Zvládneme to společně

Realizujeme projekt podpořený z Operačního programu Zaměstnanost s názvem:
ZVLÁDNEME TO SPOLEČNĚ

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009044
Doba realizace projektu: 1.09.2018 – 30.08.2020

Projekt se zaměřuje na dlouhodobou podporu pečujících osob. Umožňuje využít různé formy motivačních, psychoterapeutických a poradenských setkání. Cílem je zmírnění znevýhodnění těchto osob spojené s poskytováním neformální péče. Toto znevýhodnění negativně ovlivňuje psychiku jedince a způsobuje potíže při znovuzačlenění do společnosti a na pracovní trh. Cílová skupina vzejde z oblasti Středočeského kraje, území dopadu projektu je největší v regionu MAS Podlipansko.

Projekt je realizován za podpory MAS Podlipansko.

Aktivity projektu: 

1. Individuální setkávání

2. Párové a skupinové setkávání

3. Rodinné setkávání

Cíl projektu: 

Cílem projektu je umožnit osobám vytyčeným v CS návrat do společnosti a na pracovní trh zmírněním jejich znevýhodnění, které pramení z poskytování neformální péče. Cíle bude dosaženo prostřednictvím čerpání dlouhodobé a finančně dostupné podpory ve formě komplexních služeb. Ty jsou kombinací motivačně-poradensko-terapeutických aktivit a mají formu individuální, párovou, rodinnou nebo skupinovou.

Aktivity tvoří komplexní rámec podpory a umožňují na problém nahlédnout ze všech stran a stejně tak s ním i pracovat. 

Projekt se zaměřuje na poskytování dlouhodobé podpory. Pro vytyčenou cílovou skupinu je taková podpora nezbytná pro úspěšné zapojení do společnosti a překonání její nepříznivé či tíživé životní situace. Projekt bude realizován na území Prahy-východ (Kostelec nad Černými lesy), s dopadem na území Středočeského kraje, nejvíce však na území MAS Podlipansko.

Cílová skupina projektu:

Osoby pečující o jiné závislé osoby

Osoby pečující o malé děti

Osoby se zdravotním postižením

Rodiče samoživitelé

Darujte

Darujte

Sledujte nás

          

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.

sídlo organizace:

Tyrše a Fügnera 105/7, 251 01 Říčany - Radošovice

další centra: 
Hornokrčská 707/7, 140 00 Praha 4 - Krč
Nám. Smiřických 39,  281 63 Kostelec n. Č. lesy

Dat. schránka: s38nup5
IČ: 22768602

Číslo účtu veřejné sbírky: 43-4444070227/0100
Číslo běžného účtu: 107-1066130267/0100