Terénní krizová pomoc pro děti

       

Název projektu: Terénní krizová pomoc pro děti

Doba realizace: 1. července 2017 – 30. června 2019

 

Cíl projektu: Vytvořit pracoviště, které bude poskytovat vedle ambulantní krizové pomoci i krizovou terénní pomoc dětem, mladistvým či rodinám s dětmi. Touto formou bude poskytnuta odborná podpora 100 rodinám s dětmi či dětem a mladistvým, kteří se nacházejí v krizi. V rámci realizace projektu vytvoříme tištěné a video informační materiály o službách krizových center.

 

Krizová pomoc je sociální služba dle 108/2006 Sb. zákona o sociálních službách. Je poskytována zdarma a anonymně. Terénní krizovou pomoc pro děti mohou využít rodiny s dětmi. Mohou nás zavolat také učitelé, vychovatelé nebo jiní pracovníci s dětmi a mládeží, kteří ví, že se dítě ocitlo v situaci, se kterou si není schopno poradit. Našimi klienty tak jsou rodiny, ve kterých probíhá domácí násilí; děti/mladiství, kteří jsou obětí šikany; děti/mladiství kteří se nemohou začlenit do školního kolektivu; děti/mladiství, kteří se sebepoškozují nebo mají sebevražedné myšlenky aj. Jezdíme do rodin, škol a školských zařízení, ale i jinam, je-li to potřeba. Službu poskytujeme na území hl. m. Prahy.  

 

 

Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků The VELUX Foundations. 

 

NROS https://www.nros.cz/

Včasná pomoc dětem https://www.vcasnapomocdetem.cz/

The VELUX Foundations http://veluxfoundations.dk/en

Darujte

Darujte

Sledujte nás

          

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.

sídlo organizace:

Tyrše a Fügnera 105/7, 251 01 Říčany - Radošovice

další centra: 
Hornokrčská 707/7, 140 00 Praha 4 - Krč
Nám. Smiřických 39,  281 63 Kostelec n. Č. lesy

Dat. schránka: s38nup5
IČ: 22768602

Číslo účtu veřejné sbírky: 43-4444070227/0100
Číslo běžného účtu: 107-1066130267/0100