Sociální aktivizace pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Projekt "Sociální aktivizace pro seniory a osoby se zdravotním postižením" je realizován za finanční podpory  Středočeského Humanitárního fondu.

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou registrovanou sociální službou. Služba je poskytována formou ambulantní a terénní.  Cílem je podpora osob se zdravotním postižením a seniorů prostřednictvím sociálně aktivizačních služeb a to formou programů, činností a aktivit, které zprostředkovávají kontakt se společenským prostředím, vzdělávají a mají pozitivní vliv na zmírňování sociální izolace. Dále činnosti socioterapeutické a programy zaměřující se na sociální poradenství.

V rámci této služby je možné využít následující aktivity:

  • Možnost individuálních konzultací a podpory
  • Možnost zapojit se do programu jóga / relaxace, která může napomoci jak k nápadům, čím se zabývat ve volném čase, tak lepší podpoře sebe.
  • Možnost zapojit se do Arte ateliéru, v rámci něhož se věnujeme kresebným, hudebním a jiným činnostem, kterými se snažíme hledat možnost podpory pro klienty a klientky v jejich životě a nabízet možnosti smysluplného trávení volného času
  • Skupinové poradenství – v rámci skupin hledat podporu pro jejich členy. Klienti a klientky se tak mohou setkat navzájem mezi sebou a s podporou pracovníků sdílet vlastní zážitky a možnosti řešení. 

více o službě je k nahlédnutí zde

Darujte

Darujte

Sledujte nás

          

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.

sídlo organizace:

Tyrše a Fügnera 105/7, 251 01 Říčany - Radošovice

další centra: 
Hornokrčská 707/7, 140 00 Praha 4 - Krč
Nám. Smiřických 39,  281 63 Kostelec n. Č. lesy

Dat. schránka: s38nup5
IČ: 22768602

Číslo účtu veřejné sbírky: 43-4444070227/0100
Číslo běžného účtu: 107-1066130267/0100