Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji II

Služba Sociální rehabilitace je podpořena z Operačního programu Zaměstnanost s názvem:

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji II

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0./0.0./15_005/0007846
Období realizace projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019
Realizátor projektu: Středočeský kraj
Územní způsobilost: region Střední Čechy

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na podporu služby Sociální rehabilitace a to v ambulantní a terénní formě ve Středočeském kraji. Díky projektu dojde ke kontinuálnímu zajištění poskytování služby sociální rehabilitace a jejímu dalšímu rozvoji, čímž bude zajištěna větší dostupnost služby sociální rehabilitace osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením a to na celém území Středočeského kraje. Cílem projektu je pak zvýšit uplatnitelnost těchto osob na trhu práce.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je podpora služeb sociální rehabilitace a to v rozsahu kapacity, která je uvedena v Síti sociálních služeb SK a tím tak zajistit dostupnost poskytování sociální služby sociální rehabilitace na území Středočeského kraje a současně zajistit její územní a kvalitativní rozvoj a to v souladu se SPRSS SK.

Dílčími cíli jsou:

  1. a) zajištění dostatečného množství kvalifikovaného personálu v průběhu celého roku a naplnění povinnosti stanoveného minimálního počtu hodin celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách;
  2. b) podpora zajištění potřeb uživatelů sociální rehabilitace z řad cílové skupiny se zaměřením na získání, udržení a rozvoj získaných dovedností a znalostí potřebných pro setrvání či návrat do běžného života, k čemuž patří též návrat či setrvání na trhu práce apod.;
  3. c) snížení rozvoje sociálně-patologických jevů u osob z cílové skupiny na území Středočeského kraje a tím k omezení sociálního vyloučení těchto osob ze společnosti;
  4. d) zajištění stabilního financování služby sociální rehabilitace.

Cílové skupiny PROJEKTU:

  • Osoby se zdravotním postižením
  • Osoby s kombinovanými diagnózami
Daruj

Podpořte nás

ČÍSLO ÚČTU 107-1066130267 / 0100
DÁRCOVSKÁ DMS

DMS MODREDVERE 30
DMS MODREDVERE 60
DMS MODREDVERE 90

na číslo 87 777
více info zde

Děkujeme každému za jakoukoli formu pomoci.

Blog

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú,
sídlo organizace: náměstí Smiřických 39, Kostelec nad Černými lesy, 281 63
další centra: 
Praha Hostivař, K Horkám 23
Říčany, Tyrše a Fügnera 105/7

dat.schránka: s38nup5
IČ:22768602
generální ředitelství a statutární orgán:
+420 725 830 830