I já mohu pracovat

Realizujeme projekt podpořený z Operačního programu zaměstnanost s názvem:
I JÁ MOHU PRACOVAT

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/00070
Doba realizace projektu: 1.12.2017 – 30.11.2019
Projekt je zaměřený na usnadnění přístupu k zaměstnání osobám se zdravotním postižením, které mají navíc nízké vzdělání nebo patří do věkové kategorie 50+. Cílová skupina bude podpořena rozvojem základních kompetencí v oblasti digitální gramotnosti, motivačními aktivitami zacílenými na posílení sociálních a komunikačních dovedností a získáním pracovních zkušeností prostřednictvím místa na zkoušku. Projekt podpoří osoby ze Středočeského kraje.
Specifikace realizace projektu
V projektu bude realizováno celkem 6 na sebe navazujících aktivit. Postupně zvyšují kompetence, sociální návyky a komunikační dovednosti účastníků, stejně jako je edukují v pracovně právních záležitostech a možnostech, které pro ně společnost nabízí. Zároveň pracují s jejich negativními zkušenostmi a konzultacemi učí účastníky se s nimi vyrovnávat. Zvyšují sebevědomí účastníka, pracují s jeho vnitřní motivací, podporují ho a připravují ho postupně, citlivě a promyšleně na vstup do reálného pracovního prostředí. 
Cíl projektu

Projekt provede účastníky komplexem motivačních a vzdělávacích aktivit, jejichž součástí je nácvik reálných situací ze života.

Hlavní cíl projektu je motivace a podpora cílové skupiny k uplatnění na pracovním trhu.

Cílová skupina
V projektu pracujeme se dvěma skupinami osob zdravotně postižených:
1) Osoby zdravotně postižené mající maximální dosažené vzdělání 0-2 dle stupnice ISCED (OZP SCED 0-2)
2) Osoby zdravotně postižené starší 50ti let (OZP 50+).
Osoby z cílové skupiny musejí být  vedeny na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání nebo jsou osobami neaktivními. Projekt podpoří osoby ze Středočeského kraje. 
Daruj

Podpořte nás

ČÍSLO ÚČTU 107-1066130267 / 0100
DÁRCOVSKÁ DMS

DMS MODREDVERE 30
DMS MODREDVERE 60
DMS MODREDVERE 90

na číslo 87 777
více info zde

Děkujeme každému za jakoukoli formu pomoci.

Sledujte nás

ČTETE NÁŠ BLOG?

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú,
sídlo organizace: náměstí Smiřických 39, Kostelec nad Černými lesy, 281 63
další centra: 
Praha Hostivař, K Horkám 23
Říčany, Tyrše a Fügnera 105/7

dat.schránka: s38nup5
IČ:22768602
generální ředitelství a statutární orgán:
+420 725 830 830