Nové auto pro terénní služby

Název projektu: Terénní auto jako nástroj sociální inkluze

číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_039/0002335

Cílem projektu je zabezpečit dostupnost vybraných sociálních služeb osobám, které nemohou využívat jejich ambulantní formu poskytování.
Projekt bude cílové skupině zprostředkovávat kontakt se sociálními službami prostřednictvím terénní práce. Služby poskytované v terénu  spočívají v sociální aktivizaci cílové skupiny, což přispívá k její sociální inkluzi. Výjezdy za cílovou skupinou budou zabezpečeny osobním vozidlem k tomu určeným, které bude pořízeno z rozpočtu projektu. Sekundárním cílem podpory klientů v jejich přirozeném prostředí je využít možnosti zapojit do klientovy situace rodinné příslušníky.

Výsledkem projektu bude nákup osobního automobilu pro terénní službu.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Spoluúčast naší organizace na tomto projektu činí 5%.

Projekt je nyní ve fázy udržitelnosti.

Darujte

Darujte

Sledujte nás

          

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.

sídlo organizace:

Tyrše a Fügnera 105/7, 251 01 Říčany - Radošovice

další centra: 
Hornokrčská 707/7, 140 00 Praha 4 - Krč
Nám. Smiřických 39,  281 63 Kostelec n. Č. lesy

Dat. schránka: s38nup5
IČ: 22768602

Číslo účtu veřejné sbírky: 43-4444070227/0100
Číslo běžného účtu: 107-1066130267/0100