Modré dveřeŘíčany

Sociální rehabilitace

Pro objednání nebo více informací kontaktujte Lenku Pekařovou - telefonicky na 727 864 773e-mailem na lenka.pekarova@modredvere.cz nebo osobně ulice Tyrše a Fügnera 105/7, Říčany.

Voláte a nikdo to nezvedá? Zavoláme Vám zpět hned, jakmile to bude možné.


Je pro vás těžké:

starat se o domácnost?

vyřizovat věci na úřadech?

trávit volný čas podle vašich představ?

hospodařit s penězi a nakupovat?

najít si práci?

samostatně cestovat veřejnou dopravou?


Tým pracovníků sociálních služeb

Pro kontakt na daného pracovníka klikněte na jeho jméno či fotografii.

Mgr. Marie Lubojacká

Bc. Eva Vančurová

Pro koho je služba určena

Lidem se zkušeností s duševním onemocněním, kteří potřebují podpořit v rozvoji kompetencí, které jsou nezbytné pro žití co nejspokojenějšího života v běžné společnosti a kteří:

 • mají zájem spolupracovat na svém zotavení
 • mají zájem a možnost prakticky využívat naše služby (například mají dostatek času, neprožívají akutní ohrožení v důsledku záplavy úzkosti)
 • jsou ve věku mezi 15 a 85 lety,
 • mají bydliště nebo se zdržují (např. studují, pracují) na území Středočeského kraje a to maximálně 25 km od města Říčany
 • a kterým poskytování této služby nebylo ukončeno před méně než 6 měsíci z důvodu neplnění povinností uvedených ve smlouvě.

Můžeme Vám pomoci v těchto oblastech

 • péče o sebe, své zdraví a bezpečí,
 • cestování v místě bydliště a jeho okolí,
 • hospodaření se svými penězi,
 • vedení své domácnosti a její udržování v pořádku a čistotě,
 • navazování, udržování a rozvíjení vztahů s blízkými osobami a kontaktů s širším společenským prostředím
 • vzdělávání podle svých potřeba přání,
 • nalezení vhodného pracovního uplatnění,
 • trávení volného času podle vlastních zájmů a přání,
 • vyřizování osobních záležitostí u lékaře, na úřadech, v institucích.

K čemu služba povede

 • Budete ve svém životě více samostatný, nezávislý a spokojený v tom, co se Vám teď nedaří. například: se budete starat o sebe a svoji domácnost, budete se vám lépe dařit pečovat o své zdraví a bezpečí, získávat peníze a hospodařit s nimi, navazovat a udržovat vztahy s blízkými lidmi, chodit mezi lidi, trávit uspokojivě volný čas, využívat veřejné služby, vzdělávat se, být užitečný pro druhé.

Kdy a kde službu poskytujeme

 • V prostorách Terapeutického centra Modré dveře Říčany.
 • Ve Vašem běžném prostředí - například ve Vaší domácnosti, na pracovišti, v hromadné dopravě, v obchodech, u lékaře. Tedy tam, kde budete potřebné kompetence dále využívat.
 • Od pondělí do pátku od 8 do 16:30 hodin.

Co se bude ve službě dít

 • Kontaktujte Lenku Pekařovou (tel.: +420 727 864 773, e-mail: lenka.pekarova@modredvere.cz).
 • Lenka vám vše vysvětlí, případně Vám určí pracovníka, který se Vám bude věnovat.
 • S pracovníkem služby projednáte, s čím potřebujete pomoci a co Vám můžeme nabídnout. 
 • Pracovník s Vámi uzavře smlouvu o poskytování služby a naplánuje s Vámi, jak bude naše spolupráce probíhat. To trvá přibližně 2-4 týdny.
 • Poté můžeme začít službu poskytovat - s pracovníky služby budete nejméně jednou týdně trénovat společně naplánované - to, co se Vám teď nedaří.
 • Pokud se nedomluvíme jinak, budete dovednosti trénovat také jednou týdně ve skupině lidí, kteří mají podobné obtíže, a to v terapeutickém centru Modré dveře v Říčanech.

Kolik to bude stát

 • Za službu nebudete nic platit, (je hrazena z veřejných finančních prostředků a z dalších zdrojů).

Potřebujete něco jiného?

 • Můžete se na nás obrátit s žádostí o pomoc s vyhledáním pro vás vhodné služby či organizace. 
 • Zažíváte-li akutní potíže a potřebujete podporu ihned, či v co nejbližší době, je možné využít naše služby Krizové pomoci.
 • Pokud jsou informace příliš složité, pracovníci organizace poradí, zda do cílové skupiny služby patříte, či nikoliv. V případě, že nikoliv, pomohou Vám najít pro Vás vhodné služby.

Stojíme o váš názor!

Velmi stojíme o pohled klientů a klientek, i veřejnosti na poskytované služby. Názory, či případné stížnosti vnímáme jako pro nás podstatné. Chcete-li podat stížnost zde v dokumentu najdete informace o tom, jak postupovat. Dokument naleznete také úplně dole na stránce.


