Krizová pomoc pro děti (II)

       

Název projektu: Krizová pomoc pro děti

Doba realizace: 1. července 2019 – 30. června 2021

 

Naším cílem je zajištění kapacit ambulantní formy služby krizové pomoci a udržení její terénní formy. V regionech Praha a Praha-východ jsme jediné zařízení poskytující tyto služby. Projektem umožníme minimálně 70 dětem do 18 let nebo rodinám s dětmi do 18 let čerpat odbornou pomoc v nepříznivé situaci. Umožníme tím ohroženým dětem v daných regionech, aby se k nim dostala odborná krizová pomoc nebo aby tuto službu mohly vyhledat ambulantně. 

 

Krizová pomoc je sociální služba dle 108/2006 Sb. zákona o sociálních službách. Je poskytována zdarma a anonymně. Terénní krizovou pomoc pro děti mohou využít rodiny s dětmi. Mohou nás zavolat také učitelé, vychovatelé nebo jiní pracovníci s dětmi a mládeží, kteří ví, že se dítě ocitlo v situaci, se kterou si není schopno poradit. Našimi klienty tak jsou rodiny, ve kterých probíhá domácí násilí; děti/mladiství, kteří jsou obětí šikany; děti/mladiství kteří se nemohou začlenit do školního kolektivu; děti/mladiství, kteří se sebepoškozují nebo mají sebevražedné myšlenky aj. Jezdíme do rodin, škol a školských zařízení, ale i jinam, je-li to potřeba. Službu poskytujeme na území hl. m. Prahy.  

 

 

Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků The VELUX Foundations. 

 

NROS https://www.nros.cz/

Včasná pomoc dětem https://www.vcasnapomocdetem.cz/

The VELUX Foundations http://veluxfoundations.dk/en

Darujte

Darujte

Sledujte nás

          

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.

sídlo organizace:

Tyrše a Fügnera 105/7, 251 01 Říčany - Radošovice

další centra: 
Hornokrčská 707/7, 140 00 Praha 4 - Krč
Nám. Smiřických 39,  281 63 Kostelec n. Č. lesy

Dat. schránka: s38nup5
IČ: 22768602

Číslo účtu veřejné sbírky: 43-4444070227/0100
Číslo běžného účtu: 107-1066130267/0100