Poradensko psychologickými kroky na trh práce

ESF MPSV
Realizujeme projekt podpořený z Operačního programu Zaměstnanost s názvem:
PORADENSKO - PSYCHOLOGICKÝMI KROKY NA TRH PRÁCE

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002399
Doba realizace projektu: 1.12.2016 – 30.11.2018
Projekt se zaměřuje na poradensko-psychologickou podporu OZP směrem k zaměstnávání. Kromě poradenství bude nabízet pracovní zkušenosti formou stáží v kavárně a osmi účastníkům zprostředkuje zaměstnání. Hlavním cílem je posílit kompetence OZP při uplatňování se na volném pracovním trhu. Cílovou skupinu i zaměstnavatele budeme podporovat v posilování vzájemného pracovního vztahu. 
Specifikace realizace projektu:

Klíčové aktivity byly sestaveny s ohledem na potřeby a možnosti cílové skupiny. Každý účastník bude mít v projektu 45 hodinovou dotaci na podporu.
Aktivity projektu
1. Poradenství směrem k zaměstnávání
2. Tréninková kavárna - stáž
3. Zprostředkování pracovních míst
4. Nová práce, doprovázení, mediace a evaluace
Cíl projektu
Projekt je zaměřen na posílení kompetencí CS ve vztahu k pracovnímu uplatnění. Cílem projektu je nalézt klíčový problém opakovaného neúspěchu na  pracovním trhu a pracovat na jeho odstranění; umožnit účastníkům získat zkušenosti v tréninkové kavárně a šesti účastníkům zprostředkovat pracovní místo na volném pracovním trhu.

Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením, konkrétně osoby s duševním onemocněním, mentálním postižením, s tělesnými vadami, smyslovými vadami nebo se zdravotním znevýhodněním. Cíleně se budeme zaměřovat na osoby, které buďto dlouhodobě nemohou najít práci nebo opakovaně o práci přicházejí. CS je z regionu Praha - východ.
Daruj

Podpořte nás

ČÍSLO ÚČTU 107-1066130267 / 0100
DÁRCOVSKÁ DMS

DMS MODREDVERE 30
DMS MODREDVERE 60
DMS MODREDVERE 90

na číslo 87 777
více info zde

Děkujeme každému za jakoukoli formu pomoci.

Sledujte nás

ČTETE NÁŠ BLOG?

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú,
sídlo organizace: náměstí Smiřických 39, Kostelec nad Černými lesy, 281 63
další centra: 
Praha Hostivař, K Horkám 23
Říčany, Tyrše a Fügnera 105/7

dat.schránka: s38nup5
IČ:22768602
generální ředitelství a statutární orgán:
+420 725 830 830