Modré dveřePraha

Psychoterapie a poradenství


Mgr. Saša WalnerováChcete-li se objednat na psychoterapii  a poradenství, kontaktujte:

Mgr. Saša Walnerová, tel.: 722 065 202, email: sasa.walnerova@modredvere.cz


INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOTERAPIE

jak probíhá
- rozhovory se odvíjí od konkrétní zakázky klienta

- dle potřeby pracuje s historií klienta i s jeho současnými partnerskými, rodinnými i profesními vztahy a s jejich vědomými i nevědomými aspekty

kdy pomáhá
- orientace v pocitech, prožitcích, obtížích (nevěra, úmrtí blízké osoby)

- orientace ve vztazích, konfliktech s okolím

- podpora rozvoje klientovy osobnosti

- porozumění sobě samému

- poznání a změna nefunkčních vzorců chování, myšlení, prožívání a porozumění jejich kořenům

SKUPINOVÁ PSYCHOTERAPIE

RODINNÁ PSYCHOTERAPIE

jak probíhá jak probíhá

- sestavena a zaměřena podle konkrétní zakázky klientů

- pravidelná setkání ve skupině 6-12 osob

- facilitováno psychoterapeutem či koterapeutickým párem

- odvíjí se od konkrétní zakázky rodiny

- účastní se celá rodina

 (příp. jen partnerský pár či někteří členové rodiny)

kdy pomáhá

- řešení specifických osobnostních obtíží

  (např. neurotického charakteru)     

- sdílení starostí, pocitů s lidmi s podobným osudem

- sebepoznání, rozvoj osobnosti

- zlepšování komunikačních dovedností

- uplatnění osobních potenciálů    

kdy pomáhá

- komunikace jednotlivých členů rodiny o jejich potřebách a přáních

- pochopení odlišnosti potřeb jednotlivých členů rodiny

- hledání způsobu soužití optimálního pro všechny členy

- neshody ve výchově dětí, problémy s komunikací v rodině

- vhodná při poruchách chování dětí

- vhodná při zdravotních obtížích bez somatického - tělesného podkladu

                                                                                                                                                                                                                  

- vhodná při psychických i psychosomatických obtíží dětí i dospělých (deprese, bolesti hlavy, břicha, pomočování u dětí, poruchy příjmu potravy)

Další služby, které nabízíme:

  • Předškolní příprava

Předškolní přípravu nabízíme individuální nebo skupinovou formou Stimulačního programu MAXÍK. Jde o program, který je akreditován MŠMT ČR – č.j. 32 809/2010-25-778 a je v něm kladen důraz na komplexní rozvoj předpokladů, které dítě bude potřebovat ve škole, tedy hlavně zrakového a sluchového rozlišování, prostorové orientace, grafomotoriky, paměti, soustředěnosti a dalších schopností podílejících se na úspěšném zvládnutí čtení, psaní a počítání. Program vyžaduje domácí trénování s rodičem, které však nepřesahuje 8-10 minut denně. Program je koncipován tak, aby dítě bavil a co nejefektivněji rozvinul potřebné dovednosti.

Předškolní přípravu je u nás možné realizovat individuální formou, při které spolupracuje psycholog s jedním dítětem a rodičem, nebo skupinovou, zpravidla v malé skupince 3-7 dětí.

NAŠI PSYCHOTERAPEUTI A PORADCI

Pro kontakt na daného pracovníka klikněte na jeho jméno či fotografii.

Darujte

Darujte

Sledujte nás

  

CO JE U NÁS NOVÉHO?

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú,
sídlo organizace: náměstí Smiřických 39, Kostelec nad Černými lesy, 281 63
další centra: 
Praha Hostivař, K Horkám 23
Říčany, Tyrše a Fügnera 105/7

dat.schránka: s38nup5
IČ:22768602

č. účtu: 107-1066130267/0100


ředitelka organizace -statutární zástupce:
+420 725 830 830