Pomozte nejmenším dostat se na vyšetření včas

Ve spolupráci s Nadačním fondem pomoci jsme otevřeli 90 denní sbírku na zakoupení psychodiagnostických metod na autismus a psychomotorický vývoj. Pomozte nám s jejich zakoupením. Přispějte prostřednictvím tohoto odkazu https://www.nfpomoci.cz/project/pomozte-nejmensim-dostat-se-na-vysetreni-vcas/ a Váš příspěvek bude znásoben 1,618. Děkujeme Vám!

Pomozte Kájovi dostat se na vyšetření včas.

Kája je chlapeček, který zřejmě trpí autismem. Možná ale, že jeho projevy jsou způsobeny poruchou vývoje a nebo nepevným výchovným vedením.

Vyšetřovací metody, které dokáží přesně odlišit autismus od poruchy psychomotorického vývoje jsou dostupné jen v některých ordinacích klinického psychologa.  Ty jsou zahlceny pacienty. Na vyšetření se čeká i rok.

Ve spolupráci s Nadačním fondem pomoci jsme otevřeli 90 denní sbírku, jejíž výtěžek půjde na zakoupení psychodiagnostických metod ADOS-2 a BSID-III. Chceme tím pomoci malým pacientům zkrátit dobu čekání na vyšetření. Budou moci využít naše pracoviště, které od prosince navýšilo svou kapacitu. 

K čemu je potřeba přesná diagnóza?

- Rodina bude vědět jak o Káju pečovat a podporovat jeho vývoj

- bude moci využívat adekvátní služby následné péče

- získá od státu finanční příspěvek na péči o Káju

- zvýší se kvalita života Káji i celé jeho rodiny

 

přispět můžete zde https://www.nfpomoci.cz/project/pomozte-nejmensim-dostat-se-na-vysetreni-vcas/

A co vlastně vyšetřovací metody umí a jak se používají?

ADOS-2 - Diagnostika a hodnocení poruchy autistického spektra

ADOS-2 je testová metoda využívaná v rámci psychologického vyšetření pro diagnostiku dětského autismu, atypického autismu, Aspergerova syndromu a dalších poruch z tohoto okruhu.  Metoda je založena na provokaci určitých situací a z ní vyplývající typu chování, komunikace, hry. Následně pak pozorování dítěte, jak si v dané situaci poradí. Pomocí pečlivě vybraného materiálu a sestavených úkolů se snažíme zachytit zvláštnosti, kterými se tyto děti liší od svých vrstevníků. Díky přímému pozorování dítěte „v akci“ dokážeme lépe porozumět, v čem má dítě problémy, zároveň posoudit míru závažnosti jeho obtíží lépe než z pouze z popisu zvláštností v chování podávané v rozhovoru s rodiči. V řadě případů zjistíme, že se nejedná o poruchu z okruhu autistického spektra, nýbrž o jinou vývojovou poruchu, nerovnoměrný vývoj a nezralost, nepevné výchovné vedení bez pravidel a hranic atp. Správné stanovení diagnózy je důležité pro další kvalitu života dítěte a jeho rodiny viz systém následné péče (např. raná péče, asistence pedagoga, speciální vzdělávací a výchovné potřeby, nácvik sociálních dovedností atp.).

 

BSID III – Vývojové škály Bayleyové

 

Vývojové škály obsahují speciálně vybrané hračky a úkoly určená pro jednotlivá věková období dítěte (od jednoho měsíce věku po 42. měsíc věku). Metoda je založena na principu vývoje – děti v určitých věkových obdobích jsou zralé k osvojení si určitých dovedností, ty pak v dalším vývoji dále rozvíjí a zkvalitňují. Při zadávání této metody pomocí jednoduché hry v dítěti podněcujeme dovednosti, které očekáváme, že by ve svém věku mělo umět. Dle počtu splněných úkolů dokážeme stanovit aktuální vývojovou úroveň v oblasti motorického (pohybového) vývoje a mentálního (rozumového vývoje). Posouzení psychomotorického vývoje je důležité zvláště tam, kde dochází k různým zpomalení vývoje, či odchylkám ve vývoji a zvažujeme možné příčiny jako např. Nejčastěji nerovnoměrný vývoj, opožďování ve vývoji řeči, opožďování celkového psychomotorického vývoje, stanovení hloubky mentální retardace, diagnostika dětského autismu, ADHD apod. Informace získané z pozorování a výsledků dané metody jsou důležitá především pro zachycení silných a slabých stránek dítěte, obtíží a potřeb rehabilitace. Pokud známe silné a slabé stránky daného dítěte můžeme rodičům navrhnout doporučení, jak jej snadněji rozvíjet, vychovávat, případně jej nepřetěžovat nadměrnými požadavky, díky tomu pak podporovat kvalitu života dítěte i jeho rodiny. Výsledky vyšetření pak využívají i další odborníci v systému komplexní péče (foniatrie, logopedie, neurologie, rehabilitace, raná péče, speciálně pedagogické centrum atd.). 


Pomůžete nám získat potřebný obnos na zakoupení těchto metod?

Klikněte na níže uvedený odkaz a nebo načtěte QR kód čtečkou ve svém mobilu. Přesměruje Vás na stránky NF pomoci, který pro nás sbírku otevřel. Zde můžete pohodlně přispět libovolnou částkou a navíc sdílet na facebooku. A víte co je na tom všem skvělé? Každý obnos Nadační fond pomoci znásobí 1,618.  A za sdílení na facebooku z jejich stránek nám dá peníze navíc. 

https://www.nfpomoci.cz/project/pomozte-nejmensim-dostat-se-na-vysetreni-vcas/

Přispějte nám a pomozte tak všem dětem. Nejen Kájovi.

Děkujeme!

Darujte

Darujte

Sledujte nás

          

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.

sídlo organizace:

Tyrše a Fügnera 105/7, 251 01 Říčany - Radošovice

další centra: 
Hornokrčská 707/7, 140 00 Praha 4 - Krč
Nám. Smiřických 39,  281 63 Kostelec n. Č. lesy

Dat. schránka: s38nup5
IČ: 22768602

Číslo účtu veřejné sbírky: 43-4444070227/0100
Číslo běžného účtu: 107-1066130267/0100