Nové auto pro terénní služby

Název projektu: Terénní auto jako nástroj sociální inkluze

číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_039/0002335

Cílem projektu je zabezpečit dostupnost vybraných sociálních služeb osobám, které nemohou využívat jejich ambulantní formu poskytování.
Projekt bude cílové skupině zprostředkovávat kontakt se sociálními službami prostřednictvím terénní práce. Služby poskytované v terénu  spočívají v sociální aktivizaci cílové skupiny, což přispívá k její sociální inkluzi. Výjezdy za cílovou skupinou budou zabezpečeny osobním vozidlem k tomu určeným, které bude pořízeno z rozpočtu projektu. Sekundárním cílem podpory klientů v jejich přirozeném prostředí je využít možnosti zapojit do klientovy situace rodinné příslušníky.

Výsledkem projektu bude nákup osobního automobilu pro terénní službu.

Projekt je financován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj. Spoluúčast naší organizace na tomto projektu činí 5%.

Zahájení realizace projektu duben 2017, předpokládané ukončení projektu leden 2018.

Daruj

Podpořte nás

ČÍSLO ÚČTU 107-1066130267 / 0100
DÁRCOVSKÁ DMS

DMS MODREDVERE 30
DMS MODREDVERE 60
DMS MODREDVERE 90

na číslo 87 777
více info zde

Děkujeme každému za jakoukoli formu pomoci.

Blog

3. 1. 2018

Nové auto pro terénní sociální službu

Od dubna 2017 realizujeme investiční projekt IROP s číslem CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_039/0002335 na pořízení osobního automobilu pro terénní službu. Projekt se blíží ke konci. Již brzy se rozšíří naše možnosti poskytování služeb v terénu.

Více informací

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú,
sídlo organizace: náměstí Smiřických 39, Kostelec nad Černými lesy, 281 63
dat.schránka: s38nup5
IČ:22768602
+420 725 830 830