Nové auto pro terénní služby

Název projektu: Terénní auto jako nástroj sociální inkluze

číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_039/0002335

Cílem projektu je zabezpečit dostupnost vybraných sociálních služeb osobám, které nemohou využívat jejich ambulantní formu poskytování.
Projekt bude cílové skupině zprostředkovávat kontakt se sociálními službami prostřednictvím terénní práce. Služby poskytované v terénu  spočívají v sociální aktivizaci cílové skupiny, což přispívá k její sociální inkluzi. Výjezdy za cílovou skupinou budou zabezpečeny osobním vozidlem k tomu určeným, které bude pořízeno z rozpočtu projektu. Sekundárním cílem podpory klientů v jejich přirozeném prostředí je využít možnosti zapojit do klientovy situace rodinné příslušníky.

Výsledkem projektu bude nákup osobního automobilu pro terénní službu.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Spoluúčast naší organizace na tomto projektu činí 5%.

Zahájení realizace projektu říjen 2016, předpokládané ukončení projektu únor 2018.

Darujte

Darujte

Sledujte nás

CO JE U NÁS NOVÉHO?

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú,
sídlo organizace: náměstí Smiřických 39, Kostelec nad Černými lesy, 281 63
další centra: 
Praha Hostivař, K Horkám 23
Říčany, Tyrše a Fügnera 105/7

dat.schránka: s38nup5
IČ:22768602
generální ředitelství a statutární orgán:
+420 725 830 830

č. účtu: 107-1066130267/0100