Modré dveřeŘíčany

Psychoterapie


Chcete-li se objednat na psychoterapii, máte u nás tyto možnosti:

Placená                                                           Bezplatná
psychoterapie 
                                              psychoterapie

                                                                                                            (hrazeno z programu Podpora duševního zdraví a 

                                                                                                                    aktivního řešení zadluženosti v regionu MAS Říčansko)

Výhody a nevýhody                                                                                       Výhody a nevýhody               

- pro kohokoliv                                                                                               - terapie zdarma
- nepotřebujeme váš podpis                                                                            - služba není anonymní
- dostupnost služby není termínově omezena                                                    - delší čekací doba

Chcete využít placenou psychoterapii?                                                             Chcete využít bezplatnou psychoterapii? 

Zavolejte nám.                                                                                                   Kontaktujte Mgr. Hedviku Hruškovou na

Kontaktujte jednoho z našich psychoterapeutů.                                              tel. čísle +420 725 434 812 nebo

                                                                                                                            na hedvika.hruskova@modredvere.cz

Volat můžete kterýkoliv všední den.


Níže naleznete obecné informace o psychoterapii

INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOTERAPIE

RODINNÁ PSYCHOTERAPIE

jak probíhá

- rozhovory se odvíjí od konkrétní zakázky klienta

- dle potřeby pracuje s historií klienta i s jeho současnými partnerskými, rodinnými i profesními vztahy a s jejich vědomými i nevědomými aspekty

- odvíjí se od konkrétní zakázky rodiny

- účastní se celá rodina

 (příp. jen partnerský pár či někteří členové rodiny)

kdy pomáhá

- orientace v pocitech, prožitcích, obtížích (nevěra, úmrtí blízké osoby)

- orientace ve vztazích, konfliktech s okolím

- podpora rozvoje klientovy osobnosti

- porozumění sobě samému

- poznání a změna nefunkčních vzorců chování, myšlení, prožívání a porozumění jejich kořenům

- komunikace jednotlivých členů rodiny o jejich potřebách a přáních

- pochopení odlišnosti potřeb jednotlivých členů rodiny

- hledání způsobu soužití optimálního pro všechny členy

- neshody ve výchově dětí, problémy s komunikací v rodině

- vhodná při poruchách chování dětí

- vhodná při zdravotních obtížích bez somatického - tělesného podkladu

- vhodná při psychických i psychosomatických obtíží dětí i dospělých (deprese, bolesti hlavy, břicha, pomočování u dětí, poruchy příjmu potravy)

Darujte

Darujte

Sledujte nás

          

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.

sídlo organizace:

Tyrše a Fügnera 105/7, 251 01 Říčany - Radošovice

další centra: 
Hornokrčská 707/7, 140 00 Praha 4 - Krč
Nám. Smiřických 39,  281 63 Kostelec n. Č. lesy

Dat. schránka: s38nup5
IČ: 22768602

Číslo účtu veřejné sbírky: 43-4444070227/0100
Číslo běžného účtu: 107-1066130267/0100