Realizované projekty- ukončené

2023

Všemi smysly z krize ven (Pomozte dětem 24.ročník)

Nová klika pro Modré dveře (Nadace ČEZ)

2022

Zpět do společnosti 2 (OPZ+MAS Říčansko II)

I s hendikepem mohu pracovat (OPZ 90)

Zpět do společnosti 2 (OPZ+MAS Říčansko II)

I s hendikepem mohu pracovat (OPZ 90)

Sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním (HUF SČK)

Umělecko-terapeutické programy pro osoby se zdravotním postižením (MK ČR)

Psychologické poradenství pro rodiny (MPSV-Rodina)

Psychologické poradenství pro rodiny (MHMP Grant rodina)

Je mi hrozně, pomoc! (ČEPS, a.s.)

Pokojíček pro radostné dětství (ČSOB pomáhá regionům)

JE MI HROZNĚ, POMOC – psychosociální krizová pomoc v terénu (NET4GAS s.r.o.)

Krizová pomoc - pomoc pro osoby v psychické krizi (Globus lepší svět)

Dotkni se svých pocitů I. (NF Veolia)

2021

Mezi lidi - ze sociální izolace ven (OPZ+MAS Podlipansko III)

Psychoterapie jako cesta ze sociální izolace (OPZ+MAS Podlipansko II)

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III (OPZ RHB)

Krizová pomoc pro děti (The Velux Foundations + NROS)

Nejsem na to sám (Nadační fond Avast)

Krizová pomoc - pomoc pro osoby v psychické krizi (Globus lepší svět)

Psychologické poradenství pro rodiny 2021 (MPSV ČR program RODINA)

Terapie pro rodiny 2021 (grant MHMP program RODINA)

Za klienty do terénu (Net4Gas)

Krizová pomoc pro děti (NF Tesco)

Psychologická pomoc bez hranic (VDV Nadace Olgy Havlové)

Krizová pomoc v regionu (ČEPS, a.s.)

2020

Zvládneme to společněProjekt zaměřený dlouhodobou podporu pečujících osob z regionu MAS Podlipansko, který byl realizován v době 1.09.2018 – 30.08.2020. Umožnil využít různé formy motivačních, psychoterapeutických a poradenských setkání. Cílem bylo zmírnění znevýhodnění těchto osob spojené s poskytováním neformální péče, které jim komplikuje začlenění do společnosti nebo na trh práce.

Zpět do společnosti 1Projekt zaměřený na dlouhodobou terapeutickou podporu pečujících osob z regionu MAS Říčansko, který byl realizován době od 1.10.2018 do 30.09.2020. Důraz byl kladen na rozklíčování hlavní příčiny neúspěchu při začleňování pečujících osob do společnosti či na pracovní trh a jeho hlavním cílem bylo tyto příčiny eliminovat nebo úplně odstranit.

Mezi lidi – zaměstnání pro osoby s duševním onemocněním a mentálním postižením - projekt započatý v roce 2019 a ukončený v roce 2020, jehož cílem bylo pomáhat osobám s duševním onemocněním a mentálním postižením ze Středočeského kraje začlenit se do pracovního prostředí a přivyknout postupně nárokům zaměstnání.

Umělecko-terapeutické programy pro osoby se zdravotním postižením byl realizován za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Psychologické poradenství pro rodiny 2020 - projekt realizovaný s podporou MPSV ČR v programu RODINA.

Terapie pro rodiny 2020 - projekt realizovaný s podporou MHMP v programu RODINA. Cílem projektu bylopsychoterapiemi podpořit rodiny a přispět tak ke stabilizaci rodinného prostředí.

Terapeutické dílny – cesta zpět do společnostiS finanční podporou nadace VINCI došlo k zakoupení nutného vybavení dílen a dalších prostor, kde klienti nacvičují nebo oživují sociální, komunikační či pracovní dovednosti. 

Psychosociální krizová pomoc - Nadace ČEZ podpořila naši službu Krizová pomoc v době první vlny pandemie koronaviru v roce 2020.

Sociální aktivizace pro seniory a osoby se zdravotním postižením 2020 - Humanitární fond Hejtmana Středočeského kraje podpořil realizaci služby sociální aktivizace pro osoby s duševním onemocněním a mentálním postižením

Krizová pomoc - pomoc pro osoby v psychické krizi - projekt podpořený společností Globus ČR z programu Globus - Lepší svět, jehož cílem bylo zmírnit dopad vládních nařízení (v souvislosti s epidemií koronaviru) v roce 2020 na psychický stav osob dotčených zavedenými opatřeními.

