Modré dveřePraha

Psychoterapie a poradenství

Chcete-li se objednat na psychoterapii, máte u nás následující možnosti: 

Psychoterapie a poradenství zdarma 

 


 

 
 
 
 

 
    
 

Placená psychoterapie

v rámci projektu MHMP a MPSV

 
Výhody a nevýhody Výhody a nevýhody
 • v současné době řadíme na pořadník
 • vstřícnější čekací doba
 • nic neplatíte
 • podporu je možné čerpat vždy jen na kalendářní rok 
 • budeme potřebovat váš podpis
 • věnujeme se dospělým i dětem 
 • v rámci pověření SPO nabízíme podporu rodinám s dětmi do 18 let, které se dostaly do nepříznivé životní situace, a jsou v agendě Orgánu sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD) např. z důvodu problematických rodinných vztahů mezi rodiči, mezi rodiči a dětmi, mezi sourozenci, výchovných problémů, soudu o svěření do péče apod. Významným hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. Přitom se přihlíží i k širšímu sociálnímu prostředí dítěte.  
 • v současné době řadíme na pořadník
 • pro kohokoliv
 • nepotřebujeme váš podpis (v případě terapie dítěte
  potřebujeme podpis alespoň 1 zák. zástupce)
 • Terapeutické centrum Modré dveře Praha není smluvním zařízením se zdravotními pojišťovnami,  nejsme tak povinni vyplňovat žádné záznamy z proběhnutých setkání

Chcete využít placenou psychoterapii? 

Zavolejte nám. Volejte kterýkoliv všední den.

   
Nejste si jisti, jestli je projekt pro Vás?  Zavolejte nám.
   
   
Bc. Kateřina Pažourek   PhDr. Kateřina Siveková
tel.: +420 722 065 202 (po-pá)  tel.: +420 725 830 830 (út)
katerina.pazourek@modredvere.cz  katerina.sivekova@modredvere.cz
 (rodinná a párová terapie)
Mgr. et Mgr. Alena Zelinová  MUDr. Jiří Ježek
tel.: +420 727 864 956 (út, st, čt, pá) tel.: 739 751 902 (út)
alena.zelinova@modredvere.cz  jiri.jezek@modredvere.cz
(rodinná a párová terapie)
Bc. Renáta Lokajíčková, DiS. 
tel.: +420 727 864 785 (po, st, čt)
renata.lokajickova@modredvere.cz
 
 
Mgr. Kateřina Krátká
tel.: +420 722 502 408 (út, čt, pá)
katerina.kratka@modredvere.cz
 

Mgr. Sylva Hampalová
tel.: +420 725 885 885 (út, st, čt)
sylva.hampalova@modredvere.cz
 


Níže naleznete obecné informace o psychoterapii

INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOTERAPIE

SKUPINOVÁ PSYCHOTERAPIE

RODINNÁ PSYCHOTERAPIE


jak probíhá

 • rozhovory se odvíjí od konkrétní zakázky klienta
 • dle potřeby pracuje s historií klienta i s jeho současnými partnerskými, rodinnými i profesními vztahy a s jejich vědomými i nevědomými aspekty
 • sestavena a zaměřena podle konkrétní zakázky klientů
 • pravidelná setkání ve skupině 6-12 osob
 • facilitováno psychoterapeutem či koterapeutickým párem
 • odvíjí se od konkrétní zakázky rodiny
 • účastní se celá rodina
 • (příp. jen partnerský pár či někteří členové rodiny)


kdy pomáhá

 • orientace v pocitech, prožitcích, obtížích (nevěra, úmrtí blízké osoby)
 • orientace ve vztazích, konfliktech s okolím
 • podpora rozvoje klientovy osobnosti
 • porozumění sobě samému
 • poznání a změna nefunkčních vzorců chování, myšlení, prožívání a porozumění jejich kořenům 
 • řešení specifických osobnostních obtíží (např. neurotického charakteru)     
 • sdílení starostí, pocitů s lidmi s podobným osudem
 • sebepoznání, rozvoj osobnosti
 • zlepšování komunikačních dovedností
 • uplatnění osobních potenciálů    
 • komunikace jednotlivých členů rodiny o jejich potřebách a přáních
 • pochopení odlišnosti potřeb jednotlivých členů rodiny
 • hledání způsobu soužití optimálního pro všechny členy
 • neshody ve výchově dětí, problémy s komunikací v rodině
 • vhodná při poruchách chování dětí
 • vhodná při zdravotních obtížích bez somatického - tělesného podkladu
 • vhodná při psychických i psychosomatických obtíží dětí i dospělých (deprese, bolesti hlavy, břicha, pomočování u dětí, poruchy příjmu potravy)

NAŠI PSYCHOTERAPEUTI A PORADCI

Pro kontakt na daného pracovníka klikněte na jeho jméno či fotografii.

Darujte

Darujte

Sledujte nás

   

CO JE U NÁS NOVÉHO?

Podpořte naši právě probíhající sbírku

Terapeutický pokojíček pro dětské klienty krizové intervence a psychoterapie v pražském centru Modré dveře.

číslo účtu 101 7777 101/0300
variabilní symbol 20211105

Sbírka je realizována v rámci programu ČSOB pomáhá regionům.
https://csobpomaharegionum.csob.cz/detail-projektu/1674-pokojicek-pro-radostne-detstvi

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú,
sídlo organizace: náměstí Smiřických 39, Kostelec nad Černými lesy, 281 63
další centra: 
Praha Hostivař, K Horkám 23
Říčany, Tyrše a Fügnera 105/7

dat.schránka: s38nup5
IČ:22768602

č. účtu: 107-1066130267/0100


Ředitelka organizace - statutární zástupce

Výkonný ředitel