I s hendikepem mohu pracovat

Realizujeme projekt podpořený z Operačního programu zaměstnanost s názvem:
I s hendikepem mohu pracovat

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012334
Doba realizace projektu: 1. 4. 2020 – 31. 9. 2022
Projekt je zaměřený na usnadnění přístupu k zaměstnání osobám se zdravotním postižením, které jsou nezaměstnané nebo neaktivní. Cílová skupina bude podpořena rozvojem pracovních a sociálních kompetencí, motivačními aktivitami zacílenými na posílení sociálních a
komunikačních dovedností a získáním pracovních zkušeností prostřednictvím exkurzí a stáží. Projekt podpoří osoby ze Středočeského kraje.
Specifikace realizace projektu
V projektu bude realizováno celkem 7 na sebe navazujících aktivit. Postupně zvyšují kompetence, sociální návyky a komunikační dovednosti účastníků, stejně jako je edukují v pracovně právních záležitostech a možnostech, které pro ně společnost nabízí. Zároveň pracují s jejich negativními zkušenostmi a konzultacemi učí účastníky se s nimi vyrovnávat. Zvyšují sebevědomí účastníka, pracují s jeho vnitřní motivací, podporují ho a připravují ho postupně, citlivě a promyšleně na vstup do reálného pracovního prostředí. 
Cíl projektu

Hlavní cíl projektu je motivace a podpora cílové skupiny k uplatnění na pracovním trhu.

Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením
Osoby z cílové skupiny musejí být  vedeny na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání nebo jsou osobami neaktivními. Projekt podpoří osoby ze Středočeského kraje. 
Darujte

Darujte

Sledujte nás

          

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.

sídlo organizace:

Tyrše a Fügnera 105/7, 251 01 Říčany - Radošovice

další centra: 
Hornokrčská 707/7, 140 00 Praha 4 - Krč
Nám. Smiřických 39,  281 63 Kostelec n. Č. lesy

Dat. schránka: s38nup5
IČ: 22768602

Číslo účtu veřejné sbírky: 43-4444070227/0100
Číslo běžného účtu: 107-1066130267/0100