Poradensko psychologickými kroky na trh práce

ESF MPSV
Realizujeme projekt podpořený z Operačního programu Zaměstnanost s názvem:
PORADENSKO - PSYCHOLOGICKÝMI KROKY NA TRH PRÁCE

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002399
Doba realizace projektu: 1.12.2016 – 30.11.2018
Projekt se zaměřuje na poradensko-psychologickou podporu OZP směrem k zaměstnávání. Kromě poradenství bude nabízet pracovní zkušenosti formou stáží v kavárně a osmi účastníkům zprostředkuje zaměstnání. Hlavním cílem je posílit kompetence OZP při uplatňování se na volném pracovním trhu. Cílovou skupinu i zaměstnavatele budeme podporovat v posilování vzájemného pracovního vztahu. 
Specifikace realizace projektu:

Klíčové aktivity byly sestaveny s ohledem na potřeby a možnosti cílové skupiny. Každý účastník bude mít v projektu 45 hodinovou dotaci na podporu.
Aktivity projektu
1. Poradenství směrem k zaměstnávání
2. Tréninková kavárna - stáž
3. Zprostředkování pracovních míst
4. Nová práce, doprovázení, mediace a evaluace
Cíl projektu
Projekt je zaměřen na posílení kompetencí CS ve vztahu k pracovnímu uplatnění. Cílem projektu je nalézt klíčový problém opakovaného neúspěchu na  pracovním trhu a pracovat na jeho odstranění; umožnit účastníkům získat zkušenosti v tréninkové kavárně a šesti účastníkům zprostředkovat pracovní místo na volném pracovním trhu.

Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením, konkrétně osoby s duševním onemocněním, mentálním postižením, s tělesnými vadami, smyslovými vadami nebo se zdravotním znevýhodněním. Cíleně se budeme zaměřovat na osoby, které buďto dlouhodobě nemohou najít práci nebo opakovaně o práci přicházejí. CS je z regionu Praha - východ.
Darujte

Darujte

Sledujte nás

          

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.

sídlo organizace:

Tyrše a Fügnera 105/7, 251 01 Říčany - Radošovice

další centra: 
Hornokrčská 707/7, 140 00 Praha 4 - Krč
Nám. Smiřických 39,  281 63 Kostelec n. Č. lesy

Dat. schránka: s38nup5
IČ: 22768602

Číslo účtu veřejné sbírky: 43-4444070227/0100
Číslo běžného účtu: 107-1066130267/0100