Profesionalita v Terapeutickém centru Modré dveře

ESF MPSV

Realizujeme projekt podpořený z Operačního programu zaměstnanost s názvem:
Profesionalita v Terapeutickém centru Modré dveře


Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001941
Doba realizace projektu: 1.9.2016 – 31.8.2018

Projekt je zaměřen na posílení procesu profesionalizace Terapeutického centra Modré dveře, které je svou komplexností služeb ojedinělé v okrese Praha - východ. Opírá se o funkční a ověřené nástroje managementu, které aplikuje na procesy řízení a vedení. Tyto nástroje dále implementuje tak, aby byly vhodné pro neziskovou sféru. Posiluje HR kompetence. Vstupním materiálem je resumé procesního auditu.
 
Profesionalizaci chápeme jako zvyšování kompetencí, stabilizace a rozvoj řídících procesů. Žadatel stanovuje cílový stav (viz cíle) - tedy profesionalitu organizace v rovině strategických dokumentů, HR, PR, FR, marketing a evaluace.
 
Jak bude projekt realizován
Budeme se zaměřovat na proces tvorby strategického plánu organizace - potřeba tohoto dokumentu vyplývá z potřeb organizace a z výstupů procesního auditu. Sestaven bude na pětileté období. Po uplynutí pěti let nastane reevidace. Součástí bude tvorba fundraisingového plánu včetně fundraisingové strategie a následná jeho implementace do praxe.
 
Cíle projektu
Tvorba strategického plánu
Tvorba HR, PR a FR strategie a její implementace
Podpora řídících procesů prostřednictvím podpůrných nástrojů (koučink,..)
Nastavení systému evaluace
Rozvoj kompetencí k aplikaci, implementaci a užívání nástrojů z oblasti řízení
 
Cílová skupina
CS projektu jsou zaměstnanci Terapeutického centra Modré dveře, z.ú. Přímou péči o klienty vykonávají kliničtí psychologové, terapeuti, sociální pracovníci a psychiatrická sestra., jimž bude vytvořen komplexní systém: interních předpisů, profesního rozvoje a zabezpečení finančních zdrojů pro možnost dalšího fungování, sekundární dopad projektu má vliv na skupiny klientů.

Darujte

Darujte

Sledujte nás

          

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.

sídlo organizace:

Tyrše a Fügnera 105/7, 251 01 Říčany - Radošovice

další centra: 
Hornokrčská 707/7, 140 00 Praha 4 - Krč
Nám. Smiřických 39,  281 63 Kostelec n. Č. lesy

Dat. schránka: s38nup5
IČ: 22768602

Číslo účtu veřejné sbírky: 43-4444070227/0100
Číslo běžného účtu: 107-1066130267/0100