ČSOB pomáhá dětem a my s ním – psychoterapie zdarma

 

Hlasování bude probíhat  od 11. 5. 2018 do půlnoci 26. 6. 2018 projekt bude následně realizová od 1.7.2018 do 30.6.2019.

 

Jak můžete pomoci Vy?

1. Klikněte na stránku ČSOB pomáhá regionům (zde)

2. Darujte libovolnou částku pomocí intuitivního formuláře.

3. Dejte svým přátelům vědět o tom, že jste nás podpořili a vyzvěte je, aby udělali to samé.

 

 


Shrnutí pro ty, kteří neradi čtou dlouhé texty: 


 

Terapeutické centrum Modré dveře nabízí svým klientům anonymní krizovou pomoc zdarma. Krizová pomoc je pomocí, kdy krizový intervent pomáhá klientovi řešit krizi TADY a TEĎ. U většiny klientů stačí na překonání krize 5-7 setkání, maximální počet setkání je 10, nebo 10 týdnů. Pokud krizový intervent odhalí, že klient má hlubší problém, který nelze v rámci krizové pomoci vyřešit, doporučí mu psychoterapii. Psychoterapie jde do větší hloubky, zabývá se širšími souvislostmi a kromě TADY a TEĎ je pro ni klíčová i MINULOST. Psychoterapie je placená služba, kterou si řada klientů nemůže dovolit, protože je dlouhodobá a cena jednoho sezení se pohybuje mezi 500 – 1400 Kč (cena se liší podle typu terapie – dražší je rodinná nebo párová, kde jsou přítomni dva psychoterapeuti).

 

Proč je krizová pomoc zdarma a psychoterapii klient platí?

Krizová pomoc je tzv. sociální služba, která je ze zákona poskytována zdarma. My ji máme ze 70% hrazenu z rozpočtu Středočeského kraje, ale zbývajících 30% financí musíme zajistit z jiných zdrojů.  

Psychoterapie zdarma je k dispozici ve zdravotnických zařízeních (jejichž služby proplácí pojišťovna). A protože je zdarma, jsou zde dlouhé čekací doby, než se na klienta dostane. Psychoterapii placenou nabízíme v centrech v Říčanech a v Praze, která nejsou zdravotními zařízeními (tudíž psychoterapii neplatí pojišťovna) a klienti si terapii platí sami.

Naším cílem je hledat cesty, jak umožnit klientům tyto placené terapie využívat, i když na ně nemají finanční zdroje. Vyvíjíme k tomu řadu aktiv a jednou z nich je projekt Pomoc v krizi pro děti a jejich rodiny v rámci ČSOB pomáhá regionům. (Odkaz.)

 


Více informací pro ty, kteří rádi čtou:


Kdo jsme a proč sháníme peníze na psychoterapii pro děti?

S dětmi, dospívajícími a dospělými pracujeme již 7 rokem. Setkáváme se s nimi při krizové pomoci, na psychoterapeutických setkáních nebo v ordinaci klinického psychologa. Za ta léta jsme se setkali s příběhy vážnými i méně vážnými. Vždy jsme se snažili dělat svou práci, jak nejlépe jsme uměli. Vyplatilo se to. Lidé v okolí nás znají, věří nám a vědí, že u nás najdou profesionální služby, lidský přístup a útulné prostředí. 

Za sedm let praxe jsme mnohokrát viděli, jak rodiče přivedli své dítě na krizovou pomoc, kde se ale ukázalo, že problém je daleko hlubší a je vhodné zasáhnout jinou formou - víc do hloubky - psychoterapií.

Krizová pomoc je poskytována zdarma, ale psychoterapie už ne. Rodiče tak často službu pro sebe a své dítě nevyužijí, protože je to velká finanční zátěž rodiny. 

www.csobpomaharegionum.cz

Jaký je vlastě rozdíl mezi krizovou pomocí a psychoterapií?

Krizová pomoc řeší akutní nezvladatelnou situaci. Orientuje se na řešení TADY a TEĎ. Jak se u nás říká: krize nezná minulost ani budoucnost. 

