Modré dveřePraha

Supervize

Chcete-li si u nás objednat supervizi nebo se o ní dozvědět více, kontaktujte:

PhDr. Kateřinu Sivekovou, katerina.sivekova@modredvere.cz, tel: + 420 725 830 830.

 

Supervizní vizitka

PhDr. Kateřina Siveková

 

Jdu cestou rozvojového, dobrodružného a bezpečného přístupu pro práci s klienty i pro nás.

 

Mé hodnoty: rozvoj, nadhled, odpovědnost, partnerství.

 

Vzdělání:

Mám za sebou vzdělávání v oblasti speciální pedagogiky, psychologie a dramaterapie. Absolvovala jsem dva pětileté výcviky zaměřené psychodynamicky a na práci s rodinou, také plný výcvik v krizové pomoci a mnoho dlouhodobějších kurzů pro práci s tělem.

 

Pracovní zkušenosti:

Téměř 25 let působím jako psychoterapeutka a krizová interventka. Pracovala jsem a pracuji v oblasti psychoterapie, krizové pomoci v různých resortech – v sociálním, zdravotnickém, v soukromé praxi i na projektech. Jsem ředitelkou Terapeutického centra Modré dveře, z.ú., kde téměř deset let pro pracovně méně zkušené psychoterapeuty a krizové interventy vykonávám práci mentora a intervizora. Také zde působím jako psychoterapeutka pro dospělé i děti, jako párová a rodinná terapeutka. Současně jsem lektorkou kurzů v oblasti psychoterapie a krizové pomoci. Externě spolupracuji se vzdělávací organizací TUDYTAM a NROS.

 

Můj supervizní přístup aneb co ode mne můžete čekat?

Počítejte s tím, že při supervizi využívám mnoho kreativních technik, například předměty, které máme po ruce k získání nadhledu a porozumění a zorientování se v tom, co se děje. Vnímám i to, co se děje s vašim tělem a s vaším prožíváním. Budeme společně hledat to, co od supervize potřebujete. Jsem frekventantkou supervizního výcviku Remedia, řídím se etickým kodexem EASC. Svou supervizní práci konzultuji se svým mentorem-supervizorem.

 

Ceník a podmínky:

První kontraktovací setkání, kde si řekneme, co každý z nás očekává, proběhne bez úhrady. Další setkání s ohledem na to, že jsem v první třetině supervizního výcviku, si účtuji 500 Kč za jednu supervizi, která trvá 50 minut. Pracuji pouze s trojstrannou dohodou, u které musí být zadavatel, což můžete být i vy sami. Mohu přijet, tehdy si účtuji i částku za dopravu, nebo přijedete vy za mnou do jednoho z našich center do Prahy Hostivaře, Říčan či do Kostelce n. Č. l.

Darujte

Darujte

Sledujte nás

  

CO JE U NÁS NOVÉHO?

Kontakty

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú,
sídlo organizace: náměstí Smiřických 39, Kostelec nad Černými lesy, 281 63
další centra: 
Praha Hostivař, K Horkám 23
Říčany, Tyrše a Fügnera 105/7

dat.schránka: s38nup5
IČ:22768602

č. účtu: 107-1066130267/0100


ředitelka organizace -statutární zástupce:
+420 725 830 830