Mezi lidi - ze sociální izolace ven

          

Realizujeme projekt podpořený z Operačního programu Zaměstnanost s názvem:
MEZI LIDI - ZE SOCIÁLNÍ IZOLACE VEN

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015944
Doba realizace projektu: 1. 9. 2020 – 30. 11. 2021

Projekt se zaměřuje na dlouhodobou podporu cílových skupin. Jeho cílem je zvýšení dostupnosti motivačních, psychoterapeutických a poradenských služeb pro určené CS. Aktivity vedou k zmírnění znevýhodnění těchto osob spojené s jejich hendikepem nebo s poskytováním neformální péče. Toto znevýhodnění způsobuje potíže při znovuzačlenění do společnosti a potenciálně na pracovní trh. Cílová skupina vzejde z oblasti Středočeského kraje s největším dopadem na území MAS Podlipansko.

Projekt je realizován za podpory MAS Podlipansko

Aktivity projektu: 

1. Individuální setkávání

2. Rodinné setkávání

3. Podpůrné skupiny

4. Párové setkávání

Cíl projektu: 

Cílem projektu je umožnit osobám z cílových skupin motivačně-psychoterapeutické služby, které svým charakterem a náplní, přispějí ke zmírnění sociální izolace vybraných cílových skupin a aktivizují ji k většímu zapojení do společnosti. Zároveň motivují CS k aktivnímu řešení své situace. Aktivity pracují v rovině psychické podpory a pomoci a pomáhají rozklíčovat a odstranit vnitřní příčiny selhávání jedince na trhu práce a ve společnosti.

Z dlouhodobého hlediska je naším cílem zvýšení kvality života těchto osob, zmírnění jejich sociální izolace a zvýšení možnosti jejich zapojení se do společnosti. Někteří klienti toto zapojení spatřují v uplatnění na trhu práce, jiní v aktivním využívání volnočasových aktivit. U osob se zdravotním postižením jde často o překonání strachu a obav z okolí, schopnost být v jedné místnosti s cizími lidmi, navázat s nimi hovor či se aktivně zajímat o své zdraví a být soběstačný v obhospodaření své domácnosti. I toto je jedním z projevů zmírnění sociální izolace a zvýšení sociálního začlenění.

Tato služba bude pro osoby z CS poskytována zdarma po 15 měsíců. 

Cílová skupina projektu:

Osoby pečující o jiné závislé osoby

Rodiče samoživitelé

Osoby se zdravotním postižením

Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené

Pokud máte zájem o více informací o projektu a nebo se chcete projektu zúčastnit obraťte se na:

Bc. Jakuba Chudomela na jakub.chudomel@modredvere.cz nebo na tel.: 721 967 425.

Mgr. et Mgr. Zdeňku Vitámvásovou na zdenka.vitamvasova@modredvere.cz nebo na tel.: 702 217 867.

Darujte

Darujte

Sledujte nás

          

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.

sídlo organizace:

Tyrše a Fügnera 105/7, 251 01 Říčany - Radošovice

další centra: 
Hornokrčská 707/7, 140 00 Praha 4 - Krč
Nám. Smiřických 39,  281 63 Kostelec n. Č. lesy

Dat. schránka: s38nup5
IČ: 22768602

Číslo účtu veřejné sbírky: 43-4444070227/0100
Číslo běžného účtu: 107-1066130267/0100