Profesionalita v Terapeutickém centru Modré dveře

ESF MPSV

Realizujeme projekt podpořený z Operačního programu zaměstnanost s názvem:
Profesionalita v Terapeutickém centru Modré dveře


Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001941
Doba realizace projektu: 1.9.2016 – 31.8.2018

Projekt je zaměřen na posílení procesu profesionalizace Terapeutického centra Modré dveře, které je svou komplexností služeb ojedinělé v okrese Praha - východ. Opírá se o funkční a ověřené nástroje managementu, které aplikuje na procesy řízení a vedení. Tyto nástroje dále implementuje tak, aby byly vhodné pro neziskovou sféru. Posiluje HR kompetence. Vstupním materiálem je resumé procesního auditu.
 
Profesionalizaci chápeme jako zvyšování kompetencí, stabilizace a rozvoj řídících procesů. Žadatel stanovuje cílový stav (viz cíle) - tedy profesionalitu organizace v rovině strategických dokumentů, HR, PR, FR, marketing a evaluace.
 
Jak bude projekt realizován
Budeme se zaměřovat na proces tvorby strategického plánu organizace - potřeba tohoto dokumentu vyplývá z potřeb organizace a z výstupů procesního auditu. Sestaven bude na pětileté období. Po uplynutí pěti let nastane reevidace. Součástí bude tvorba fundraisingového plánu včetně fundraisingové strategie a následná jeho implementace do praxe.
 
Cíle projektu
Tvorba strategického plánu
Tvorba HR, PR a FR strategie a její implementace
Podpora řídících procesů prostřednictvím podpůrných nástrojů (koučink,..)
Nastavení systému evaluace
Rozvoj kompetencí k aplikaci, implementaci a užívání nástrojů z oblasti řízení
 
Cílová skupina
CS projektu jsou zaměstnanci Terapeutického centra Modré dveře, z.ú. Přímou péči o klienty vykonávají kliničtí psychologové, terapeuti, sociální pracovníci a psychiatrická sestra., jimž bude vytvořen komplexní systém: interních předpisů, profesního rozvoje a zabezpečení finančních zdrojů pro možnost dalšího fungování, sekundární dopad projektu má vliv na skupiny klientů.

Daruj

Podpořte nás

ČÍSLO ÚČTU 107-1066130267 / 0100
DÁRCOVSKÁ DMS

DMS MODREDVERE 30
DMS MODREDVERE 60
DMS MODREDVERE 90

na číslo 87 777
více info zde

Děkujeme každému za jakoukoli formu pomoci.

Blog

3. 1. 2018

Nové auto pro terénní sociální službu

Od dubna 2017 realizujeme investiční projekt IROP s číslem CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_039/0002335 na pořízení osobního automobilu pro terénní službu. Projekt se blíží ke konci. Již brzy se rozšíří naše možnosti poskytování služeb v terénu.

Více informací

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú,
sídlo organizace: náměstí Smiřických 39, Kostelec nad Černými lesy, 281 63
dat.schránka: s38nup5
IČ:22768602
+420 725 830 830