Probíhá formou zhruba hodinových setkání mezi krizovým interventem a klientem. Klient nemusí udávat své jméno - je poskytována anonymně.  Pracovník vytváří prostor pro vyjádření emocí, strachů a dalších prožitků, které klient aktuálně zažívá. Vytváří tedy bezpečné a podpůrné prostředí, ve kterém má klient možnost uvědomit si, co a proč se s ním děje. Společně pak hledají možnosti vedoucí ke stavu, kdy se klient bude cítit kompetentní situaci vyřešit. 

Krizi je potřeba zvládnout do 6-10 týdnů. Pak začne chronifikovat a musí se s ní pracovat jinak. U většiny klientů stačí na překonání krize 5-7 setkání. Maximálně jich smí být poskytnuto 10.  

Krizová pomoc patří mezi sociální služby, které musí být podle zákona 108/2006 Sb. poskytovány zdarma. My je máme ze 70% hrazeny z rozpočtu Středočeského kraje. Zbytek si musíme sehnat z jiných zdrojů.

www.csobpomaharegionum.cz

Psychoterapie jde více do podstaty samotného problému. Zajímá ji hodně minulost a částečně přítomnost. Zajímají ji široké souvislosti. Někdy jsou tak široké, že trvá opravdu dlouho, než se na ně přijde. A proto psychoterapie může trvat i rok. Nebo i dva. Podle složitosti  jednotlivých případů.  Někdy je vhodné nepracovat jen s klientem samostatně, ale řešit problém v celé jeho rodině. Protože klient přeci nežije sám ve vzduchoprázdnu. Má své okolí, rodinu, přátele. 

Psychoterapie je ve většině případech poskytována za úhradu. To znamená, že je potřeba si ji hradit ze svého. Nejběžnější cena za setkání je 500 Kč. Pokud je ale potřeba rodinná terapie, párová nebo skupinová, cena narůstá. Je totiž potřeba dvou terapeutů. 

Když to spočítáme, zjistíme, že roční psychoterapie může klienta vyjít zhruba na 8 - 15 tisíc. To je hodně, nemyslíte?  

www.csobpomaharegionum.cz

Čeho tedy vlastně projektem chceme dosáhnout?

Peníze ze sbírky zaplatí psychoterapii těm dětem a rodičům, u kterých při krizové pomoci vyhodnotíme, že krizová pomoc nepřinese efektivní řešení jejich problému, ale psychoterapie by jim pomohla.  Dětem, jejichž rodiče si nemohou dlouhodobou psychoterapii pro své dítě a pro sebe dovolit, tímto umožníme, aby své problémy a traumata zpracovali v psychoterapii.

Proč je tak důležité poskytnout dětem psychoterapii?

Nevyřešené trauma, které dítě v dětství prožije ovlivní jeho následný vývoj a život. Může se to projevit hned - třeba zhoršením prospěchu ve škole. Nebo třeba tím, že se dítě začne stranit svých vrstevníků. Může se to ale projevit daleko později, třeba při navazování vztahů s kolegy v práci, při vnímání autorit. Často takové prožité trauma ovlivňuje fungování vlastní rodiny, vztah k partnerovi a k vlastním dětem. 

www.csobpomaharegionum.cz

Pomůžete těmto dětem, aby dál nemusely nést tíhu vlastní minulosti?

Na stránkách www.csobpomaharegionum.cz můžete na tento projekt přispět a zaplatit třeba jednu psychoterapii našemu dětskému klientovi. Veřejná sbírka je otevřena od 11.5. do 26. 6. 2018.

www.csobpomaharegionum.cz

Projekt bude následně realizován v období od 1.7.2018 do 30.6.2019. 

Za cíl si klade podpořit alespoň 30 dětí z regionu Středočeského kraje a jejich rodiče. 

Darujte

Darujte

Sledujte nás

ČTETE NÁŠ BLOG?

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú,
sídlo organizace: náměstí Smiřických 39, Kostelec nad Černými lesy, 281 63
další centra: 
Praha Hostivař, K Horkám 23
Říčany, Tyrše a Fügnera 105/7

dat.schránka: s38nup5
IČ:22768602
generální ředitelství a statutární orgán:
+420 725 830 830

č. účtu: 107-1066130267/0100