2019

Pomozte dětem, které se trápí aneb Staň se super hrdinou!- kampaň realizovaná v rámci projektu Čtení pomáhá na konci roku 2018, realizace samotného projektu psychoterapií pro děti proběhla v roce 2019. 

Terénní krizová pomoc pro děti- dvouletý projekt financovaný ze zdrojů nadace The Velux Foundations, díky němuž jsme v Praze mohli začít poskytovat krizovou pomoc dětem v terénu.

Krizová pomoc pro děti a rodiny- Nadace Agrofert podpořila poskytování krizové pomoci dětem, dospívajícím a rodinám pečujícím o hendikepované dítě

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji II - projekt realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost Středočeským krajem, jehož součástí je financování registrovaných sociálních služeb jako např. sociální rehabilitace

I já mohu pracovat - projekt zaměřený na podporu přístupu k zaměstnání osobám s kombinací hendikepů - osob s nízkým vzděláním a zdravotním postižením a osob starších 50 let se zdravotním postižením. Projekt realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost. 

Umělecko-terapeutické programy pro osoby se zdravotním postižením byl realizován za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Psychologické poradenství pro rodiny - projekt realizovaný s podporou MPSV ČR v programu RODINA.

Sociální aktivizace pro seniory a osoby se zdravotním postižením - Humanitární fond Hejtmana Středočeského kraje podpořil realizaci služby sociální aktivizace pro osoby s duševním onemocněním a mentálním postižením

Psychoterapie zdarma pro děti - díky podpoře ČSOB a jejich programu "ČSOB pomáhá regionům" mohly u nás děti využít psychoterapeutickou podporu zcela zdarma. 

Krizová pomoc dětem i rodinám - Nadační fond Tesco podpořil poskytování krizové pomoci a psychoterapie zdarma dětem a rodinám.

Psychosociální služby pro osoby Říčan - město Říčany přispělo na poskytování sociálních služeb pro občany města Říčany.

Psychosociální služby pro osoby s duševním onemocněním, mentálním postižením a pro osoby v krizi - na sociální služby přispělo město Český Brod.

Krizová pomoc pro občany Benešova - město Benešov přispělo na provoz služby Krizová pomoc v centru MD Říčany a MD Praha, která jsou pro občany město dobře dostupná.

Arteateliér – arteterapie pro osoby s duševním onemocněním - Nadace Umění pro zdraví podpořila nákup materiálu pro klienty Arteatelieru.

2018

Projekt "Krizová pomoc pro rodiny" byl podpořen městskou částí Praha 10.

"Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením" - na provoz sociálních služeb v roce 2018 finančně přispělo město Český Brod.

"Sociální služby pro občany Říčan" - na provoz sociálních služeb v říčanském centru přispělo město Říčany.

Projekt "Podpora rodinám" byl v roce 2018 financován z dotační programu RODINA 2018 MPSV.

Projekt "Terapie pro rodiny" byl v roce 2018 financován z grantového programu hlavního města Prahy.

"Sociální aktivizace pro seniory a osoby se zdravotním postižením" byl realizován za finanční podpory  Středočeského Humanitárního fondu.

"Krizová pomoc pro děti i dospělé" byl v roce 2018 spolufinancován z rozpočtu města Benešov.

"Psychoterapie zdarma pro děti" byl podpořen z programu ČSOB pomáhá regionům. Cílem bylo umožnit dětem čerpání psychoterapie zdarma. 

"Krizová pomoc pro děti i rodiče" získal podporu Nadačního fondu Tesco v rámci programu Vy rozhodujete, my pomáháme.

"Poradensko psychologickými kroky na trh prácese zaměřoval na poradensko-psychologickou podporu OZP směrem k zaměstnávání. Kromě poradenství nabízel pracovní zkušenosti formou stáží (např. v kavárně) a několika účastníkům zprostředkoval zaměstnání. Hlavním cílem bylo posílit kompetence OZP při uplatňování se na volném pracovním trhu.

"Profesionalita v Terapeutickém centru Modré dveřepomohl posílení procesu profesionalizace Terapeutického centra Modré dveře. Opíral se o funkční a ověřené nástroje managementu, které aplikoval na procesy řízení a vedení.  Posiloval HR kompetence. Jedním z cílů projektu byla např. tvorba strategického plánu, tvorba HR, PR a FR strategie a její implementace.

