Terénní krizová pomoc pro děti

Název projektu: Terénní krizová pomoc pro děti

Doba realizace: 1. července 2017 – 30. června 2019

 

Cíl projektu: Vytvořit pracoviště, které bude poskytovat vedle ambulantní krizové pomoci i krizovou terénní pomoc dětem, mladistvým či rodinám s dětmi. Touto formou bude poskytnuta odborná podpora 100 rodinám s dětmi či dětem a mladistvým, kteří se nacházejí v krizi. V rámci realizace projektu vytvoříme tištěné a video informační materiály o službách krizových center.

 

Krizová pomoc je sociální služba dle 108/2006 Sb. zákona o sociálních službách. Je poskytována zdarma a anonymně. Terénní krizovou pomoc pro děti mohou využít rodiny s dětmi. Mohou nás zavolat také učitelé, vychovatelé nebo jiní pracovníci s dětmi a mládeží, kteří ví, že se dítě ocitlo v situaci, se kterou si není schopno poradit. Našimi klienty tak jsou rodiny, ve kterých probíhá domácí násilí; děti/mladiství, kteří jsou obětí šikany; děti/mladiství kteří se nemohou začlenit do školního kolektivu; děti/mladiství, kteří se sebepoškozují nebo mají sebevražedné myšlenky aj. Jezdíme do rodin, škol a školských zařízení, ale i jinam, je-li to potřeba. Službu poskytujeme na území hl. m. Prahy.  

 

 

Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků The VELUX Foundations.

 

 

       

 

 

NROS https://www.nros.cz/

Včasná pomoc dětem https://www.vcasnapomocdetem.cz/

The VELUX Foundations http://veluxfoundations.dk/en

Daruj

Podpořte nás

ČÍSLO ÚČTU 107-1066130267 / 0100
DÁRCOVSKÁ DMS

DMS MODREDVERE 30
DMS MODREDVERE 60
DMS MODREDVERE 90

na číslo 87 777
více info zde

Děkujeme každému za jakoukoli formu pomoci.

Blog

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú,
sídlo organizace: náměstí Smiřických 39, Kostelec nad Černými lesy, 281 63
další centra: 
Praha Hostivař, K Horkám 23
Říčany, Tyrše a Fügnera 105/7

dat.schránka: s38nup5
IČ:22768602
generální ředitelství a statutární orgán:
+420 725 830 830