Podpora rodinám

 

Projekt: Podpora rodinám (dotační program RODINA 2018)

 

Realizace: rok 2018

 

Cíl projektu: Práce s dětmi a rodinami prostřednictvím odborné pomoci v rovině preventivní, podpůrné a nápravné.

 

Cílová skupina: projekt má následující cílové skupiny:

  1. Děti a rodiny, které se mohou ocitnout nebo se ocitají v ohrožení (spadají do agendy OSPOD – orgán sociálně-právní ochrany dětí).
  2. Biologické děti pěstounů.
  3. Osvojitelé a jejich děti.
  4. Veřejnost (osvětová činnost).

 

Aktivity:

  1. Poskytování komplexní podpory ohroženým rodinám/dětem v evidenci OSPOD – poskytování psychoterapií, ať již individuálních nebo rodinných.
  2. Podpora dětí pěstounů, osvojitelů a osvojenců – vytvoření podpůrných skupin pro tyto děti pod terapeutickým vedením, poskytování individuálních psychoterapií.
  3. Analýza potřeb rodičů a podpora při řešení nejistot s výchovou osvojenců – psychoterapie pro rodiče, kteří mají osvojené dítě.
  4. Provázení přechodem z jednoho typu péče do druhého a podpora celého rodinného systému.

 

Uvedené aktivity jsou poskytovány zdarma.

Darujte

Darujte

Sledujte nás

          

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.

sídlo organizace:

Tyrše a Fügnera 105/7, 251 01 Říčany - Radošovice

další centra: 
Hornokrčská 707/7, 140 00 Praha 4 - Krč
Nám. Smiřických 39,  281 63 Kostelec n. Č. lesy

Dat. schránka: s38nup5
IČ: 22768602

Číslo účtu veřejné sbírky: 43-4444070227/0100
Číslo běžného účtu: 107-1066130267/0100