"Rozvoj-kvalita profesionalitacílil na rozvoj a zkvalitnění v oblasti kvality poskytování služeb. Důraz projektu byl na standardizaci procesů a předpisů v rámci organizace, sledoval také mezioborovou diskusi v rámci transformace psychiatrické péče.

"Pomozte nejemenším dostat se na vyšetření včas" - crowdfundingová sbírka realizovaná ve spolupráci s Nadačním fondem pomoci na zakoupení psychodiagnostických metod ADOS 2 a BSID II pro linické psychology.

"Psychoterapeutické centrum Modré dveře" skončila v roce 2018 jeho doba udržitelnosti.

2017

Projekt "Umělecko-proterapeutické programy zdravotně postižených osob" byl realizován za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Projekt "Krizová pomoc pro občany Benešova" byl spolufinancován městem Benešov.

Projekt "Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením" byl spolufinancovaný městem Český Brod.

2016

Sociální služby poskytované Terapeutickým centrem Modré dveře jsou spolufinancovány Středočeským krajem.

Projekt "Podpora psychosociálních služeb" byl financován z Humanitárního fondu Středočeského kraje.

Projekt "Arteterapií k posilování osobních kompetencí a sociální integraci OZP - "ArteAteliér" se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

V rámci programu „Tesco - Vy rozhodujete, my pomáháme“ jsme obdrželi finanční podporu od nadačního fondu Tesco.

Psychodiagnostické testy IDS a SON R 2 - 2 1/2 - 7 pro klinické psychology Terapeutického centra byly pořízeny z finanční podpory nadace Agrofert.

Na mzdové náklady Terapeutického centra přispívá v rámci Operačního programu Zaměstnanost Úřad práce ČR.

2015

Projekt "Posílení kompetencí znevýhodněných osob" je podpořen z Programu podpory aktivit v sociální oblasti města Český Brod.

Na poskytování služeb Terapeutického centra Modré dveře přispělo dotací Město Říčany.

Projekt OPLZZ - "Zvyšujeme kvalitu života osob s duševním onemocněním a členů jejich rodin"

Nadace České spořitelny ocenila Modré dveře cenou Floccusposkytla dar na provoz centra.

Projekt "Podpora psychosociálních služeb" je financován z Humanitárního fondu Středočeského kraje.

2014

Terapeutické centrum Modré dveře podpořila v rámci projektu "Modré dveře jsou otevřeny všem" Nadace ČEZ částkou 200.000

Projekt "Terapeutické centrum Modré dveře" byl podpořen dotací poskytnutou Ministerstvem zemědělství.

Projekt "šperkařská dílna jako forma sociální rehabilitace" byl podpořen dotací poskytnutou Ministerstvem pro místní rozvoj

Projekt "Zvyšování finanční gramotnosti jako prevence proti zadlužování" je podpořen Československou obchodní bankou ve výši 30 000,-Kč.

Projekt "Terapeutické centrum Modré dveře nabízí odbornou pomoc" byl podpořen GE Money Bank, a.s.

2013

Projekt "PSYCHOTERAPEUTICKÉ CENTRUM MODRÉ DVEŘE" byl podpořen dotací poskytnutou Ministerstvem zemědělství České republiky.

Terapeutické centrum Modré dveře získalo v rámci Individuálního projektu Středočeského kraje prostředky na poskytování služby  "Sociální rehabilitace ambulantní".

2012

Na projekt "PSYCHOTERAPEUTICKÉHO CENTRA" částkou 800.000 Kč přispěla Nadace ČEZ. Tisková zpráva ke stažení ZDE.

Z projektu "ČTENÍ POMÁHÁ" získalo sdružení Modré dveře 100.000 KČ na nákup didaktického materiálu a diagnostických nástrojů.

Darujte

Darujte

Sledujte nás

          

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.

sídlo organizace:

Tyrše a Fügnera 105/7, 251 01 Říčany - Radošovice

další centra: 
Hornokrčská 707/7, 140 00 Praha 4 - Krč
Nám. Smiřických 39,  281 63 Kostelec n. Č. lesy

Dat. schránka: s38nup5
IČ: 22768602

Číslo účtu veřejné sbírky: 43-4444070227/0100
Číslo běžného účtu: 107-1066130267/0100