Modré dveřePraha

Psychoterapie a poradenství


Chcete-li se objednat na psychoterapii, máte u nás tyto možnosti:

Psychoterapie a poradenství
zdarma 

 


 

 
 
 
 
 
    
 

Placená
psychoterapie

v rámci projektu MHMP a MPSV

 
Výhody a nevýhody Výhody a nevýhody

- vstřícnější čekací doba,
- nic neplatíte,
- podporu je možné čerpat dlouhodobě (cca 2 roky),
- budeme potřebovat váš podpis,

- pouze pro dospělé či děti z rodiny, kde je alespoň jeden člen registrován na OSPOD (tj. došlo ke kontaktu se sociálním pracovníkem např. z důvodu problematických rodinných vztahů mezi rodiči, mezi rodiči a dětmi, mezi sourozenci, výchovných problémů, soudu o svěření do péče apod.).

- v současné době řadíme na pořadník,
- pro kohokoliv,
- nepotřebujeme váš podpis (v případě terapie dítěte potřebujeme podpis alespoň 1 zák. zástupce),
- dostupnost služby není termínově omezena.

Chcete využít placenou psychoterapii? 

Zavolejte nám.

Volejte kterýkoliv všední den níže uvedeným pracovníkům:

Více informací o projektu pro psychoterapie zdarma zde a pro poradenství zdarma zde Bc. Kateřina Pažourek (po-pá 8-16)
tel.: +420 722 065 202
Nejste si jisti, jestli je projekt pro Vás?  katerina.pazourek@modredvere.cz
Zavolejte nám.
Volat můžete již nyní! PhDr. Tereza Morkusová (kontakt viz levý sloupec)
PhDr. Tereza Morkusová Mgr. Karolína Honsová (kontakt viz levý sloupec)
tel.: +420  727 864 785
(út-pá: 8-16)
tereza.morkusova@modredvere.cz RNDr. Ivan Pavlíček 
 

+420 727 864 956 (v Modrých dveřích Praha působí úterý)

Mgr. Karolína Honsová
ivan.pavlicek@modredvere.cz

tel.: +420 722 502 408 
(po-pá: 8-16)

karolina.honsova@modredvere.cz PhDr. Kateřina Siveková
 

+420 725 830 830  (v Modrých dveřích Praha působí úterý)

katerina.sivekova@modredvere.cz


Níže naleznete obecné informace o psychoterapii

INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOTERAPIE

SKUPINOVÁ PSYCHOTERAPIE

RODINNÁ PSYCHOTERAPIE

jak probíhá

- rozhovory se odvíjí od konkrétní zakázky klienta

- dle potřeby pracuje s historií klienta i s jeho současnými partnerskými, rodinnými i profesními vztahy a s jejich vědomými i nevědomými aspekty

- sestavena a zaměřena podle konkrétní zakázky klientů

- pravidelná setkání ve skupině 6-12 osob

- facilitováno psychoterapeutem či koterapeutickým párem

- odvíjí se od konkrétní zakázky rodiny

- účastní se celá rodina

 (příp. jen partnerský pár či někteří členové rodiny)

kdy pomáhá

- orientace v pocitech, prožitcích, obtížích (nevěra, úmrtí blízké osoby)

- orientace ve vztazích, konfliktech s okolím

- podpora rozvoje klientovy osobnosti

- porozumění sobě samému

- poznání a změna nefunkčních vzorců chování, myšlení, prožívání a porozumění jejich kořenům

 

- řešení specifických osobnostních obtíží

  (např. neurotického charakteru)     

- sdílení starostí, pocitů s lidmi s podobným osudem

- sebepoznání, rozvoj osobnosti

- zlepšování komunikačních dovedností

- uplatnění osobních potenciálů    

- komunikace jednotlivých členů rodiny o jejich potřebách a přáních

- pochopení odlišnosti potřeb jednotlivých členů rodiny

- hledání způsobu soužití optimálního pro všechny členy

- neshody ve výchově dětí, problémy s komunikací v rodině

- vhodná při poruchách chování dětí

- vhodná při zdravotních obtížích bez somatického - tělesného podkladu

                                                                                                                                                                                                                  

- vhodná při psychických i psychosomatických obtíží dětí i dospělých (deprese, bolesti hlavy, břicha, pomočování u dětí, poruchy příjmu potravy)

Další služby, které nabízíme:

  • Předškolní příprava

Předškolní přípravu nabízíme individuální nebo skupinovou formou Stimulačního programu MAXÍK. Jde o program, který je akreditován MŠMT ČR – č.j. 32 809/2010-25-778 a je v něm kladen důraz na komplexní rozvoj předpokladů, které dítě bude potřebovat ve škole, tedy hlavně zrakového a sluchového rozlišování, prostorové orientace, grafomotoriky, paměti, soustředěnosti a dalších schopností podílejících se na úspěšném zvládnutí čtení, psaní a počítání. Program vyžaduje domácí trénování s rodičem, které však nepřesahuje 8-10 minut denně. Program je koncipován tak, aby dítě bavil a co nejefektivněji rozvinul potřebné dovednosti.

Předškolní přípravu je u nás možné realizovat individuální formou, při které spolupracuje psycholog s jedním dítětem a rodičem, nebo skupinovou, zpravidla v malé skupince 3-7 dětí.

NAŠI PSYCHOTERAPEUTI A PORADCI

Pro kontakt na daného pracovníka klikněte na jeho jméno či fotografii.

Darujte

Darujte

Sledujte nás

  

CO JE U NÁS NOVÉHO?

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú,
sídlo organizace: náměstí Smiřických 39, Kostelec nad Černými lesy, 281 63
další centra: 
Praha Hostivař, K Horkám 23
Říčany, Tyrše a Fügnera 105/7

dat.schránka: s38nup5
IČ:22768602

č. účtu: 107-1066130267/0100


ředitelka organizace -statutární zástupce:
+420 725 830 830