Modré dveřeKostelec nad Černými lesy

Ceník

Forma poskytované služby/Poskytovaná služba

Sociální
aktivizace

Sociální
rehabilitace

Psychoterapie**

individuální zdarma* zdarma* 500 Kč / 50 min
skupinová zdarma zdarma dle počtu osob ve skupině
párová x x 700 Kč / 50 min
rodinná x x 700 Kč / 50 min
             

* cestovní výlohy nejsou hrazeny z poskytované služby * cestovní výlohy nejsou hrazeny z poskytované služby **může být hrazeno zdravotní pojišťovnouKlinický psycholog

CENÍK SLUŽEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Výpis, opis z dokumentace - prostý

100 Kč

Výpis, opis z dokumentace dle rozsahu

250,-Kč/za každých započatých 30 minut

Vyhotovení zprávy z vyšetření na žádost pacienta

250,-Kč/za každých započatých 30 minut

Psychologické vyšetření u pacientů se zdravotní pojišťovnou,
se kterou nemá organizace smluvní vztah

250,-Kč/za každých započatých 30 minut
včetně
vyhodnocení a času potřebného prosepsání zprávy

Individuální psychoterapie u pacientů se zdravotní pojišťovnou,
se kterou nemá organizace smluvní vztah

500,-Kč/50 min

Rodinná psychoterapie u pacientů se zdravotní pojišťovnou,
se kterou nemá organizace smluvní vztah

700,-Kč/50 min

Výpisy, opisy a zprávy na vyžádání zasíláme pouze po obdržení ověřených žádostí se všemi souvisejícími náležitostmi a po připsání úhrady za výkon na účet organizace.Storno podmínky
: Omluva do 24 pracovních hodin (1 pracovní den) před časem setkání se počítá za plnou úhradu. Terapeut může upustit od této dohody v případě velmi závažných důvodů ze strany klienta.

Daruj

Podpořte nás

ČÍSLO ÚČTU 107-1066130267 / 0100
DÁRCOVSKÁ DMS

DMS MODREDVERE 30
DMS MODREDVERE 60
DMS MODREDVERE 90

na číslo 87 777
více info zde

Děkujeme každému za jakoukoli formu pomoci.

Blog

3. 1. 2018

Nové auto pro terénní sociální službu

Od dubna 2017 realizujeme investiční projekt IROP s číslem CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_039/0002335 na pořízení osobního automobilu pro terénní službu. Projekt se blíží ke konci. Již brzy se rozšíří naše možnosti poskytování služeb v terénu.

Více informací

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú,
sídlo organizace: náměstí Smiřických 39, Kostelec nad Černými lesy, 281 63
dat.schránka: s38nup5
IČ:22768602
+420 725 830 830