Poslání

Posláním služby sociální rehabilitace v Modrých dveřích je podporovat a rozvíjet kompetence lidí se zkušeností s duševním onemocněním, které jim umožní žít co nejspokojenější život.

Cíle služby

Člověk je více samostatný, nezávislý a spokojený v těchto oblastech života:

 • bydlení
 • péče o sebe, své zdraví a bezpečí,
 • cestování v místě bydliště a jeho okolí,
 • hospodaření se svými penězi,
 • vedení své domácnosti a její udržování v pořádku a čistotě,
 • navazování, udržování a rozvíjení vztahů s blízkými osobami a kontaktů s širším společenským prostředím
 • vzdělávání podle svých potřeba přání,
 • nalezení vhodného pracovního uplatnění,
 • trávení volného času podle vlastních zájmů a přání,
 • vyřizování osobních záležitostí u lékaře, na úřadech, v institucích.

Zásady

 • Individuální přístup ke klientovi - každý člověk je jedinečný. Zohledňujeme jeho osobnost, schopnosti, dovednosti a návyky. S každým klientem hledáme způsob a míru podpory zohledňující jeho individualitu.

 • Respekt k rozhodnutí klienta - řídíme se rozhodnutím klienta. Neděláme věci, které nechce. Uvědomujeme si však svoji povinnost poskytnout mu pro jeho rozhodnutí dostatek informací a to takovým způsobem, aby jim rozuměl. Podporujeme tím převzetí odpovědnosti za svá rozhodnutí.

 • Aktivní podpora klientovi - úkolem pracovníků není dělat jen to, o co si klient řekne, ale také aktivně zjišťovat, co potřebuje ve svém životě změnit a změnu mu nabízet.

 • Podpora důstojnosti uživatele služby - ve svém jednání projevujeme klientovi úctu. Chováme se tak, abychom nesnížili jeho důstojnost. Posilujeme i jeho úctu k sobě samému. Učíme ho dbát na svůj vzhled a na své chování.

 • Respekt ke vztahům klienta - bereme ohled na rodinné zázemí klienta, prostředí, ve kterém žije, tráví volný čas nebo pracuje. Průběh služby dojednáváme tak, aby nedocházelo k neshodám mezi klientem a jeho blízkým okolím. V případě konfliktu klienta s jeho blízkými zachováváme nezaujatý postoj.

 • Užitečnost v běžném životě - usilujeme o to, aby naše služba klientům přinášela konkrétní výsledky již v blízké budoucnosti. Nesnažíme se o získání a rozvoj dovedností samoúčelně, tedy bez potřeby uplatňovat je v běžném životě.

 • Spolupráce pro dosažení změny - aktivně působíme nejen na uživatele služby, ale i na jeho blízké nebo jiné sociální služby, s cílem dosáhnout v životě změny, o niž uživatel služby usiluje.

 • Nezávislost na službě a nenahrazování běžných služeb - podporujeme nezávislost klienta na službě. Její využívání je prostředkem k dosažení cílů klienta, nikoliv cílem samotným. Podporujeme ho ve využívání přirozených zdrojů pomoci, ve využívání běžných veřejně dostupných služeb, případně dalších specializovaných odborných služeb. Společně s klientem a s jeho blízkými hledáme, kdo by mu mohl pomoci s řešením jeho situace (například škola, psychiatr, úřad, volnočasové zařízení). Tyto další zdroje pomoci nenahrazujeme, ale pomáháme je zprostředkovat.

 • Zvládnutelnost změn v životě - uvědomujeme si, že uživatelé služby často nemohou dosáhnout úplné samostatnosti ve všem, co v životě dělají. Snažit se o to by leckdy bylo zbytečné a pro uživatele služby nepřiměřeně zatěžující. Proto hledáme vždy takovou míru osamostatnění, která je pro konkrétního klienta zvládnutelná.

 • Respekt k fázi nemoci - uvědomujeme si, že duševní onemocnění se vyvíjí a proměňuje v čase. Respektujeme, že každý klient je podle fáze své nemoci různou měrou připraven pro změnu ve svém životě.

Kapacita

Okamžitá kapacita služby je 37 klientů.

Služba je realizována v souladu s § 70 zákona o sociálních službách (108/2006 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů).

Pracovníci Modrých dveří se řídí Etickým kodexem.

Darujte

Darujte

Sledujte nás

          

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.

sídlo organizace:

Tyrše a Fügnera 105/7, 251 01 Říčany - Radošovice

další centra: 
K Horkám 16/23, 102 00 Praha - Hostivař
Nám. Smiřických 39,  281 63 Kostelec n. Č. lesy

Dat. schránka: s38nup5
IČ: 22768602

Číslo účtu veřejné sbírky: 43-4444070227/0100
Číslo běžného účtu: 107-1066130267/0100