Modré dveřeKostelec nad Černými lesy

O nás

CENTRUM MODRÉ DVEŘE KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY

náměstí Smiřických 39, Kostelec nad Černými lesy, 281 63, 

provozované Terapeutickým centrem Modré dveře, z.ú., sídlem na stejné adrese, viz výše.

datová schránka: s38nup5

IČ: 22768602

V Kostelci nad Černými lesy působíme jako v našem prvním centru od roku 2011. Každé z našich center je specifické svou nabídkou služeb.
Naše centrum řídí ředitelka PhDr. Helena Schejbalová, tel. +420 702 090 603, 321 678 473, centrum.kostelec@modredvere.cz
Jsme registrovaní poskytovatelé sociálních služeb a služeb zdravotnických.
Celý námi nabízený systém služeb je prostupný, služby jsou kombinovatelné, vzájemně se doplňující. Klient může obdržet různé druhy pomoci od poradenství, terapii, přes specifickou terapii až po pracovní nácvik a hledání práce, to vše zaštítěné Terapeutickým centrem Modré dveře.
Multidisciplinární tým zahrnuje sociální pracovníky, psychoterapeuty, psychology a psychiatrickou sestru, spolupráce se zdravotní oblastí je zajištěna ambulantními psychiatry. Pracovníci společně konzultují situaci klienta z úhlu zdravotního (medikace), sociálního (rodinné zázemí a sociální fungování) a psychologického (porucha, nastupující krize).
Všechny poskytované služby vedou k posílení prevence patologických stavů u psychiatricky nemocných osob, řešení psychických i sociálních obtíží klientů a pečujících osob.
Adresa ambulantní péče v Kostelci nad Černými lesy: Modré dveře Kostelec nad Černými lesy, náměstí Smiřických 39, Kostelec nad Černými lesy, 281 63, terénní služby poskytujeme v okruhu 20km od Kostelce.
Do sociálních služeb rehabilitace a aktivizace se k nám objednávejte na tel. čísle vedoucího pracovníka soc.služeb: +420 606 600 275
Krizovou pomoc poskytujeme od 1.10. v našem Říčanském centru - více info zde
Pro služby klinického psychologa je nutné se předem objednat, kontaktujte:
Dětský psycholog: PhDr. Helena Schejbalová +420 702 090 603, klinicky.psycholog@modredvere.cz
Psycholog pro dospělé: Mgr. Petra Domkařová +420 702 090 602, petra.domkarova@modredvere.cz a  Mgr. Lukáš Legner +420 702 132 063, lukas.legner@modredvere.cz

V případě vaší potřeby využít placenou psychoterapii a poradenství kontaktujte vedoucího terapeuta: PhDr. Kateřinu Sivekovou  +420 725 830 830, domluví s vámi pro vás vyhovujícího psychoterapeuta.
Daruj

Podpořte nás

ČÍSLO ÚČTU 107-1066130267 / 0100
DÁRCOVSKÁ DMS

DMS MODREDVERE 30
DMS MODREDVERE 60
DMS MODREDVERE 90

na číslo 87 777
více info zde

Děkujeme každému za jakoukoli formu pomoci.

Blog

3. 1. 2018

Nové auto pro terénní sociální službu

Od dubna 2017 realizujeme investiční projekt IROP s číslem CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_039/0002335 na pořízení osobního automobilu pro terénní službu. Projekt se blíží ke konci. Již brzy se rozšíří naše možnosti poskytování služeb v terénu.

Více informací

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú,
sídlo organizace: náměstí Smiřických 39, Kostelec nad Černými lesy, 281 63
dat.schránka: s38nup5
IČ:22768602
+420 725 830 830