Umělecko-terapeutické programy pro osoby se zdravotním postižením 2022

Projekt „Umělecko-terapeutické programy pro osoby se zdravotním postižením" je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury.

Doba realizace 01/2022 – 12/2022

Projektovými aktivitami jsou umělecké a kulturní aktivity pro klienty našich sociálních služeb a umělecké a kulturní aktivity pro veřejnost.

Výtvarné a rukodělné aktivity umožňují sebevyjádření prostřednictvím různých výtvarných způsobů, prostředků a materiálů a následnému terapeutickému zpracování zážitku. Zpracovány jsou zážitky, které klienti vnímají během samotné tvorby, ale i při prezentaci svého díla. Tyto programy jsou důležitým momentem pro neverbální vyjádření pocitů klientů, které může přejít ve verbální projev sdílení zážitků, pocitů a prožitků. Programy slouží též ke zmírňování sociální izolace klientů.

Programy pro veřejnost mají za cíl destigmatizaci osob s duševním onemocněním a péče o duševní zdraví a nahlédnutí do naší práce s klienty.

Darujte

Darujte

Sledujte nás

   

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú,
sídlo organizace: náměstí Smiřických 39, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
další centra: 
K Horkám 16/23, 102 00 Praha - Hostivař
Tyrše a Fügnera 105/7, 251 01 Říčany - Radošovice

dat.schránka: s38nup5
IČ:22768602

č. účtu: 107-1066130267/0100


Ředitelka organizace - statutární zástupce

Výkonný ředitel