, Dagmar Novotná, Johana Tesařová, Nikol Kouklová, Petr Pospíchal, Vilém Dubnička, Petra Hobzová, Čechomor
 • Mária Bliznakovová
 • Lucie Dvořáková
 • Ivan Mládek
 • Jan Eipell
 • Marie Szabová
 • Katerina Bohac Linares
 • John Ligtenberg
 • Jiří Kubec
 • Martin Holub
 • Žáci Základní školy praktické v Kouřimi
 • Marta Chytková
 • Adolf Lisý
 • Štěpánka Bašková 
 • Černokostelečtí Skauti

VŠEM AUTORŮM JEŠTĚ JEDNOU DĚKUJEME. 

Jaké anděly pro nás výše uvedení autoři vytvořili?  Podívejte se do fotogalerie níže

PRAVIDLA AUKCE BYLA: 

Na výstavu se neplatí vstupné.  

Každý, kdo se chce zúčastnit aukce, je povinen uhradit kauci ve výši 500Kč. Kauce bude uhrazena před vstupem do místnosti, kde bude samotná aukce probíhat. 

Po úhradě kauce obdrží každý zájemce své dražební číslo. U každé dražené položky je dopředu oznámena  její vyvolávací cena a minimální výše příhozu. Vyvolávací cena představuje nejnižší podání a může být navýšena v rámci prvního podání. Po vyvolání dražené položky můžete svým pořadovým číslem činit příhozy zvednutím dražebního čísla. Dražba probíhá tak dlouho, dokud dražitelé mají o dražený umělecký předmět zájem a zvyšují své příhozy.

O pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená konáním dražby. Licitátor ukončí dražbu uměleckého předmětu, pokud nedošlo přes jeho dvojí výzvu ke zvýšení podání. Po třetí výzvě přiklepne dražené umělecké dílo zájemci, který učinil nejvyšší nabídku.

Dražené předměty budou prezentovány fyzicky v prostorách Modrých dveří a spolu s částkami příhozů uvedenými v CZK promítány na velkém projekčním plátně v Atelieru Modrých dveří. Každý zájemce má možnost si nabízené položky osobně prohlédnout. Před samotným dnem konání aukce je prezentace všech předmětů uveřejněna v elektronické podobě na facebooku www.facebook.com/modredvere. 

Dražitel je povinen si vyřídit závazky plynoucí ze získaného uměleckého díla. Platit je možné v hotovosti v CZK nebo převodem na účet č.107-1066130267/0100. Vydražené umělecké předměty budou vydány ihned po zaplacení v místě konání aukce nebo na základě potvrzení o zaplacení ceny v průběhu následujícího týdne po aukci, popř. po individuální dohodě. Do uhrazení částky za vydražený předmět aukce zůstává kauce u pořadatele aukce. Pokud nedojde k úhradě částky do jednoho týdne, tj. do 19.12.2013, kauce bude použita na úhradu nákladů spojených s nezdařenou aukcí a případným konáním aukce nové. 

Předpokládaný konec aukce je ve 20:00. 

Darujte

Darujte

Sledujte nás

          

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.

sídlo organizace:

Tyrše a Fügnera 105/7, 251 01 Říčany - Radošovice

další centra: 
Hornokrčská 707/7, 140 00 Praha 4 - Krč
Nám. Smiřických 39,  281 63 Kostelec n. Č. lesy

Dat. schránka: s38nup5
IČ: 22768602

Číslo účtu veřejné sbírky: 43-4444070227/0100
Číslo běžného účtu: 107-1066130267/0100