Psychoterapie zdarma pro děti

Projekt je podpořen z programu ČSOB pomáhá regionům.

Cílem projektu je umožnit dětem čerpání psychoterapie zdarma. Službu je možné využít od 1.9.2018 do 31.12.2018. Po vyhodnocení úspěšnosti projektu bude možnost čerpání případně prodloužena.  Realizace projektu probíhá od 1.7.2018 do 30.6.2019. 

Proč je tak důležité poskytnout dětem psychoterapii?

Nevyřešené trauma, které dítě v dětství prožije ovlivní jeho následný vývoj a život. Může se to projevit hned - třeba zhoršením prospěchu ve škole. Nebo třeba tím, že se dítě začne stranit svých vrstevníků. Může se to ale projevit daleko později, třeba při navazování vztahů s kolegy v práci, při vnímání autorit. Často takové prožité trauma ovlivňuje fungování vlastní rodiny, vztah k partnerovi a k vlastním dětem. 

 


Více informací pro ty, kteří rádi čtou:


Kdo jsme a proč sháníme peníze na psychoterapii pro děti?

S dětmi, dospívajícími a dospělými pracujeme již 7 rokem. Setkáváme se s nimi při krizové pomoci, na psychoterapeutických setkáních nebo v ordinaci klinického psychologa. Za ta léta jsme se setkali s příběhy vážnými i méně vážnými. Vždy jsme se snažili dělat svou práci, jak nejlépe jsme uměli. Vyplatilo se to. Lidé v okolí nás znají, věří nám a vědí, že u nás najdou profesionální služby, lidský přístup a útulné prostředí. 

Za sedm let praxe jsme mnohokrát viděli, jak rodiče přivedli své dítě na krizovou pomoc, kde se ale ukázalo, že problém je daleko hlubší a je vhodné zasáhnout jinou formou - víc do hloubky - psychoterapií.

Krizová pomoc je poskytována zdarma, ale psychoterapie už ne. Rodiče tak často službu pro sebe a své dítě nevyužijí, protože je to velká finanční zátěž rodiny. 

Jaký je rozdíl mezi krizovou pomocí a psychoterapií?

Krizová pomoc řeší akutní nezvladatelnou situaci. Orientuje se na řešení TADY a TEĎ. Jak se u nás říká: krize nezná minulost ani budoucnost. 

Probíhá formou zhruba hodinových setkání mezi krizovým interventem a klientem. Klient nemusí udávat své jméno - je poskytována anonymně.  Pracovník vytváří prostor pro vyjádření emocí, strachů a dalších prožitků, které klient aktuálně zažívá. Vytváří tedy bezpečné a podpůrné prostředí, ve kterém má klient možnost uvědomit si, co a proč se s ním děje. Společně pak hledají možnosti vedoucí ke stavu, kdy se klient bude cítit kompetentní situaci vyřešit. 

Krizi je potřeba zvládnout do 6-10 týdnů. Pak začne chronifikovat a musí se s ní pracovat jinak. U většiny klientů stačí na překonání krize 5-7 setkání. Maximálně jich smí být poskytnuto 10.  

Krizová pomoc patří mezi sociální služby, které musí být podle zákona 108/2006 Sb. poskytovány zdarma. My je máme ze 70% hrazeny z rozpočtu Středočeského kraje. Zbytek si musíme sehnat z jiných zdrojů.

Psychoterapie jde více do podstaty samotného problému. Zajímá ji hodně minulost a částečně přítomnost. Zajímají ji široké souvislosti. Někdy jsou tak široké, že trvá opravdu dlouho, než se na ně přijde. A proto psychoterapie může trvat i rok. Nebo i dva. Podle složitosti  jednotlivých případů.  Někdy je vhodné nepracovat jen s klientem samostatně, ale řešit problém v celé jeho rodině. Protože klient přeci nežije sám ve vzduchoprázdnu. Má své okolí, rodinu, přátele. 

Psychoterapie je ve většině případech poskytována za úhradu. To znamená, že je potřeba si ji hradit ze svého. Nejběžnější cena za setkání je 500 Kč. Pokud je ale potřeba rodinná terapie, párová nebo skupinová, cena narůstá. Je totiž potřeba dvou terapeutů. 

Když to spočítáme, zjistíme, že roční psychoterapie může klienta vyjít zhruba na 8 - 15 tisíc. To je hodně, nemyslíte?  

Projekt je realizován v období od 1.9.2018 do 30.6.2019. 

Za cíl si klade podpořit alespoň 30 dětí z regionu Středočeského kraje a jejich rodiče. 

Darujte

Darujte

Sledujte nás

          

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.

sídlo organizace:

Tyrše a Fügnera 105/7, 251 01 Říčany - Radošovice

další centra: 
Hornokrčská 707/7, 140 00 Praha 4 - Krč
Nám. Smiřických 39,  281 63 Kostelec n. Č. lesy

Dat. schránka: s38nup5
IČ: 22768602

Číslo účtu veřejné sbírky: 43-4444070227/0100
Číslo běžného účtu: 107-1066130267/0100