Zpět do společnosti

Realizujeme projekt podpořený z Operačního programu Zaměstnanost s názvem:
ZPĚT DO SPOLEČNOSTI

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008974
Doba realizace projektu: 1.10.2018 – 30.09.2020

Projekt se zaměřuje na dlouhodobou terapeutickou podporu CS, klade důraz na rozklíčování hlavní příčiny neúspěchu při začleňování do společnosti či na pracovní trh a jeho hlavním cílem je eliminovat nebo úplně odstranit vnitřní bariéry, které tato omezení v začleňování způsobují. Cílová skupina vzejde z oblasti Středočeského kraje, území dopadu projektu je největší v regionu MAS Říčansko.

Projekt je realizován za podpory MAS Říčansko.

Aktivity projektu: 

1. Individuální terapie

2. Párová/skupinová terapie

3. Rodinná terapie

Cíl projektu: 

Cílem projektu je umožnit osobám z cílové skupiny čerpat dlouhodobě finančně dostupné poradensko-terapeutické služby v komplexní formě. Detekovat a minimalizovat skutečnou příčinu neúspěchu v integraci do společnosti a na pracovní trh, případně tuto příčinu odstranit úplně. Dále posílit motivaci CS a aktivizovat ji k aktivnímu řešení své nepříznivé situace, k zapojení se do společnosti, ke vstupu na pracovní trh.

Tato služba bude pro osoby z CS poskytována zdarma po dobu dvou let. 

Cílová skupina projektu:

Osoby pečující o jiné závislé osoby

Osoby pečující o malé děti

Osoby se zdravotním postižením

Rodiče samoživitelé

Darujte

Darujte

Sledujte nás

          

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.

sídlo organizace:

Tyrše a Fügnera 105/7, 251 01 Říčany - Radošovice

další centra: 
Hornokrčská 707/7, 140 00 Praha 4 - Krč
Nám. Smiřických 39,  281 63 Kostelec n. Č. lesy

Dat. schránka: s38nup5
IČ: 22768602

Číslo účtu veřejné sbírky: 43-4444070227/0100
Číslo běžného účtu: 107-1066130267/0100