Modré dveřeKostelec nad Černými lesy

Psychoterapie

Chcete-li se objednat na psychoterapii, máte u nás tyto 3 možnosti:

Psychoterapie z projektu MAS Podlipansko

Psychoterapie u klinických psychologů

výhody a nevýhody   výhody a nevýhody

- vstřícnější čekací doba

- nepotřebujete zdravotní indikaci

- pouze pro níže uvedené skupiny osob:

  • osoby se zdravotním postižením nebo znevýhodněním

  • osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené (např.lidé s dlouhodobými obtížemi v oblasti pracovního uplatnění, lidé kteří vedou rizikový způsob života, lidé ohrožení závislostí...)

  • rodiče samoživitelé

  • osoby pečující o jiné závislé osoby.

- nic neplatíte

- více informací o projektu zde.

- delší čekací doba 

- v odůvodněných případech podrobnější vstupní vyšetření a doporučení další léčby

- vykazuje se na zdravotní pojišťovnu - nic neplatíte

- jsme povinni informovat praktického lékaře, že k nám docházíte

objednání k psychoterapeutům z projektu

Bc. Jakub Chudomel
tel.: +420 721 967 425
email: jakub.chudomel@modredvere.cz
více o psychoterapeutovi zde

Mgr. et Mgr. Zdeňka Vitámvásová
tel.: +420 702 217 867
email: zdenka.vitamvasova@modredvere.cz
více o psychoterapeutce zde

 

objednání do ambulance klinické psychologie

kontakty naleznete v sekcích:

Klinický psycholog - dospělí

Klinický psycholog - děti

Psychoterapie hrazená klientem

 

výhody a nevýhody

 

 

- nepotřebujete zdravotní indikaci

- nikam se nevykazuje

- cena sezení 700 Kč / 50 minut

viz. Ceník.

 

Objednání na placenou psychoterapii:

PhDr. Kateřina Siveková
tel.: +420 725 830 830
email: katerina.sivekova@modredvere.cz
více o psychoterapeutce zde

Mgr. et Mgr. Zdeňka Vitámvásová
tel.: +420 702 217 867
email: zdenka.vitamvasova@modredvere.cz
více o psychoterapeutce zde

Bc. Jakub Chudomel
tel.: +420 721 967 425
email: jakub.chudomel@modredvere.cz
více o psychoterapeutovi zde

 

 

Doplňkové služby viz. Ceník


Níže naleznete obecné informace o psychoterapii

INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOTERAPIE

jak probíhá
- rozhovory se odvíjí od konkrétní zakázky klienta

- dle potřeby pracuje s historií klienta i s jeho současnými partnerskými, rodinnými i profesními vztahy a s jejich vědomými i nevědomými aspekty

kdy pomáhá
- orientace v pocitech, prožitcích, obtížích (nevěra, úmrtí blízké osoby)

- orientace ve vztazích, konfliktech s okolím

- podpora rozvoje klientovy osobnosti

- porozumění sobě samému

- poznání a změna nefunkčních vzorců chování, myšlení, prožívání a porozumění jejich kořenům

SKUPINOVÁ PSYCHOTERAPIE

RODINNÁ PSYCHOTERAPIE

jak probíhá jak probíhá

- sestavena a zaměřena podle konkrétní zakázky klientů

- pravidelná setkání ve skupině 6-12 osob

- facilitováno psychoterapeutem či koterapeutickým párem

- odvíjí se od konkrétní zakázky rodiny

- účastní se celá rodina

 (příp. jen partnerský pár či někteří členové rodiny)

kdy pomáhá

- řešení specifických osobnostních obtíží

  (např. neurotického charakteru)     

- sdílení starostí, pocitů s lidmi s podobným osudem

- sebepoznání, rozvoj osobnosti

- zlepšování komunikačních dovedností

- uplatnění osobních potenciálů    

kdy pomáhá

- komunikace jednotlivých členů rodiny o jejich potřebách a přáních

- pochopení odlišnosti potřeb jednotlivých členů rodiny

- hledání způsobu soužití optimálního pro všechny členy

- neshody ve výchově dětí, problémy s komunikací v rodině

- vhodná při poruchách chování dětí

- vhodná při zdravotních obtížích bez somatického - tělesného podkladu

                                                                                                                                                                                                                  

- vhodná při psychických i psychosomatických obtíží dětí i dospělých (deprese, bolesti hlavy, břicha, pomočování u dětí, poruchy příjmu potravy)

NAŠI PSYCHOTERAPEUTI

Pro kontakt na daného pracovníka klikněte na jeho jméno či fotografii.

Darujte

Darujte

Sledujte nás

  

CO JE U NÁS NOVÉHO?

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú,
sídlo organizace: náměstí Smiřických 39, Kostelec nad Černými lesy, 281 63
další centra: 
Praha Hostivař, K Horkám 23
Říčany, Tyrše a Fügnera 105/7

dat.schránka: s38nup5
IČ:22768602

č. účtu: 107-1066130267/0100


Ředitelka organizace - statutární zástupce

Výkonný ředitel